មិនគួរសោះ!! នារីស្រស់ស្អាត់ម្នាក់ សម្រេចប ញ្ច ប់ជី វិ តខ្លួ នឯង ទាំងវ័យក្មេង ដល់ពេលសួរនាំទើបដឹងថា…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កំពង់ធំ៖ សង្ស័ យ ដោយសារតែ វិ ប ត្តិ ផ្លូវ ចិ ត្ត ធ្វើឲ្យនារីម្នាក់ លេ ប ថ្នាំ ស ម្លា ប់ ខ្លួន ដែលហេតុកា រណ៍ខាងលើនេះកើ តឡើងនៅវេលាម៉ោង ១៣ និង ០០ នាទីថ្ងៃទី ១៣ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២១ នៅលើផ្ទះជន រ ង គ្រោះ ស្ថិតនៅក្នុងភូមិដូង,ឃុំបល្ល័ង្ក,ស្រុកបារាយណ៍,ខេត្តកំពង់ធំ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សមត្ថកិ ច្ចបានឲ្យដឹងថា ស ព ឈ្មោះ សៀង ស្រីនិច ភេ ទស្រី អាយុ ២២ ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរ រស់នៅភូមិ-ឃុំកើតហេ តុ។ បើយោ ងតាមការបំ ភ្លឺរបស់ឈ្មោះ សៀង ស្រីនាង ត្រូវជាប្អូនបង្កើតរប ស់ស ពបានអះអាងថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មុនពេលកើតហេ តុជន រ ង គ្រោះ និងរូបខ្លួននៅអង្គុយលេងលើផ្ទះជាមួយគ្នា លុះដល់ម៉ោងប្រហែល ១០ និង ៣០ នាទី ខ្លួនបបួលបងទៅហូបបា យទាំងអស់គ្នា តែជន រ ង គ្រោះ មិនព្រ មទៅហើយនៅដេ កលើផ្ទះតែម្នាក់ឯង។រហូតដល់ម៉ោងប្រហែល ១២ និង ៥៥ នាទីប្អូនប្រុសអាយុ ៥ ឆ្នាំរបស់ខ្លួនឡើងទៅលើផ្ទះឃើញ បងស្រីដេ កមិនដ កដ ង្ហើ ម ក៏ស្រែ កហៅរូបខ្លួ នឲ្យទៅមើល។ ពេលខ្លួនឡើងទៅមើលទើបដឹងថាបងស្រី បាន ស្លា ប់ បា ត់ ទៅហើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយពេលកើតហេ តុ សា ច់ញា តិជ នរ ង គ្រោះ បានរាយកា រណ៍ទៅស មត្ថកិច្ច។ ក្រោយមក ស មត្ថកិច្ចនិងអាជ្ញា ធរដែនដីបានសហ ការជាមួយប្រធានមណ្ឌ លសុខភាពឃុំបល្ល័ង្កបានចុះទៅពិនិ ត្យសាកស ពដើម្បីធ្វើកោស ល្យ វិ ច័ យ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពេលពិនិ ត្យសមត្ថកិច្ចរ កឃើញ ថ្នាំ គ្រា ប់ពណ៌ ស (គ្រា ប់តូចៗមូ ល) ចំនួន ២ គ្រា ប់ ដែលជា ប្រភេ ទថ្នាំ ង ងុ យ ដេ កនៅក្បែរខ្លួនស ព ហើយនៅលើដងខ្លួនពុំមា នស្លា ក ស្នា មអ្វី គួរឲ្យក ត់ សម្គា ល់ឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមការសនិ ដ្ឋានរបស់លោកគ្រូពេ ទ្យមណ្ ឌលសុខភាព និងសមត្ថកិ ច្ចបានបញ្ជាក់ថា ជន រ ង គ្រោះ ពិតជាធ្វើ អ ត្ត ឃា ត ដោយ លេ ប ថ្នាំ ងងុ យ ដេកប្រាកដមែន(ប្រមាណជាង ២០ គ្រា ប់)ទើបបណ្ដាលឱ្យ ស្លា ប់ បែប នេះ។ ក្រោយពិនិត្យច ប់សព្វគ្រប់បានធ្វើកំណត់ហេ តុប្រគល់ ស ពជូនក្រុមគ្រួសារដើម្បីធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណី៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម

Related posts

Leave a Comment