ពិតជាចម្លែកមែន! កសិករក្រីក្រនាំគ្នាចាក់ស៊ីម៉ង់ត៍ជាប់នៅនឹងជើង ដល់ពេលដឹងកាពិតនាំគ្នាហួសចិត្

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រទេស​ឥណ្ឌូណេស៊ី៖ហេតុការណ៍​នេះ​កើត​ឡើងទាក់ទងទៅនឹង​ពលរដ្ឋ​ច្រើន​កុះករ បាន​នាំគ្នា​ប្រមូលផ្តុំ​ដោយ​នាំ​យក​តាម​នូវ​កេស​ឈើ និង​វត្ថុ​ដទៃ​ទៀត​មួយចំនួន ។​ពួកគេ​ចាប់ផ្តើម​ចូក​កំបោរ​ស៊ីម៉ង់ត៍​មក​ជីក​បង្កប់​ជើង​របស់​ពួកគេ​ក្នុង​ប្រអប់​ឈើនោះ ។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំណែក​មូលហេតុ​គឺ ពួក​គេ​បង្ហាញ​ការប្រឆាំង​ចំពោះ​សេចក្តីសម្រេច​ឲ្យ​សាងសង់​រោងចក្រ​ស៊ីម៉ង់ត៍​មួយ​នៅក្នុង​តំបន់ ។​ការធ្វើបែបនេះព្រោះតែពួកគេ​ក្រីក្រ​ត្រូវ​ស្វែងរក​កិច្ចការ​ដើម្បី​ធ្វើ ហើយ​រោងចក្រ​នោះ​គឺជា​ដំណោះស្រាយ ។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែ​ប្រសិនបើ​អ្នក​ពុំ​ធ្លាប់​រស់នៅ​ក្បែរ​រោងចក្រ​ទាំងនេះ​ទេ គួរ “​ដើរកាត់​១​ជុំ​” ដោយហេតុ​ថា ការសាងសង់​រោងចក្រ​នេះ​ធ្វើឲ្យ​ដីធ្លី​រាប់គីឡូម៉ែត្រ ក្បែរ​នោះ​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មិន​អាច​ដាំ​ដុះ ហើយ​ពិបាក​រស់នៅ​ណាស់ ។​ព្រោះតែ​ធូលី​ស៊ីម៉ង់ត៍​ហើរ​ពេញ​ក្នុង​បរិយាកាស គ្របដណ្តប់​លើ​អ្វីៗ​ទាំងអស់ រួម​ទាំង​ដំណាំ​ផ្សេងៗ ។ហេតុ​នេះ​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពួកគេ​ដែល​កំពុង​ក្រខ្សត់​ស្រាប់​ក្លាយជា​ទុរគតជន​តែម្តង ។ណាមួយមិនចង់ឲ្យពួកគេក្រីក្រជាងនេះកាន់តែខ្លាំងព្រោះតែគ្មានអារហាសម្រាប់បរិភោបនឹង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លំបាកដល់ការរស់នៅ។ Freedomkh

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម

Related posts

Leave a Comment