អបអរសាទ ប្រូសូនី សំរេចស្តីដណ្តឹង Love Riya ហើយរីឯថ្លៃទឹកដោះ វិញមិនចេះតិចទេ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្នំពេញ មហាជនពិតជាស្គាល់អ្នកលក់ឡេមានប្រជាប្រិយភាពអ្នកនាង Love riya ហើយយ៉ាងណាមិញអ្នកនាងកាន់តែល្បី ក្រោយលែងលះប្តីរួចមានសំអាងការជាច្រើនបានហៅអ្នកនាងថត ក៌ដូចជាអ្នកនាងឡើងទូរស្សន៌ជាច្រើនទៀត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទន្ទឹមនិងភាពជោគជ័យទំាងនេះ ធ្វើអោយមុខរបររបស់អ្នកនាង ក៌កាន់តែរីកចំរើនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃផងដែរ ដោយសារតែ ផលិតផលរបស់អ្នកនាងល្អពិតៗ ហើយថែមទាំង ធ្វើឲ្យអតិថិជនជាច្រើន សរ សើរពីផលិ តផលរបស់អ្នកនាង ថាល្អគ្រប់ៗគ្នាតែម្តង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រលេកទៅមើលរឿងស្នេហាអ្នកនាង ជាមួយប្រូសូនី វិញកាន់តែផ្អែមឡើងអមនិងលាយឡំទំនាស់គ្នាផងដែលកាលពីថ្មីៗនេះ ដែលទាស់គ្នាផ្អើលLive នោះ ក៌ប៉ុន្ទែចុងក្រោយក៌សម្រួលគ្នាវិញដដែរ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លើសពីនេះទៅទៀត ប្រូសូនី ចង់រៀបការផងដែរ ក្នុងនោះគាត់បានបង្ហោះសាម្សិមិញនេះថា លក់ឡានថ្ងៃមិញបានតែប៉ុន្នឹង អត់យកទៅដាក់ធានាគារទេទុកដណ្តឹងអ្នកលក់ឡេ ហាហាហ និយាយលេងទេបាទ។

Related posts

Leave a Comment