ចែករំលែកម្នាក់មួយផងណា!!! ទីបំផុតរកឃើញ បុរសខ្មែរដំបូង បានទទួលវ៉ាក់សំាងកូវីត១៩ ក្រោយចាក់បាន ៣០ម៉ោងគាត់ប្រាប់ពីអាការៈថា…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចែករំលែកម្នាក់មួយផងណា!!! ទីបំផុតរកឃើញ បុរសខ្មែរដំបូង បានទទួលវ៉ាក់សំាងកូវីត១៩ ក្រោយចាក់បាន ៣០ម៉ោងគាត់ប្រាប់ពីអាការៈថា…មកទល់នឹងពេលនេះ សហរដ្ឋអាមេរិកមានអ្នកឆ្ល ងជំងឺកូវីដ១៩ សរុបជាង១៨លាននាក់ និងព្យាបាលជាសះស្បើយសរុបជាង ១០លាននាក់ និងមានអ្នកស្លា ប់សរុបជាង ៣សែននាក់។ តួលេខនេះជាចំនួនច្រើននៃការឆ្ លង និងស្លា ប់ ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩។តើអ្វីទៅជាមូលហេតុ? ឆ្លើយសំណួរតាមបែបការយល់ឃើញ លោក Chanpeou បានរៀបរាប់ថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មែនទែនទៅដោយសារតែពលរដ្ឋមួយចំនួនតូចមិនបានគោរពបម្រាម ដែលបានដាក់ចេញដោយក្រសួង និងរដ្ឋបាលអាមេរិក។បុរសខ្មែរដំបូងគេ ដែលកំពុងរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក ទទួលវ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ នៅអំឡុងយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងសាកល្បង នៅអាមេរិក។ក្រោយពីចាក់ជិត ៣០ម៉ោងមកនេះ តើមាន អាការៈបែបណា?លោក Chanpeou ជាគ្រូពេទ្យនៅមន្ទីរពេទ្យមួយនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា សហរដ្ឋអាមេរិក ដែលជាជនជាតិខ្មែរ បានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំ ងឺកូវីដ១៩ កាលពីថ្ងៃទី ២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ ម្សិលមិញនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អស់រយៈពេលជិត ៣០ម៉ោងមកនេះ លោកថា «ខ្ញុំគ្មានអាការៈអ្វីប្លែកនោះទេ ក្រោយចា ក់ តែបន្ទាប់ពីចា ក់ ៤ទៅ៥ម៉ោង មានអារម្មណ៍ឈឺអួលត្រង់ម្ជិលដែលបានចា ក់ទ ម្លុះសា ច់ តែមកទល់ពេលនេះ គឺធម្ មតា និយាយខ្ញុំថា ដូចយើងចាក់វ៉ាក់សាំងធម្មតាអីចឹង!»។លោក Chanpeou ជនជាតិខ្មែរ រស់នៅអាមេ រិក។ លោកកើតនៅឆ្នាំ១៩៧៣ បច្ចុប្បន្ននេះ មានកូនចំនួន៣នាក់ ក្នុងនោះស្រី១ ប្រុស២ កំពុងរស់នៅរដ្ឋកាលី ហ្វ័រញ៉ា សហរដ្ឋអាមេរិកនៅមុនការចា ក់វ៉ាក់សាំង ខាងជំនាញគេតម្រូវឲ្យមានអ្វីខ្លះ?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆ្លើយតបនឹងសំណួរនេះ បុរសខ្មែរវ័យជិត៥០ឆ្នាំ ដែលបានទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាង២០ឆ្នាំរូបនេះ បានរៀបរាប់ថា នៅមុនចាក់វ៉ាក់សាំងក្រុមគ្រូពេទ្យអាមេរិក បានសួរនាំអំពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់យើង តើយើងធ្លា ប់មានជំ ងឺប្រចាំកាយអ្វីដែរទេ? តើយើងធ្លាប់មានជំងឺអាល័ក្សហ្ស៊ីដែរទេ? ហើយស្រ្តីមានផ្ទៃពោះក៏ស្ថិតនៅក្នុងការសួរនាំច្រើនដែរ។ក្រោយពីចោទសួរសំណួរហើយ យើងបំពេញឯកសារដើម្បីធ្វើការស្ម័គ្រចិត្ត ចាក់វ៉ាក់សាំង។ពាក់ព័ន្ធទៅនឹង អាម្មណ៍របស់ លោក Chanpeou ដែលកំពុងរស់នៅអាមេរិកអំពីការឆ្លង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជំងឺកូវីដ១៩ គឺលោកបានបញ្ចេញទស្សនៈថា «ជាអារម្មណ៍ភ័យចេះតែមានហើយ តែយើងគោរពតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិ បាល និងបម្រាមនានារបស់រដ្ឋបាលអាមេរិកម៉្លោះហើយយើងមិនបានបារម្ភពីការឆ្លងចំងឺកូវីដនោះទេ។ ជាក់ស្ដែងតំបន់ដែលលោករស់នៅ មានខ្មែរច្រើន គឺសុទ្ធតែគោរពតាមបម្រាម គ្មានអ្វីត្រូវបារម្ភនោះទេ»។យ៉ាងណាក៏ដោយ លោក Chanpeou ដែលមានស្រុកកំណើតនៅរាជធានីភ្នំពេញ បានទៅរស់នៅអាមេរិកជាង២០ឆ្នាំ បានលើកឡើងថា «និយាយរួមខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថា កុំខ្លាចការទទួលចាក់វ៉ាក់សាំង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅអាមេរិកវ៉ាក់សាំងគេមុនចាក់ឲ្យយើងគួរពួកគេគិតពីគុណភាព និងផលប៉ះពាល់ណាស់ ម៉្លោះហើយយើងកុំបារម្ភពេក គឺទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំង និងការពារពីការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩តាមការណែនាំរបស់ក្រសួង»។គួររំលឹកដែរថា កាលពីថ្ងៃទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ម្សិលមិញនេះ ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩ ។Bidenថា លោកទន្ទឹងរង់ចាំការវ៉ាក់សាំងជាសាធារណៈនេះ យូរមកហើយ ដែលវានឹងបង្ហាញពីការកសាងជំនឿទុកចិត្តលើក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ប្រទេស។មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកមួយចំនួនបានចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺកូវីដ១៩រួចហើយ កាលពីសប្ដាហ៍មុន រួមមានលោកអនុប្រធានាធិបតី និងប្រធានសភាអាមេរិកជាដើម។វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ ដែលផលិតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Moderna គឺជាក្រុមហ៊ុនទីពីរ ដែលបានផលិតវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩ ហើយត្រូវបានគេដឹកជញ្ជូនទៅតាមបណ្ដាទីតាំងជាច្រើននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក៕ ប្រភព Sabay

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម

Related posts

Leave a Comment