កានតែក្តៅហើយ! អ្នកលេងបណ្តាញសង្គមសុំអោយនាយកដ្ឋានពន្ធដារពិចារណាសម្តី Ah Gi Leader និងប្អូន ប្រកាសថារកចំណូលរហូត១០ទៅ ២០មុឺនដុល្លារ…(មានវីដេអូ)

ប្រិយមិត្ត ក៏ដូចជាទស្សនិកជន ជាពិសេសអ្នកដែលគាំទ្រទៅលើវិស័យអនឡាញ លក់ឡេ ពិតជាបានស្គាល់ និងដឹងយ៉ាងប្រាកដពី អ្នកលក់ឡេតាមអនឡាញ ពីរនាក់បងប្អូន គឺកញ្ញា អាជឺ និង អាមុី ដែលកំពុងមានឈ្មោះ បោះសម្លេងខ្លាំងនៅក្នុងសង្គមហ្វេសប៊ុក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្តែងនៅពេលថ្មីៗនេះ យោងតាមបទសម្ភាសន៍ដែលអ្នកទាំងពីរ បានផ្តល់ឲ្យតាមរយ:លោក អុឹម ជឺវ៉ា នៅក្នុងនាទីសិល្បករកម្ពុជា កញ្ញា បាននិយាយរៀបរាប់ពីការតស៊ូដំបូង ក៏ដូចជាប្រាក់ចំណូលដែលអ្នកទាំងពីរទទួលបានពីការលក់ឡេនៅក្នុងមួយថ្ងៃៗ ប្រាប់ដល់ប្រិយមិត្តយ៉ាងដូច្នេះថា៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅក្នុងថ្ងៃធម្មតា គាត់អាចលក់បានលុយខ្ទង់ពី២ មុឺនទៅ ៥មុឺនដុល្លារ តែនៅពេលដែលឥវ៉ាន់មានការកាត់ស្កុកច្រើន អាចរកចំណូលបានពី១០មុឺន ទៅ២០មុឺនដុល្លារនៅក្នុងមួយថ្ងៃ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កញ្ញា អាជឺអ្នកនាងក៏បានបន្ថែមបន្តទៀតផងដែរថា អ្នកនាង និងប្អូនស្រីអ្នកនាង បានចាប់ផ្តើមរកស៊ី ជាមួយនិងវិស័យនេះ ចាប់តាំងតែពីពេលដែលអ្នកនាងនៅរៀនថ្នាក់ទី៩ មកម៉្លេះ ដោយដើមទុនដំបូងអ្នកនាងមានត្រឹមតែ៥០ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លើសពីនេះទៅទៀតធ្វើអោយវីដេអូនេះល្បីរហូតដល់អ្នកនិយមលេងបណ្តាញសង្គមFacebookយកមកនិយាយតគ្នាៗនិងសុំអោយនាយកដ្ឋានពន្ធដារពិចារណាលើពន្ធផលិតផលរបស់គាត់។ ខាងក្រោមនេះ ជារូបភាពរបស់បងប្អូនសេដ្ឋីលក់ឡេទាំងពីរគឺ កញ្ញា អាជឺ និងកញ្ញា អាមុីផ្ទាល់តែម្តង សូមទស្សនារូបខាងក្រោម។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម

Related posts

Leave a Comment