ឌួង ហ្សូរីដា សុខចិត្តអាក់ខានរៀបចំពិធីមួយនេះ ដើម្បីកាត់បន្ថយការជួបជុំ!

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឌួង ហ្សូរីដា បានបើកហាងកាហ្វេធំមួយដែលជាការទិញហ្វ្រេនឆាយចំណាយដើមទុនច្រើនគួរសម ដែលទើបបើកដំណើរការកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះ ហើយពិធីការិនីរូបនេះរំពឹងថាជំនួញមួយនេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នឹងទទួលបានការគាំទ្រពីសំណាក់អតិថិជនជាច្រើនផងដែរ ។បើតាមដឹងហាង Tube កាហ្វេរបស់ ឌួង ហ្សូរីដា មានការបោះទុនដល់ទៅ ១០ ម៉ឺនដុល្លារឯណោះ ហើយតាមគម្រោងនាងគ្រោងនឹងរៀបចំពិធីសម្ពោធឱ្យបានអធិកអធម

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយអញ្ជើញមិត្តភក្តិក្នុងនិងក្រៅសិល្បៈចូលរួមច្រើននៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ តែដើម្បីអនុត្តន៍តាមគោលការណ៍ក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីបញ្ចៀសការជួបជុំគ្នានៅក្នុងកម្មវីធីក៏ដូចជា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការពារការរីករាលដាលនៃកូវីដ ១៩ ទើប ឌួង ហ្សូរីដា បានសម្រេចចិត្តពន្យារពេលនៅក្នុងការរៀបចំពិធីសម្ពោធហាងកាហ្វេនេះ ។ចុងក្រោយនេះ គេសង្កេតឃើញថា ឌួង ហ្សូរីដា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហាក់ទម្លាក់ចោលការងារសិល្បៈដោយងាកមកពង្រឹងអាជីពជំនួញដែលមាននៅក្នុងដៃជាច្រើន សុទ្ធសឹងតែទទួលបានជោគជ័យថែមទៀត ក្នុងនោះតារាស្រីរូបនេះថែមទាំងចូលរួមនៅ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងការងារមនុស្សធម៌ថែមទៀត ។ រហូតមកដល់ពេលនេះនៅតែមានការចង់ដឹងថាតើពេលណា ឌួង ហ្សូរីដា គិតរឿងរៀបការខណៈវ័យរបស់នាងក៏ច្រើនទៅហើយដែរ ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment