ខ្លាំងបាត់! សុខៗ Ah Gileader ធ្លាក់ខ្លួនឈឺដល់ថ្នាក់ចង់ជះលុយ១លានដុល្លារ ដើម្បី….

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្នំពេញ៖ បើនិយាយដល់ស្រីស្អាត Ah Gi Leader ដែលជាអ្នកលក់អនឡានដ៏មានប្រជាប្រិយភាពខ្ពស់ម្នាក់ ប្រិយមិត្តខ្លះ ប្រហែលជាធ្លាប់ស្គាល់ហើយ។ ដោយឡែកមួយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រយៈចុងក្រោយនេះ ចំពោះសុខភាពរបស់អ្នកលក់អានឡានរូបនេះ ហាក់មានបញ្ហាមិនសូវល្អ។ ជាក់ស្តែងនេះបើយោង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមប្រភពអគ្គនាយិកាខាងលើថា៖” ម៉ែឈឺជំងឺអ្វីបាន១អាទិត្យហើយ មិនទាន់ជាសះស្បើយទៀត ជូនពរឲ្យម៉ែជាសះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្បើយឆាប់ៗ កូនស្រឡាញ់ និងបារម្ភពីម៉ែខ្លាំងណាស់ព្រោះតែទើបធ្វើឲ្យកូនៗមានថ្ងៃនេះ”។ប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងទៅនេះកញ្ញាតេង ស៊ីណា ហៅ Ah Gi Leader ដែលគ្រប់គ្នាស្គា ល់ច្បាស់ថាជាអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុន AH GI LEADERS &

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

TENG DANA នោះបានបាត់មុខមួយរយៈពីការឡាយលក់ផលិតផលដោយសារតែធ្លាក់ខ្លួនឈឺក្រោកពីគ្រែមិនរួចរហូតធ្វើឲ្យកញ្ញា ពោលពាក្យមួយឃ្លាថា៖” បើ អាចយកលុយ១លានដុល្លារទៅទិញសុខភាព ខ្ញុំពីមុនមកវិញបាន ខ្ញុំនឹងទិញព្រោះខ្ញុំមិនចង់ឈឺទេជីវីតរស់នៅដោយសារពេទ្យគឺចប់ហើយ”។ក្រោយឃើញកូនៗដែលជាតំណាងចែកចាយបារម្ភពីខ្លួនភ្លាមៗនោះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្រីស្អាត Ah Gi Leader បានឆ្លើយតបថា៖” អគុណណាស់កូនៗដែលបារម្ភពីម៉ែ បានកូនសួរសុខទុក្ខម៉ែប៉ុណ្ណឹងគឺជាការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យម៉ែហើយ។ ដើមហេតុនៃជំងឺម៉ែដំបូងគឺកើតឡើងដោយសារតែគេងមិនលក់ ម៉ែក៏ទិញថ្នាំយកមកលេប បើអត់លេបថ្នាងងុយគេងម៉ែគេងមិនលក់ទេ ទើបធ្វើឲ្យម៉ែទៅជាឈឺបែបនេះ។ ប៉ុន្តែមិនយូរទេម៉ែនឹងជាសះស្បើយវិញហើយជួបគ្នាឆាប់ៗកូន”៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម

Related posts

Leave a Comment