ទុក្ខជាន់ទុក្ខ! ម្តាយស្លា ប់មិនបាន១សប្តាហ៍ផង ពេលនេះប្រពន្ធកូនទៀត ឯមូលហេតុវិញគឺដោយសារតែ….

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពីពេលថ្មីៗនេះបើយោងតាមប្រភពគណនីហ្វេសប៊ុកមួយដែលមានឈ្មោះថា “Sor Seyha ” បានបង្ហោះសារទាំងក្តីឈឺចាប់ឥតឧបមា នៅក្នុងជីវិត ពេលដែលបានឃើញមនុស្សជាទី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្រលាញ់ជាច្រើនជាប់គ្នា។ ម្ចាស់គណនីហ្វេសប៊ុកបានរៀបរាប់ថា “តេីខ្ញុំត្រូវកាត់ចិត្តបែបណាទៅតេីខ្ញុំបានសាងកម្មអ្វីពីជាតិ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មុន។ ទេីបជាតិនេះខ្ញុំត្រូវទទួលរងនៅទុក្ខដ៏សែនធំបែបនេះ។ ថ្ងៃទី១៦/ខែ១២/ឆ្នាំ២០២០ ម្តាយបង្កេីតទទួលមរណះភាព ។ ថ្ងៃទី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

២២/ខែ១២/ឆ្នាំ២០២០ ភរិយានឹងកូនស្រីទទួលមរណះភាពថ្ងៃទី២២/ខែ១០/ឆ្នាំ២០២០ ម្តាយក្មេកទទួលមរណះភាព មហាទុក្ខនេះវា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ធ្ងន់សម្រាប់ខ្ញុំពេកហេីយព្រហ្មលិខិតអេីយព្រហ្មលិខិតហេតុអ្វី”។ ជាមួយគ្នានោះផងដែរក៏មានគណនីហ្វេសប៊ុកមួយឈ្មោះថា CH EN បានបង្ហោះសារថា “ហេតុអ្វីព្រហ្មលិខិតគ្មានមេត្តាធម៌សូម្បីតែបន្តិចសោះចឹង ។ Sor Seyhaស៊ូរឡេីងតារញុមនឹងតាមអោយកម្លាំងចិត្តតាររហូតកុំអស់សង្ឃឹមអីតាស៊ូរឡេីង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្ញុំអត់អាចជួយអីតាបានក្រៅពីពាក្យថាអោយកម្លាំងចិត្តតាទេចឹងតាស៊ូរឡេីងកុំអស់សង្ឃឹមអី ព្រហ្មលិខិត ពិតជា ឃោឃៅខ្លាំងណាស់។ សូមអោយវិញ្ញាណខណ្ឌយាយហេីយនឹងយាយតួតទៅអោយបានសុខហេីយនឹងប្អូនកេីតជាតិណាៗសូមកុំអោយដូចជាតិនេះអី ញុមពិតជាសោកស្តាយខ្លាំងណាស់ទៅលេីរឿងដែរមិនគួរអោយជឿមួយនេះ”។ ឯមូលហេតុតាមខមិនប្រាប់គឺដោយសារតែ គាត់ខ្សោយឆ្លងទន្លេហើយផុត អាឡូវកូនគាត់ក៏ខូចទៀត៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម

Related posts

Leave a Comment