បដិមាដ៏ធំអត់ព្រះកេស ១ អង្គ ពួនក្រោមប្លុកអគារអស់ ១ ពាន់ឆ្នាំ ទើបរកឃើញ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រូប​ចម្លាក់​បដិមាដ៏​ធំ​មួយ ដែល​មិន​មាន​ព្រះ​កេស ត្រូវ​បាន​ប្រទះ​ឃើញ​នៅ​ខាង​ក្រោម​ប្លុក​​អគារ​ស្នាក់​នៅ​មួយ​កន្លែង​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ចិន ។ តាម​របាយការណ៍​ព័ត៌មាន​បាន​បញ្ជាក់​ថា ពលរដ្ឋ​ជាច្រើន​រស់​នៅ​ក្នុង​អគារ​នៅ​ទី​នោះ គឺ​មិន​បាន​ដឹង​ថានៅ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោម​មាន​ចម្លាក់​បដិមា​ធំ​បែប​នេះ​ឡើយ រហូត​ទាល់​តែ​ពេល​បោស​សម្អាត​ដើមឈើ​អ្វី​ចេញ​អស់ ទើប​ឃើញ​រូប​ចម្លាក់​អាយុ​កាល​ពាន់​ឆ្នាំ​នេះ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចម្លាក់​បដិមា​ដ៏​ធំ​នេះ មាន​កម្ពស់ ៩ ម៉ែត្រ បាន​កប់​នៅ​ក្រោម​អគារ​ស្នាក់​នៅ​ក្នុង​ក្រុង Chongqing ។ ចម្លាក់​មួយ​នេះ​ដែរ មិន​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មាន​ព្រះ​កេស​ឡើយ ដោយ​មាន​រូបរាង​លក្ខណៈ​អង្គុយ ដោយ​ព្រះ​ហត្ថ​ទាំង ២ ដាក់​លើ​ភ្លៅ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាម​សម្ដី​អ្នក​រស់នៅ​ទី​នោះ​ម្នាក់​បាន​និយាយ​ថា «ខ្ញុំ​បាន​ឭ​ថា ​បដិមា​មួយ​នេះ គឺ​សាងសង់​ឡើង​តាំង​ពី ១ ពាន់​ឆ្នាំ​មុន​ឯណោះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បច្ចុប្បន្ន ខាង​អាជ្ញាធរ​ផ្នែក​វប្បធម៌ និង ​វត្ថុ​បុរាណ​ក្នុង​តំបន់ កំពុង​ដាក់​ការ​ស្រាវជ្រាវ​លើ​រូប​ចម្លាក់​បុរាណ​មួយ​នេះ ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម

Related posts

Leave a Comment