ផ្ទុះការសង្ស័យ អ៊ីណូ មានទំនាក់ទំនងពិសេសជាមួយនឹងស្រីស្អាត ទេព កញ្ញា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថ្មីៗនេះ មានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំង ក្រោយពីបានឃើញតារាចម្រៀងនិងជាម្ចាស់ការ៉ាស់លក់រថយន្ត លោក អ៊ីណូ មាន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទំនាក់ទំនងពិសេសជាមួយតារាសម្តែងរូបស្រស់ ទេព កញ្ញា ដែលក្នុងនោះមានអ្នក គាំទ្រខ្លះសង្ស័យថាអ្នកទាំងពីរអាចជាគូស្នេហ៍និងគ្នា ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រៅពីតារាសម្តែងថ្មីៗនេះគេសង្កេតឃើញស្រីស្អាត ទេព កញ្ញា បានចាប់ផ្តើមអាជីពដំបូងរបស់នាងគឺ ការលក់សម្លៀកបំពាក់នៅតាមអនឡាញតែអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍នោះគេបានឃើញតារាចម្រៀង អ៊ីណូ បាន ជួយស៊ែរចែករំលែកនៅពេល

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដែលស្រីស្អាតរូបនេះចាប់ផ្តើមរបរអនឡាញ ។ កន្លងមកគេកម្រឃើញ អ៊ីណូ ស៊ែរចែករំលែកចំពោះមិត្តភក្តិបែបនេះណាស់អាចនិយាយថា ទេព កញ្ញា គឺំជាមនុស្សពិសេស ហើយក្នុងនោះក៏មានការសង្ស័យថា អ្នកសិល្បៈមួយគូនេះមានទំនាក់ទំនង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស៊ីជម្រៅស្របពេលកន្លងមកមានការបង្ហើបថាគូស្នេហ៍របស់ តារាចម្រៀង អ៊ីណូ គឺជាតារាសម្តែងដែលមានរូបសម្រស់ស្អាតម្នាក់និងមានឈ្មោះបោះសម្លេងនៅក្នុងសង្គមសិល្បៈ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មិនទាន់មានការបកស្រាយឬបើកចំហរពីទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកសិល្បៈមួយគូនេះនៅឡើយទេប៉ុន្តែក្នុង នោះក៏មានការលើកឡើងថាមិនមានអ្វីទាស់ខុសទេប្រសិនអ្នកទាំងពីរជាគូស្នេហ៍និងគ្នាសំខាន់ពួកគេ ទាំងពីរសុទ្ធតែនៅលីវដូចគ្នា ។ ចុងក្រោយនេះ អ៊ីណូ កាន់តែទទួលជោគជ័យខ្លាំងមិនថានៅក្នុងអាជីព ចម្រៀងឬជំនួញនោះទេ ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម

Related posts

Leave a Comment