លទ្ធផលចេញហើយ! ក្រោយសម្ថកិច្ច សាកសួរទៅ បុរសទំាង១១នាក់ជាប់ពាក់ពន្ធ័ ទទួលបានចំលើយស្មានមិនដល់មួយ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នារីស្រស់ស្អាត ជនជាតិ ភីលីពីន អាយុ 23ឆ្នាំ នាងជា កញ្ញាឯកចំណាត់ថ្នាក់ទី2 នៃកាប្រកួត Miss Silka Davao 2017 និង ជា អ្នកបំរើការលើយន្តហោះ philippine airlines 2- នៅយប់ឆ្លងឆ្នាំថ្ងៃ 31 ធ្នូ 2020 Christine បានទៅ កម្មវិធីជប់លាង ឆ្នាំថ្មីជាមួយមិត្តភក្តិ នៅ សណ្ឋាគារមួយកន្លែង ក្នុងក្រុង Manila ដោយជា party រៀបចំឡើងលក្ខណៈឯកជន ដែលមុនពេលទៅ នាង ក៏បាន call ប្រាប់ម្ដាយ និង បញ្ជាក់កុំអោយម្ដាយ បារ ម្ភ ព្រោះគ្រប់គ្នាក្នុង កម្មវិធី សុទ្ធតែអាចទុកចិត្តបាន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

3- រសៀលថ្ងៃ 1 មករា 2021 បន្ទាប់ ពីមានកម្មវិធី party មានគេទាក់ទងទៅសណ្ឋាគារ ថា មានមនុស្ស រ បួ សនិង បានជួយគ្នា នាំមកបន្ទប់ពេទ្យរបស់សណ្ឋាគារ អ្នក រ បួសនោះគឺ Christine នាងត្រូវបានខាងសណ្ឋាគារបញ្ជូន រាងកាយដែល ស ន្លប់ស្ដូកស្ដឹងនោះ ទៅមន្ទីពេទ្យ តែគ្រូពេទ្យប្រាប់ថា នាងបាន បាត់បង់ជីវិតទៅហើយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

4- រឿងនេះក្លាយជាព័ត៏មានធំនៅ Philipp ine ប៉ូលីសដែលជាអ្នកកាន់ក្ដីរឿងនេះ បានប្រាប់អោយដឹងថា បានប្រ ទះ ឃើ ញ ស្លា ក ស្នា ម ទឹ កកា មក្នុងរាងកាយ របស់ Christine និង តាមដងខ្លួនមា នស្នា មជ ទើបមានការសន្និដ្ឋា នថា ជាក រណី លោ ភ រហូតស្លា ប់ចំណែកសារហេ តុនៃការ គឺ ដា ច់សរសៃឈា មខួរក្បាល តែនៅមិនទាន់ដឹងទេ ថា វាកើតឡើងយ៉ាងមិច រង់ចាំការកោស ល្យវិច្ច័ យលំអិតម្ដងទៀត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

5- បន្ទាប់មកប៉ូលិស បានបញ្ជូនដីកាកោះ អ្នកដែលនៅក្នុង party ទាំង11 នាក់មកសាកសួរ ដែលមាន3នាក់ជាមិត្តស្និទស្នាលបំផុតរបស់ Christine 6- ព័ត៏មាននេះបានធ្វើអោយអ្នកប្រើ Social meadia នៅ Philippine ជជែកគ្នាយ៉ាងក្ដៅគគុក និងបានធ្វើការ post រូប នឹង រឿងរ៉ាវផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធ និង បុរសទាំង11 នាក់ ដើម្បី ប្រមា ថ និង ជេប្រទិ ច មានការផ្ញើរសារ ជេ ប្រមា ថ ទៅកាន់ក្រុមគ្រួសារ និង អ្នកដែលស្គាល់បុរសទាំង11នាក់នោះផងដែរ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

7- ទាំងអស់នេះ ធ្វើអោយកើត #JusticeF orChri stineDacera (ភាពយុត្តិធ៌មដើម្បីChristine )ឡើងជាTrend លំដាប់ 1 នៃ Twitter ក្នុងប្រទស Philippine ដើម្បីទាមទាររកយុត្តិធ៌ម អោយ នាង8- ព័ត៏មាននេះល្បីពេញពិភពលោក ព័ត៏មានភាគច្រើនចេញមក លក្ខណៈស្រដៀងៗគ្នាទំនង ថាមិត្តភក្តិប្រុសទាំង11នាក់ រំ លោ មិត្តភក្តិស្រីរហូតដល់បាត់បង់ជីវិត ធ្វើអោយពិភពលោកទទួលយកអត់បានចំពោះរឿងដែលកើតឡើង ភាគ2 មិត្តសំលាញ់ក្លាយជា ជ ន សង្ស័ យ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

9- ខាងសណ្ឋាគារបានផ្ដល់ពត៏មានថា Christine មក Check in នៅយប់ថ្ងៃ31 ធ្នូ ដោយមកជាមួយមិត្តជិតស្និទ 3 នាក់ គឺ Rommel Galida , Jigo , John Dela Serna,10- Ro mmel ជាអ្នកបំរើកាលើយន្តហោះ អាយុ 29 ឆ្នាំ ក្លាយជាជ ន សង្ស័ យម្នាក់ក្នុងចំណោម 11 នាក់ គេជាមិត្តជិតស្និទ របស់ Christine ទាំងពីរអ្នកស្រលាញ់គ្នាណាស់ រហូត ដល់ Christine post IG ថា Rommel ជាមិត្តស្និទស្នាលបំផុតរបស់នាង និង នាងនឹកមិនចេញទេថាជីវិតដែលមិនមែនមិត្តល្អម្នាក់នេះនៅក្បែរ នឹង ទៅជាបែបណា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

11- Rommel ប្រាប់ទៅប៉ូលីសថា ពួកគេមកបើកបន្ទប់ រៀបចំ party នៅសណ្ឋាគារនេះ ក្រោយពី party គេក៏គេងលក់ទៅ គេភ្ញាក់ដឹងខ្លួននៅម៉ោង 10 ព្រឹក ឃើញ Christine គេងក្នុងអាងទឹក គេគិតថា នាង ប្រហែលស្រវឹ ងដេកលក់គេក៏យក ភួយទៅដណ្ដប់អោយ ហើយក៏ត្រឡប់មកគេង ត ..12- គេក្រោកមកម្ដងទៀត ពេលរសៀល ឃើញ Christine គេងនៅកន្លែងដ៏ដែល និង ស្បែក ចាប់ផ្ដើមប្ដូរ ពណ៌ គេក៏ព្យាយា មស ង្គ្រោះ ដោយការធ្វើ CPR មុនពេលបញ្ជូននាងទៅមន្ទីពេទ្យ តែក៏យឺតពេលទៅហើយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

13- ជនត្រូវសង្ស័យម្នាក់ទៀត គឺ Jigo គេនៅក្នុង វង់ការ តារា គេមានម្ដាយ ជាអ្នកចម្រៀងដ៏ល្បីក្នុងជំនាន់ ឆ្នាំ 70s ចំណែកគេ ធ្លាប់ជាអ្នកបំរើលើយន្តហោះ និង បច្ចុប្បន្នជា Chef និង ជា Tranner ហាត់ប្រាណ Jigo ជា ភេ ទទី3 ដែលបើកជំហរមករហូត 14- Jigo ផ្ដល់បទសម្ភាស ទាំងទឹកភ្នែក បដិសេធ ថាគេ មិនមានចំណែកពាក់ព័ន្ធ និង ការបាត់បង់ជីវិត របស់ Christine ហើយគេថែមជាអ្នកជួយធ្វើ CPR អោយនាងមុនគេទៀតផង ភាគ 3:លទ្ធផលនៃការកោស ល្យវិច្ច័ យ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

15- លទ្ធផលន័យការកោសល្យវិច្ច័ យផ្លូវការបស់ប៉ូលីស ម្ដងនេះបានបញ្ជាក់ថា Christine បាត់ប ង់ជីវិតដោយ ជំ ងឺ ប៉ោ ងស រ សៃឈា មខួរក្បាល និង មិនបាននិយាយដល់រឿង ដែលធ្លាប់និយាយថា ប្រទៈឃើញមុននោះទេ ដែលធ្វើអោយ Social ក្ដៅម្ដងទៀត ដោយលើកនេះ ប៉ូលិសត្រូវបានគេជេ យ៉ាងចាស់ដៃ16- បន្ទាប់មកក៏មានអ្នកទៅរកឯកសារ កោស ល្យវិច្ច័ យ ផ្លូវការនោះមកបាន ដែលការពិតវាជាឯកសារសម្ងាត់តែក៏មានអ្នកលួចថតមកបាន យក post នឹង Share យ៉ាងគគ្រឹកគគ្រេង រហូត ក្លាយទៅជា Viral

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

17- ក្នុងឯកសារនោះបានបញ្ជាក់ថា Christine បានបាត់បង់ជីវិត ដោយសាជំ ងឺ និង ឃើញថា ស ន្ទះព្រ ហ្មចា រីបានដា ច់ តែវាជាស្លាកស្នាមចាស់ ដែលជាទៅហើយ និង មិនមានការបញ្ជាក់ពី នោះទេ ក្រោយពីឃើញឯកសារនេះក៏មានមនុស្ស មួយចំនួនចាប់ផ្ដើមជឿថា Christine ភាគ 4: party gay 18- ក្រោយមកមានអ្នកស្គាល់ Christine នឹង បុរសទាំង11អ្នកនោះចេញមកនិយាយដូចគ្នាថា មនុស្សប្រុសទាំង 11នាក់នោះ ជា gay (ភេទទី3 ) និង party នោះ ជា Party gay មានមនុស្សស្រីម្នាក់បាន បញ្ជាក់ថា ពួកគេទាំង11 នាក់ហ្នឹង មិនបានស្រលាញ់ស្រី ពួកគេមានភាពជាមនុស្សស្រីច្រើន នាងទៅទៀត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

19- មិត្តម្នាក់ទៀត របស់ Christine ដែលជាប់ជា ជ នសង្ស័ យបាន post ទាមទេយុត្តិធ៌ម នឹង អះអាងថា គេនិងមិត្តភក្តិក្នុង party ជា ភេទទី3 ហើយគ្រប់គ្នា ស្រលាញ់ Christine គេ ភាវនា អោយ Christine នៅទីនេះដើម្បីជួយពួកគេ 20- ក្រោយមកក៏ចាប់ផ្ដើមមាន ប្រជាជន ភីលីពីន ខ្លះដែលធ្លាប់ Post ជេប្រមា ថ ជ ន សង្ស័ យបានលប់ post នឹង ចេញមកសូមទោស អ្នកខ្លះបានចេញ មកpost ថា ការទាមទារយុត្តធ៌ម អោយជ ន រ ង គ្រោះជារឿងដែលត្រូវធ្វើ តែការដែលមិនទៅលាបពណ៌មនុស្សបរិសុទ្ធ ក៏ជារឿងសំខាន់ដូចគ្នា ដូចនេះសូមអោយមានប្រុងប្រយ័ត្នត្រង់ចំណុចនេះ និង ទុកអោយរឿងនេះជាតួនាទីរបស់ប៉ូលីស និង តុលាកាទៅ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

21- តែក៏នៅមាន មនុស្សជាច្រើនទៀត យល់ថា ការជា ភេទទី3 មិនអាចសន្និដ្ឋាន ថាមិនអាចប្រព្រឹ ត្តល្មើ សទាក់ទងនឹងផ្លូវភេ ទលើមនុស្សស្រីនោះទេ ហើយពួកគេ ជឿថា យប់នោះប្រាកដជាមានហេតុការណ៍ មិនល្អណាមួយកើតឡើង លើ នាងមិនខាន ក្នុង ខណៈដែលគ្រួសារ Christine ជឿថាកូនស្រីត្រូវគេដា ក់ថ្នាំ ភាគ 5: រឿងរ៉ាវគួរអោយស ង្ស័យផ្សេងៗ22- បន្ទាប់ពីមាន កាចែកចាយរូបពី កាមេរា សុវត្តិភាពរបស់សណ្ឋាគារ ឃើញថា Christine នៅជាមួយ មិត្តភក្តិប្រុសច្រើននាក់ មានការឱប គៀកស្នា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment