ម្ចាស់ផ្ទះជួលនៅភ្នំពេញម្នាក់ ប្រកាសមិនយកថ្លៃបន្ទប់ជួលពីកម្មកររោងចក្រ ៣ខែ

មិនសរសើរមិនបាននូវទឹកចិត្តដ៏សប្បុរសរបស់ម្ចាស់ផ្ទះជួលមួយកន្លែង នៅភូមិព្រៃព្រីងត្បូង ១ សង្កាត់ចោមចៅ ២ ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នពេញ បានសម្រេចមិនយកឈ្នួលផ្ទះ ពីកម្មកររោងច្រចំនួន ៣ ខែ ខណៈពេល ដែល វីរុសកូវីដ ១៩ កំពុងតែមានវត្តមាននៅប្រទេសកម្ពុជា ។ ការសម្រេចចិត្តបែបនេះ បានធ្វើឱ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ និង អ្នកប្រើប្រាស់បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គមបានកើតសរសើរនូវទឹកដ៏សប្បុរសរបស់ម្ចាស់ផ្ទះជួលនេះ ។

ម្ចាស់ផ្ទះជួល ដែលមានទឹកចិត្តសប្បុរសធម៌នេះ មានឈ្មោះ លោក យិន សវនាថ ដែលមានអាស័យដ្ឋាន នៅភូមិព្រៃព្រីងត្បូង ១ សង្កាត់ចោមចៅ ២ ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ មានបន្ទប់ជួលចំនួន ១៨ បន្ទប់ តែពេលនេះគាត់មិនយកថ្លៃបន្ទប់ឈ្នួលចំនួន ៣ ខែ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២០ នេះតទៅ សម្រាប់បងប្អូនកម្មករ កម្មការិនីដែលបានជួលបន្ទប់ស្នាក់នៅផ្ទះរបស់គាត់ ។

ម្ចាស់ផ្ទះជួល ដែលមានទឹកចិត្តសប្បុរសធម៌នេះ មានឈ្មោះ លោក យិន សវនាថ ដែលមានអាស័យដ្ឋាន នៅភូមិព្រៃព្រីងត្បូង ១ សង្កាត់ចោមចៅ ២ ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ មានបន្ទប់ជួលចំនួន ១៨ បន្ទប់ តែពេលនេះគាត់មិនយកថ្លៃបន្ទប់ឈ្នួលចំនួន ៣ ខែ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២០ នេះតទៅ សម្រាប់បងប្អូនកម្មករ កម្មការិនីដែលបានជួលបន្ទប់ស្នាក់នៅផ្ទះរបស់គាត់ ។

Related posts

Leave a Comment