កប់សារី អេនជី បង្ហាញផ្ទះវីឡាថ្មី ត្រៀមស្វាគមន៍ឆ្នាំ ២០២១

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មិនខុសពីអ្នកជំនួញអនឡាញដទៃឡើយ ពេលនេះអតីតពិធីការិនី អេនជី កាន់តែមានជីវិតរស់នៅធូរធារក្រោយពីមុខជំនួញរបស់នាងទទួលបានជោគជ័យគួរឱ្យកត់សម្គាល់ ។ យ៉ាងណាមិញពេលនេះ ផ្ទះវីឡាថ្មីដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់នាង ក៏បានរួចរាល់ត្រៀមស្វាមគន៍ឆ្នាំ ២០២១ ខាងមុខនេះដែរ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថ្មីៗនេះអតីតពិធីការិនីដ៏ស្រស់ស្អាត អេនជី បានបង្ហាញរូបភាពផ្ទះវីឡាថ្មីរបស់នាងបានសាងសង់រួចរាល់ទៅហើយដែលត្រៀមនឹងរៀបចំពិធីឡើងនៅក្នុងឆ្នាំថ្មី ដែលនឹងមកដល់នៅក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើតាមគម្រោង អេនជី គ្រោងនឹងរៀបចំពិធីឡើងអធិកអធមដោយអញ្ជើញភ្ញៀវដែលជាមិត្តភក្តិ និង ជាអ្នកតំណាង ចូលរួមតែពេលនេះមិនទាន់ដឹងថាពិធីនេះនឹងរៀបចំឬបែបណាឡើយ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងនោះក៏មានការសរសើរថា ពិតជាមិនធម្មតាឡើយតែរយៈពេលខ្លីសោះ អេនជី ជោគជ័យខ្លាំងដល់ថ្នាក់នេះ ដោយសារបែបនេះហើយទើបនាងសុខចិត្តបោះបង់ការរស់នៅប្រទេសជឿនលឿនសហរដ្ឋអាមេរិកមកស្រុកកំណើតវិញ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គេចាំបានថា អេនជី ចាប់ផ្តើមបោះបង់អាជីពជាពិធីការិនីក្រោយពីនាងបានរៀបការជាមួយស្វាមីជាអ្នករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក និង បានចេញទៅរស់នៅទីនោះ តែក្រោយមកនាងក៏បានត្រលប់មកប្រកបរបរនៅស្រុកកំណើតវិញ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដែលពេលនេះកំពុងទទួលលទ្ធលផលគាប់ប្រសើរផងដែរ ។ មានកូនដល់ទៅពីរនាក់ក៏ពិតមែនតែកុំមើលសម្រស់របស់ អេនជី ពិតជាស្រស់ស្អាតមិនចាញ់ក្រមុំៗប៉ុន្មានឡើយ ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment