មានរឿងអ្វីទៅ ទើបធ្វើឱ្យ បាន មុនី្នល័ក្ខ បោះសម្តីបែបនេះ លើហ្វេសប៊ុក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តារាចម្រៀង បាន មុន្នីល័ក្ខ បានឈានជើងប្រឡូកនៅក្នុងវិថីសិល្បៈតាមរយៈកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀង The Voice

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Cambodia រដូវកាលទី ១ ។ ទោះបីជានៅក្នុងកម្មវីធី ស្រីស្រស់រូបនេះ មិនទទួលបានជ័យជម្នះក៏ពិតមែន តែមកទល់ពេលនេះនាងក៏មានឈ្មោះជាតារាចម្រៀងមួយរូប ដែលកំពុងទទួលបានការគាំទ្រពីយុវវ័យជាច្រើននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដែរ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយបានចាកចេញពីផលិតកម្ម «រស្មីហង្សមាស» ដែលជាទ្រនំចាស់ និង បានឈានជើងចូលនៅក្នុងផលិតកម្ម «ថោន» នាពេលកន្លងមក បាន មុន្នីល័ក្ខ មានការមមាញឹកខ្លាំង ដោយសារតែត្រូវថតបទចម្រៀងថ្មីៗ ថែមទាំងត្រូវបានផលិតកម្ម

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មួយនេះផ្ដល់តំណែងជាតួឯកឱ្យនាងនៅក្នុងរឿង «ព្រហ្មលិខិតដុះស្លាប» ដែលបានសម្ដែងជាមួយលោក ម៉ៅ ហាជី ថែមទៀតផង ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ងាកមកមើលពីជីវិតក្រៅសិល្បៈរបស់ម្ចាស់បទ «នឹកខ្លាំងណាស់» រូបនេះវិញ កាលពីពេលថ្មីៗនេះ ស្រីស្រស់ បាន មុន្នីល័ក្ខ ក៏បានធ្វើឱ្យទស្សនិកជនមួយចំនួនមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការបង្ហាញអត្ថន័យសារមួយឃ្លានៅលើបណ្ដាញសង្គម

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ងាកមកមើលពីជីវិតក្រៅសិល្បៈរបស់ម្ចាស់បទ «នឹកខ្លាំងណាស់» រូបនេះវិញ កាលពីពេលថ្មីៗនេះ ស្រីស្រស់ បាន មុន្នីល័ក្ខ ក៏បានធ្វើឱ្យទស្សនិកជនមួយចំនួនមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការបង្ហាញអត្ថន័យសារមួយឃ្លានៅលើបណ្ដាញសង្គម

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម

Related posts

Leave a Comment