ភ្ញាក់ព្រឺត! សុខៗស្រាប់តែ ថមមី ស្វាមី សួស វីហ្សា កោសក់ចេញ ដល់ដឹងការពិតមូលហេតុចឹងសោះ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្នំពេញ៖ ប្រិយមិត្តស្គាល់ហើយ អ្នកនាង សួស វីហ្សា និងលោក ថមមី ចាប់តាំងពីទទួលបានសមាជិកថ្មីចូលមកក្នុងគ្រួសាររួចមក តារាប្រុសស្រីមួយ តែងតែបង្ហាញនៅការ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថ្នាក់ថ្នម មើលមើលថែ និងផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅទៅកាន់កូនស្រីបានយ៉ាងល្អគួរឲ្យសរសើរ។ ដោយឡែកស្រាប់តែបែក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ធ្លាយរូបលោកកោរសក់រួចភ្ចាប់សារនឹងមូលហេតុបែបនេះថា៖« កោសក់លាងគ្រោះច ង្រៃចេញអោយអស់ កោលា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បំណន់ កោសក់ស៉ំសេចក្តីសុខកើតចូលមក លាងបាបកម្មចេញអោយអស់ ស៉ំអោយគ្រោះភ័យចង្រៃផ្សេងៗក៉ំកើតមាន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដល់ក្រុមគ្រួសារ កោសក់ក៉ំអោយជំ ងឺឈឺស្កាត់ផ្សេងៗកើតមកដល់លើក្រុមគ្រួសារ កោសក់សាងសទ្ធាទានសីល៍ស៉ំ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ផលបុណ្យខំសាងតាមថែរក្សា . សូមខមាទោសពៃផ្សេងៗបើខុសឆ្គងត្រង់កន្លែងណាមិនគួប្បីដែលមិនបានតាំងចិត្តចំ ពោះឪពុកម្តាយបងប្អូនប្រពន្ធកូនយាយតាញាត្តិមិត្តទាំងអស់ សូមអោយវត្ថុសាកសិទ្ធនិងបារមីគ្រប់ទិសទីជួយ ជួយបន្ទន់ ចិត្ត ជួយអោយកូនចៅរកស៉ីមានបាន ចំរើនតែសុខ សូមខែនេះជាខែចុងក្រោយនៃគ្រោះច ង្រៃកូវីដ១៩ សូមអោយជំងឺកូវីដ១៩នេះរលាយផុតពីពិភពលោកយើងនេះជាពិសេសប្រទេសកម្ពុជាយើង ខ្ញ៉ំបាទជូនពរអោយបងប្អូនប្រជាជនកម្ពុជាយើងរួចផុតពីគ្រោះនេះទាំងអស់គ្នា»៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម

Related posts

Leave a Comment