ភរិយា​ឧកញ៉ា ម៉ុង ឬទ្ធី ជា​ស្រ្តី​ខ្មែរ​ដំបូង​គេ​បំបែកកំណត់​ត្រា ធ្វើ​ប្រហុករាប់​រយ​តោន​រយៈ​ពេលជិត ២ សប្តាហ៍

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឧកញ៉ាកសិកម្ម ម៉ុង ឬទ្ធី បាន​និយាយ​បែប​លេង​សើច​ថា ភរិយា​របស់​លោកក្លាយ​ជា​ស្រ្តី​ខ្មែរ​ម្នាក់គត់​ដែល​បំបែក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឯកត្តកម្ម​ពិភពលោក​ ដំបូង​គេ ដោយ​បាន​ចាក​ចេញពីផ្ទះ​ទៅ​នៅ​ជនបទ​រយៈ​ពេលជិត ២ សប្តាហ៍ធ្វើ​ប្រហុក​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១០៩តោន ៤៥៨ គីឡូ​ក្រាម​រយៈ​ពេល ៨ ថ្ងៃ ដោយ​ក្នុង​គំរោង​ផែនការ​ចំនួន ​១៥០តោន​ តែ​មិនគ្រប់​ដោយសារ​ខ្វះ​ត្រី។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកឧកញ៉ាកសិកម្ម​បាន​សរសេរ​លើ​បណ្តាញ​សង្គម​ថា «ជំទាវ​ប្រហុក​បានចាកចេញ​មកពី​ផ្ទះ​នៅទីក្រុង​ភ្នំពេញ​ កាលពី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​ទី​៣ខែធ្នូ​រហូត​មកដល់​ថ្ងៃ​ចន្ទ​ទី​១៤​ ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០២០នេះ​អស់រយៈពេល​១២ថ្ងៃ​ហេីយ​ មកស្នាក់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅ​ទីជនបទ​ដេីម្បី​បំបែក​ឯកត្តកម្ម​ពិភពលោក​ ជា​ស្ត្រី​ខ្មែរ​តែម្នាកគត់​ដែល​ធ្វើ​ប្រហុក​បាន​ច្រើន​ជាង​គេ​បំផុត​ ថ្ងៃ​ចន្ទ​នេះ​គាត់​មានទឹកមុខ​ស្រស់ស្រាយ​ខ្លាំងណាស់​ ដែល​សម្រេច​លទ្ធផល​បាន​ស្រង់​ត្រី​ទាំងអស់​យកមក​ញាត់ចូល​បាវ​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សង្កត់​ទុក​ត្រៀម​បម្រុង​សម្រាប់​ប្រឡាក់​អំបិល​ញាត់ចូល​ពាងអុង​ជាការស្រេច​ អាចប្រេី​រយៈពេល​ចុងសប្ដាហ៍​នេះនិង​ត្រូវ​រួចរាល់​ជាស្ថាពរ​ហេីយ​៕»

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម

Related posts

Leave a Comment