វ៉ាន់ ម៉ូនិច កំពុងរស់នៅយ៉ាងមានក្តីសុខ ត្រៀមខ្លួនទទួលសមាជិកថ្មីទៀត!

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អតីតតារាសម្តែង វ៉ាន់ ម៉ូនិច កំពុងរស់នៅយ៉ាងហ៊ឺហា និង ពោរពេញទៅដោយក្តីសុខក្រោយពីនាងមានស្វាមីជាឧកញ៉ា ហើយពេលនេះដែរអតីតតារាសម្តែងរូបនេះកំពុងពពោះកូនទីពីរប្រមាណជិតពីរខែហើយ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វ៉ាន់ ម៉ូនិច ត្រូវបានគេចាត់ទុកជាតារាស្រីដែលមានសំណាងម្នាក់ ព្រោះពេលនេះនាងកំពុងរស់នៅសោយសុខក្នុងជីវិតហាយសូរជាខ្លាំង ដែលធ្វើឱ្យមិត្តភក្តិក្នុងសិល្បៈសរសើរនាងស្ទើរគ្រប់គ្នា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍ពេលនេះដែរ វ៉ាន់ ម៉ូនិច ក៏កំពុងពពោះកូនទីពីរប្រមាណជាជិតពីរខែ ដែលនាងរំពឹងថាជាកូនស្រី ព្រោះកូនទីមួយជាកូនប្រុស ។ បើទោះបីជាកំពុងពពោះកូនទីពីរក៏ពិតមែនតែ វ៉ាន់ ម៉ូនិច

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅតែមានសម្រស់ស្អាត ដោយថ្មីៗនេះនាងបានបង្អួតរាងក្នុងឈុតប៊ីគីនីដែលមើលទៅពិតជា សិចស៊ីជាខ្លាំង ។វ៉ាន់ ម៉ូនិច ធ្លាប់ជាតារាសម្តែង និង ពិធីការិនីម្នាក់ តែក្រោយពីជួបរឿងអាស្រូវកន្លងមកនាងក៏បានបាត់មុខពីអាជីពនេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្របពេលនេះនាងក៏មានស្វាមីជាអ្នកមានមុខមាត់នៅក្នុងសង្គមផងដែរ ហើយបើទោះមិនបានរៀបការតាមប្រពៃណីខ្មែរ តែអតីតតារាសម្តែងរូបនេះបានអះអាងថានាង និង ស្វាមីបានចុះសំបុត្រអាពាហ៍ពិពាហ៍រួចរាល់តាមផ្លូវច្បាប់ ។ ដោយសារស្វាមីជាអ្នកមានមុខមាត់នៅក្នុងសង្គម ជារឿយៗគេតែងឃើញ វ៉ាន់ ម៉ូនិច បង្ហាញមុខនៅក្នុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌នានាផងដែរ ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment