ទប់ទឹកភ្នែកមិនបាននោះទេ! មនុស្សជាច្រើនបានចូលរួមបុណ្យ នៅថ្ងៃបញ្ចុះសពនារីអូតែស ម្សិលមិញ (មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយការស្លា ប់កន្លងទៅជាច្រើនថ្ងៃ និងបានឆ្លងកាត់ការធ្វើកោសល្យវិច័យផងដែរនោះ នៅទីបំផុតសាកសពរបស់ Christine ត្រូវបានក្រុមគ្រួសាររបស់នាងរៀបចំធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណី និងធ្វើការបញ្ចុះ នៅឯទីបញ្ចុះស ពមួយកន្លែង ស្ថិតក្នុងទីក្រុង Santos កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សមាជិកគ្រួសារ និងមិត្ដភក្ដិជិតដិតនៃសពច្រើនជាង១០០នាក់ បានចូលរួមជូនដំណើរមនុស្សជាទីស្រលាញ់របស់ពួកគេជាលើកចុងក្រោយ ដោយអ្នកទាំងនោះ ត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យដើរឆ្លងកាត់ក្ដារមឈូសជាជួរ ចំនួនមួយជួរ ដើម្បីដាក់ផ្កាម្ដងម្នាក់ៗ ក៏ដូចជាបើកឱកាសឲ្យមើលមុខសពជាលើកចុងក្រោយផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះដែរ ម្ដាយរបស់ Christine បាននិយាយទៅកាន់អ្នកចូលរួមថា សូមអធិស្ឋានសម្រាប់ពួកយើង ដើម្បីបន្ដតស៊ូស្វែងរកយុត្ដិធម៌ជូន Christine។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយអ្នកស្រីក៏បានប្ដេជ្ញាយ៉ាងមុតមាំថា នឹងស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់កូនស្រីរបស់គាត់ ដែលគេជឿថានាងត្រូវបានគេរំលោ ភបំពា នរហូតដល់ស្លា ប់៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ

Related posts

Leave a Comment