ព្រឹកនេះកម្ពុជារកឃើញ ១ នាក់ប៉ុណ្ណោះឆ្លងកូវីដ១៩​ តែអ្នកជាសះស្បើយថ្មីរហូតដល់ ៩ នាក់

តាមសេចក្ដីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅព្រឹកថ្ងៃទី ២ មេសា ២០២០ នេះបានបញ្ជាក់ថា កម្ពុជាបានរកឃើញករណីថ្មីនៃវីរុសកូវីដ ១៩ ចំនួន ១ នាក់ទៀតដែលនាំឱ្យកើនឡើងដល់ ១១០នាក់ ។ ចំណែកឯអ្នកជាសះស្បើយចំនួន ៩នាក់ នាំឱ្យអ្នកជាសរុបកើនឡើងដល់ ៣៤នាក់។ សូមមើលសេចក្ដីលម្អិតដូចខាងក្រោម៖

Related posts

Leave a Comment