ពុទ្ធោ! ខំយប់ខំថ្ងៃ ដល់ពេលចេញលទ្ធផល បានត្រឹមទឹកភ្នែក រួចផ្តាំគេថា….

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភព៖ ហ៊្វេសបុក កាលពីពេលថ្មីៗនេះបើយោងតាមប្រភពគណនីហ៊្វេសបុកមួយដែលមានឈ្មោះថា Pao Sopheak បានបង្ហោះសាររៀបរាប់ទាំងទឹកភ្នែក កាលពីថ្ងៃទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូច្នេះថា៖ «លុយចំណេញលក់ Onlineខំសន្សំទុកមិនហានចាយ!សូម្បីតែលុយប្តីអោយមកទុកប្រើចាំថ្ងៃខ្លះ ក៏សន្សំទុកខ្លះចុង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយត្រូវគេខ្វេះយកអស់។ បន្សល់ទុកតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្មានអាទិត្យរវល់រឿងប្តីឈឺផងកូនឈឺផងមិនបានចាប់អារម្មណ៍ផ្ញើកូនតែនឹង គេទុកចិត្តគេពេកចុងក្រោយគេលួចឆ្កឹះអស់»។ ស្ត្រីរូបនេះបន្តថា «លុយដែរប្រឹងរកដោយកម្លាំងញើសឈាមលក់ម្តងៗមិនងាយទេសម័យCOVIDទម្រាំបានចេញអីវ៉ាន់មួយកញ្ចប់ពីកញ្ចប់និយាយឡើងស្អកកទម្រាំគេទិញខំអាណិត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទើបយកមកនៅជាមួយ តែលទ្ធផលគេយកអស់គ្មានសល់ សន្សំតាំងពីបន្ទប់ ជួលចាស់រហូតដល់ថ្មី ទើបហានដាច់ចិត្តបោកព្រឹកមិញស្រាប់អស់រលីង»។ ប្រភព បញ្ជាក់ទៀតថា «ធ្វើបុណ្យចំមនុស្សខុស ខ្ញុំយំព្រោះស្តាយលុយ ដែលខ្ញុំខំសន្សំព្រោះមិនងាយរកបានទេ!! ខ្ញុំមិនរករឿងទេ តែខ្ញុំចាំទុកក្នុងខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំថា មនុស្សដូចអ្នកឯងអោយនៅជិតខ្លួនទៀតគឺ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មិនកើតទេ រឿងដែល យើងខំជួយគេគេមិនបានគិតពីយើង រួចគេបំផ្លាញយើងទៀត រឿងបែបនេះធ្លាប់ជួបច្រើនដែរហើយ គិតទៅមនុស្សយើងចុងក្រោយបានត្រឹមសោកស្ដាយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះ។ សោកស្ដាយផងបង ព្រោះវាជាកម្លាំងញើសឈាម ដែលបងខំរកយ៉ាងលំបាក ស្គាល់មុខមិនស្គាល់ចិត្ត»។ ជាការឆ្លើយតប សាមីខ្លួន បានបញ្ជាក់ថា «និយាយអ្វីចេញក្រៅពីអង្គុយយំលោកបង!»៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម

Related posts

Leave a Comment