ភ្ញាក់ផ្អើល បែកធ្លាយឪពុកបង្កើតរបស់ ទូច ស្រីល័ក្ខ គឺជាតារាសម្ដែងជើងចាស់ ណុប ណែម

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ តារាពហុជំនាញអ្នកនាង ទូច ស្រីលក្ខណ៍ មុននេះបន្តិចគេឃើញនៅលើគណនីហ្វេសប៊ុករបស់នាងបានបង្ហោះរូបភាពអ្នកមានគុណទាំងទ្វេរួមជាមួយរូបថតរបស់នាងកាលពីនៅតូចៗ ដោយក្នុងនោះនាងក៏បានភ្ជាប់ជាមួយសំណេរថា៖ «ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដែលរូបខ្ញុំបាន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចាប់កំណើតពីផ្ទៃរបស់ម្តាយខ្ញុំ អរគុណអ្នកម្តាយ និងលោកពុកដែលបានមើលថែរូបកូនតាំងពីរូបកូននៅតូចរហូតរូបកូនមានកូនបានលោក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទាំងពីរជួយគ្រប់សព្វបែបយ៉ាងទាំងចៅព្រមទាំងទទួលយកគ្រប់បញ្ហាដែលរូបកូនមាន តាមជួយបំពេញរាល់ចន្លោះដែរខ្វះខាតរបស់កូន»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទូច ស្រីល័ក្ខ បន្ថែមថា៖ «ម្តាយឪពុករបស់ខ្ញុំគឺជាមនុស្សដែលអស្ចារ្យសំរាប់រូបខ្ញុំ ការទូន្មានប្រដៅធ្វើអោយរូបខ្ញុំទទួលដឹងថាគឺជាសីលធម៌ដ៏ល្អសំរាប់កូនព្រមទាំងចៅរបស់លោក បើគ្មានលោកទាំងពីរ រូបខ្ញុំក៏មិនអាចឈរបានមកដល់សព្វថ្ងៃនេះដែររីករាយថ្ងៃកំណើតរបស់ខ្ញុំ»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទន្ទឹមការបង្ហោះចែករំលែកឲ្យដឹងនូវថ្ងៃកំណើតនេះស្រាប់តែមហាជនបានផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងស្របពេលដែលរូបភាពឪពុករបស់ ទូច ស្រីល័ក្ខ គឺជាតារាសម្ដែងជើងចាស់ទស្ស

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វត្ស៦០ និង៧០ គឺលោក ណុប ណែម ដែលត្រូវបានអ្នកលេងហ្វេសប៊ុកម្នាក់ខមិនយ៉ាងភ្ញាក់ផ្អើលថា៖ «លោកតា ណុប ណែម គាត់ជាពូជីដូនមួយយាយខ្ញុំតែគាត់បែកគ្នាតាំងពីអាពតមក មិននឹកស្មានថាជាប៉ាបងសោះ»៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម

Related posts

Leave a Comment