ក្រោយភ្ជាប់ពាក្យរួច ម៉ានីកា និងគូរដណ្ដឹង មិនព្រមធ្វើរឿងនេះដាច់ខាត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្នំពេញ​ ៖ ជាការពិតណាស់ដែលថ្វីដ្បិតតារាមួយចំនួនបានសម្រេចចិត្តលេងផ្លូវកាត់យកកូនប្រលែងលេងមុនរៀបការក៏ពិតមែន តែសម្រាប់តារាសម្តែង ម៉ានីកា និង លោក ចន វិញមិនហ៊ានប្រថុយយកកូននោះឡើយ បើទោះពួកគេបានភ្ជាប់ពាក្យទៅតាមប្រពៃណីខ្មែររួចរាល់ក្តី ។ជាក់ស្ដែងគូស្នេហ៍អ្នក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សិល្បៈមួយគូនេះ បានសម្រេចចិត្តភ្ជាប់ពាក្យតាមប្រពៃណីខ្មែរកាលពីអំឡុងចុងខែធ្នូកន្លងទៅក្រោយពីពួកគេបានស្វែងយល់ចិត្តថ្លើមគ្នាច្បាស់លាស់ហើយតាមគម្រោងអ្នកទាំងពីរនឹងរៀបការនៅក្នុងឆ្នាំនេះ ប៉ុន្តែថ្មីៗនេះបានប្រែប្រួលទៅវិញដោយ ម៉ានីកា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អះអាងថាជាន់ឆ្នាំមិនអាចរៀបការបានឡើយ ។ អ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍ ទោះភ្ជាប់ពាក្យរួចរាល់ក្តី តែ ម៉ានីកា និង លោក ចន ជាគូដណ្តឹងពុំមានបំណង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យកកូនប្រលែងលេងទេ សូម្បីតែចុះសំបុត្រអាពាហ៍ពិពាហ៍ក៏មិនចង់ដែរ ព្រោះចង់រៀបការរួចរាល់សិន ទើបធ្វើរឿងទំាងនេះជាក្រោយ ។ដោយឡែកមិនខុសពីគូស្នេហ៍ដទៃ ម៉ានីកា និង គូដណ្តឹងលោក ចន តែងបង្ហាញរូបភាពផ្អែមល្ហែមនៅតាមបណ្តាញសង្គម មើលទៅពិតជារ៉ូមែនទិកជាខ្លាំង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពេលនេះអ្នកទាំងពីរកំពុងតែមានការងារមមាញឹកនៅក្នុងការសម្តែងរឿងជាបន្តបន្ទាប់ ហើយដោយសារអ្នកទាំងពីរជាអ្នកសិល្បៈដូចគ្នាពួកគេមិនមាន.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការប្រចណ្ឌអ្វីឡើយ បើទោះមានការសម្តែងឆាកស្នេហាក៏ដោយ ៕ប្រភព៖popular

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម

Related posts

Leave a Comment