ម៉ែខី ក្នុងរឿង «ទេពធីតាព្កុលមាស» ត្រូវប្តីវា យ បែ កមុខមាត់ ព្រោះតែ…..

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រិយមិត្តជាច្រើនប្រហែលជាស្គាល់ជ្រាបច្បាស់ហើយ តារាសម្តែងម្នាក់សម្តែងជាតួអង្គ​ម្តាយ​ចិញ្ចឹមរបស់​ ព្កុលមាស​​ ក្នុងរឿង “ទេពធីតាព្កុលមាស” បាន​ទម្លាយ​រឿងរ៉ាវជីវិតខ្លួនថា ត្រូវប្តីវា យ ធ្វើបាបតែមិនហ៊ានឱ្យប្តីចូលគុក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សុខចិត្ត យំម្នាក់ឯង។ដោយឡែក តារាសម្តែងឆ្នាស់ឆ្នើមបានបង្ហោះសារថា មិនចង់ឱ្យវែងឆ្ងាយទេ បើគិតថាបានធ្វើល្អហើយក៏គិតចឹងទៅទុកឱ្យកម្មពារជាអ្នកស្នងចុះ មានវីដេអូប្រើអំពើ ហឹ ង្សា ទៀត តែ​អ្នកស្រីបានប្រណីច្រើនហើយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មិនចង់ឱ្យស្វាមីចូលគុកទេ។ ដោយ​អ្នកស្រី​បាន​អះអាង​ចុងក្រោយ​ថា សូមបំពេញកត្តព្វកិច្ចតាមសាលក្រមអនុវត្តន៍ទៅចប់ហើយ។«បើលោកនិយាយទន់ភ្លន់គួឱ្យអាណិតបែបនេះយូរហើយគ្មានរឿងអីកើតឡើងទេ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅសំឡេងជេរប្រទេចជាងស្រី ច្រើនណាស់មិនទាន់បញ្ចេញទេ ខ្ញុំនៅមានចិត្តខន្តីនៅឡើយទេនាងខ្ញុំ កា ត់ សា ច់ អា ឈា ម ឱ្យលោកនិងគ្រួសារថ្មីមានក្តីសុខហើយ»។ដោយ​អះអាង​ជាមួយ​នឹង​ក្តី​អាណិត​តួអង្គម៉ែខី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុង​រឿង​​ “ទេពធីតាព្កុល​មាស”​ ថា​កូនៗទាំងអស់បាត់បង់ក្តីសុខនិងភាពកក់ក្តៅ ដើម្បីឱ្យគ្រួសារថ្មីរបស់អតីត​ស្វាមីមានក្តីសុខហើយ អ៊ីចឹងសូមគិតពីចិត្តក្រុមគ្រួសារ​ប្របន្ធ​ដើមផង។ក្នុងនោះអ្នកស្រី​បាន​បញ្ជាក់ទៀតថា៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

“នាងខ្ញុំអហោសិកម្មឱ្យមិនឱ្យកម្មនេះធ្លាក់លើកូនៗនាងទេ កូននាងសុទ្ធតែស្រី ណានាងចុង បាបកម្មលើលោកនេះមានមែនសុំកុំបំពានពេក”៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment