លោកប្រាយុទ្ធ មុ ខស្ងួតភ្លាមៗព្រោះមិនត្រឹមតែបាត ករទេ សមាជិកសភាក៏ដេ ញ​លោកចេញពីតំ ណែងដែរ..(វីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួររំលឹកថាបាត កម្មនៅប្រទេសថៃ បានផ្ទុះឡើងជារឿយៗ និងកាន់តែធំឡើង នៅរយៈពេលពីរសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះ ខណៈដែលជំ ងឺរា តត្បាតសកល COVID-19 បានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសអាស៊ានមួយនេះ ជួបភាពលំ បាកលំបិ នជាខ្លាំង និងក្រោយពេលតែតុលាការថៃកាលពីឆ្នាំ២០១៩

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បានសម្រេចរំ លាយគណបក្សប្រ ឆាំងដ៏ធំមួយចោល។ យ៉ាងណាមិញ ២ក្រុមយុវជន និងយុវតីថៃរា ប់រយនាក់ កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះ បានបន្តប្រមូ លផ្តុំគ្នានៅឯវិមានប្រជាធិបតេយ្យក្រុងបាងកក ដើម្បីធ្វើបាត កម្មត វ៉ា ទា មទាឲ្យរំ លាយរដ្ឋាភិបាល និងសភាជាតិ ដោយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពួកគេបាននាំគ្នាច្រៀងចម្រៀងរបស់ ហាំថារ៉ូ (Hamtaro) ជាតួអង្គគំនូរជីវចលដ៏ពេញនិយមរបស់ជប៉ុន ដែលជាការបង្ហាញពីគំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មីបំផុត របស់ចល នាគាំទ្រលិទ្ធប្រជាធិបតេយ្យ ដែលទើបតែបានរះឡើងមួយនេះ។ នេះបើតាមការចេញផ្សាយ ដោយសារព័ត៌មាន CNA នាព្រឹកថ្ងៃចន្ទ ទី២៧ ខែ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កក្កដា ឆ្នាំ២០២០។ យុវជនថៃបានប្រ ឆាំងនឹងការហា មប្រា ម ការប្រមូ លផ្តុំគ្នារបស់រដ្ឋាភិបាល ដោយបានធ្វើការជួបជុំគ្នាស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃ ដើម្បីសម្តែងការប្រ ឆាំងតវ៉ ចំពោះរដ្ឋាភិបាលចាប់តាំងពី ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សប្តាហ៍មុនមកម្ល៉េះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រុមអ្នកបាត ករទាំងនោះ បានប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រត្រខុសៗប្លែកពីគ្នា ដើម្បីធ្វើបាត កម្ម។ ជាក់ស្តែងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះ នៅឯវិមានប្រជាធិបតេយ្យក្រុងបាងកក ក្រុមយុវជន និងយុវតីថៃរាប់រយនាក់បានជ្រើសរើសយកវិធីសាស្ត្រដ៏ថ្មីស ន្លាង ដើម្បីធ្វើបាត កម្ម។ ពួកគេបាននាំគ្នារ ត់ជុំវិញវិមានប្រជា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ធិបតេយ្យ ដើម្បីជានិមិត្តរូបបង្ហាញពីគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃ ដែលបានដើរជាន់ដា នខ្លួនឯង ម្តងហើយម្តងទៀតក្នុងការសា ងកំ ហុស។ ទន្ទឹមនឹងនេះ លោកប្រាយុទ្ធ មុខស្ងួតភ្លាមៗព្រោះមិនត្រឹមតែបាត ករទេ សមាជិកសភាក៏ដេ ញ​លោកចេញពីតំណែងផងដែរ ៕ សូមទស្សនាវីឌេអូនៅខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម

Related posts

Leave a Comment