ស្វែង សុជាតា ទុកពេល ៤៨ ម៉ោងឱ្យផលិតកម្មមួយត្រូវដោះស្រាយបន្ទាន់ ដែលយកពេលវេលានាងមកលេងសើច

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅរសៀលថ្ងៃទី ៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០ មុននេះបន្តិច តារាសម្តែងសម្បូរទេពកោសល្យ ស្វែង សុជាតា បានបង្ហោះសារ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មួយចូលបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក ដោយក្នុងសារនោះតារាសម្តែងស្រីរូបនេះហាក់ក្តៅស្លឹកត្រចៀកខឹងសម្បានឹងផលិតកម្មមួយ ដែលបានយកពេលវេលានាងមកលេងសើច ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកនាង ស្វែង សុជាតា បានសរសេរសាររៀបរាប់សារថា «ថ្ងៃនេះអត់ទាន់និយាយទេ ផលិតកម្មមួយដែលខ្វះភាពទទួលខុសត្រូវខ្ញុំទុកពេលឱ្យ ៤៨ ម៉ោង ដោះស្រាយជាមួយខ្ញុំ ហើយត្រូវលើកទូរសព្ទ័ខ្ញុំចរចាជាមួយខ្ញុំក្នុងករណីដែលអ្នកធ្វើការខ្ជីខ្ជា យកពេលវេលារបស់ខ្ញុំមកលេងសើច អ្នកបំផ្លាញលុយរបស់ខ្ញុំដែលអ្នកធ្វើការអត់ច្បាស់លាស់ ។ បើមិត្តសិល្បៈ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឃើញសារនេះសូមជួយស៊ែរឱ្យលោកអ្នកដែលជាផលិតកម្ម ម៉ៅបាត់ជិតពីសែលកាត ០១២ ត្រូវទៅថតនៅព្រះវិហារ ថ្ងៃទី ៥ ហើយត្រូវធ្វើដំណើរនៅថ្ងៃស្អែកផង ។ បើមិនលើក អ្នកស្រីនឹងត្រូវខ្ញុំសូមបញ្ចេញឈ្មោះហើយ ឱ្យបងប្រុសអ្នកហៅតួនោះលើកទូរសព្ទ័ខ្ញុំ ឬ តេមកខ្ញុំជាកំហិត ព្រោះជាកំហុសរបស់ផលិតកម្មទាំងស្រុង» ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទោះជាសារដែលបញ្ចេញនេះហាក់បង្ហាញឱ្យឃើញពីភាពខឹងសម្បាយ៉ាងណាក្តី ប៉ុន្តែនៅខណៈនេះអ្នកនាង ស្វែង សុជាតា បានអះអាងថានៅចរចាបាន បើសិនជាខាងផលិតកម្មនោះចូលមកដោះស្រាយជាមួយខ្លួនបន្ទាប់នោះ ប៉ុន្តែបើមិនដូច្នោះទេ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាងនឹងមិនទុកមុខឱ្យឡើយ ដោយបញ្ចេញឈ្មោះ ហើយរកខុសត្រូវឱ្យខាងតែបាន ទាក់ទងនឹងរឿងដល់ថ្ងៃណាត់ការងារបែរជាមិនទទួលខុសត្រូវសន្យានេះ ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម

Related posts

Leave a Comment