ចប់បាត់! Pacquiao ទើបប្រកាសផ្តល់រង្វាន់ជិត ២ ម៉ឺនដុល្លារ មានអីស្រាប់តែមេធាវីម្នាក់ទទួចអោយ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បរទេស៖ មិនបាច់និយាយក៏ប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានព័ត៌មានបានជ្រាបរួចមកហើយទាក់ទងនឹងនារីអូតេសដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់បានបាត់ បង់ជីវិតយ៉ាងគួរអោយអាណិត។ ដោយឡែក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រំលឹកបន្តិចពីស្ដេចប្រដាល់ហ្វីលីពីន Manny Pacquiao បានប្រកាសផ្ដល់ប្រាក់រង្វាន់ ចំនួនជិត ២ ម៉ឺនដុល្លារ ដល់ជនណា ដែល

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អាចរកឃើញមនុស្ស សម្លា ប់នារីបម្រើការលើយន្តហោះ ដែលត្រូវបានប្រទះឃើញ ស នៅអាងងូតទឹកក្នុងសណ្ឋាគារមួយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កន្លែងក្នុងថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មី ។ស្ដេចប្រដាល់រូបនេះបានទម្លាយទៀតថា លោកធ្លាប់បានជួបជាមួយ Chris tine ពីមុន ដោយសារតែលោកស្គាល់ស្និទ្ធនឹងក្រុមគ្រួសារនាង ។ស្ដេចប្រដាល់រូបនេះបានទម្លាយទៀតថា លោកធ្លាប់បានជួបជាមួយ Christine ពីមុន ដោយសារតែលោកស្គាល់ស្និទ្ធនឹងក្រុមគ្រួសារនាង ។ ជាក់ស្តែងនៅមុននេះលោក Mike Santiago ដែលជា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មេធាវីរបស់ជនសង្ស័យបាននិយាយថា ប្រាក់រង្វាន់ទាំងនោះ បានធ្វើឲ្យជីវិតកូនក្ដីរបស់ខ្លួនមានគ្រោះថ្នាក់។ លោក បាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយថា៖ នេះជាមូលហេតុ ដែលយើងកំពុងអំពាវនាវដល់សមាជិកសភា Yap និងសមាជិក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ព្រឹទ្ធសភា Pacquiao ឲ្យដកប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តចេញ ព្រោះថាវាប៉ះពាល់ដល់សុវត្ថិភាព និងសន្ដិសុខរបស់បុរសទាំងនោះ (ជនសង្ស័យ) ដែលមានមនុស្សជាច្រើនបានឃ្លាំមើលពួកគេ នៅខាងក្រៅផ្ទះ ដោយមានការថតរូប និងថតវីដេអូទៀតផង៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម

Related posts

Leave a Comment