​ពន្លក​ស្នេហ៍​ផ្ដើម​ចេញ​ពី​ការ​ខឹង​ជ្រេញដាក់​គ្នា រហូត​អូន​លើក​ដៃ​ទះ​មួយ​កំផ្លៀង​ទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ ចុងក្រោយស្រាប់តែ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហ្វេសប៊ុក ៖ មហាជនជាច្រើនជាពិសេសយុវវ័យមានការចាប់អារម្មណ៏ និង រំភើបជាខ្លាំងដោយ គូស្នេហ៍ទើប​ភ្ជាប់​និស្ស័យ​នឹង​គ្នា​មួយ​គូ ធ្លាប់បានធ្វើឲ្យអ្នកប្រើ​ប្រាស់​បណ្ដាញ​សង្គមហ្វេសប៊ុក​ជា​ច្រើនមិន​នឹក​ស្មាន ​ព្រោះ​តែ​ពន្លក​ស្នេហ៍​ផ្ដើម​ចេញ​ពី​ការ​ខឹង​ជ្រេញដាក់​គ្នា រហូត​ម្ខាង​លើក​ដៃ​ទះ​មួយ​កំផ្លៀង​ទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ ប៉ុន្តែម្ខាងទៀតមិនបានប្រើកម្លាំងបាយតបវិញឡើយ។ ការទះនេះ​មិន​មែន​ដោយសារ​ការ​ឈ្លោះ​ប្រកែក​ស៊ី សាច់​ហុ ត ឈា ម​ធ្ងន់​ធ្ងរ​អ្វី​ទេតែ​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អាច​ជា​និស្ស័យ​ពួក​គេ​ឲ្យ​ស្គាល់គ្នា ​បាន​គ្នាជាគូគ្រងក៏អាច​ថា​បាន។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ជាក់ស្តែង ខាង​ស្រី​បាន​ទះ​កំផ្លៀង​ខាង​ប្រុស​ព្រោះ​តែ​បុរស​ម្នាក់​នេះ​និយាយ​ច្រើន​ហូរហែធ្វើឲ្យនាងធុញ​ទ្រាន់ទប់មិនជាប់ ហើយ​ការ​ទះ​គោល​បំណងឲ្យខាង​ប្រុស​ឈប់​មាត់ តែ​អ្វី​ៗ​ខុស​ពី​ការ​រំពឹង​ទុក គឺខាង​ប្រុស​កើតទុក្ខ​មិន​សុខ​ចិត្ត ប៉ុន្តែ​មិន​បាន​ទះ​ត្រឡប់​វិញ​ទេ តែ​បានព្រលយវិញថា នឹង​តាម​ញ៉ែ​យក​ធ្វើប្រពន្ធឲ្យបានជំនួសវិញ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ក្នុងនោះដែរ តាម​រយៈ​សំណេរ​របស់​គណនីហ្វេសប៊ុកមួយ​ឈ្មោះ ព្រះ​នាងតូច

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដែលជា​គ្រូពេទ្យមួយរូប​នៅ​ខេត្តព្រៃវែង ​បាន​សរសេរ​រៀប​រាប់​ពីប្រវត្តិ​ស្នេហ៍គ្រា​ដំបូងនៅ​លើហ្វេសប៊ុក បន្ទាប់​ពី​រៀបចំ​ពិធី​ភ្ជាប់​ពាក្យ​បញ្ជាក់ថា «គ្រានតែ​អូន​ទះ​មួយ​កំផ្លៀង​សោះ ស្រាប់តែបងនិយាយ​ថា បង​តាម​យក​អូន​ធ្វើជា​ប្រពន្ធ​ឲ្យ​បាន​។ តែមិន​ដែល​គិតថា​ មានថ្ងៃនេះទេ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ព្រោះ​យើងឈ្លោះគ្នា​រាល់​ថ្ងៃ​ តែ​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទោះជា​យ៉ាងណា​ក៏គាត់​មិន​ព្រម​លែងដៃ​ខ្ញុំ​ដែរ​ អរគុណ​បង​ ដែលផ្តល់តម្លៃដល់​អូន​ហើយក៏អគុណ​អ្នកមានគុណ​ទាំងសងខាង​ដែលបំពេញបំណង​កូន។ ដំបូង​ឡើយ​យើង​គ្រាន់តែ​ជា​អ្នក​ស្គាល់​គ្នា​ធម្មតា​ទេ​ តែ​នៅ​ថ្ងៃ​មួយ​ពេល​ទៅ​ញាំ​អីជាមួយ​មិត្ត​ភ័ក្តិ​ ខឹង​គាត់​និយាយ​ច្រើនពេកក៏ទៅទះកំផ្លៀងគាត់​មួយ​ដៃ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយ​គាត់​និយាយ​ថា​ ទះ​មួយ​កំផ្លៀង​ហើយ​តាម​ញ៉ែ​ទាល់​តែ​បាន។ តែពីដំបូងខ្ញុំមិនដែលគិតអីជាមួយ​គាត់​ទេ​ ព្រោះ​យល់ថា គាត់និយាយ​ហើយ​គ្មាន​អ្នក​ស្រលាញ់​មនុស្ស​ស្រី​ដែល​មាន​អាយុច្រើនជាងខ្លួនទេ តែដឹងអី​គាត់​លេង​មែនទែន​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​យ៉ាងណាមិញ តែអូនចង់និយាយ​ថា បង​គឺជាមនុស្សប្រុសដ៏ល្អសំរាប់អូន​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ព្រោះបងបានធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បី​អូន ទោះអូនរករឿង​បងខ្លាំងប៉ុនណាក៏ដោយ ក៏បងមិនខឹងអូន​ដែរ​ ទោះដឹងហើយ​ថា អូន​ជា​អ្នក​ខុស​ហើយតែបង​នៅតែមក​សុំទោសអូនវិញ​ដែរ ហើយក៏អគុណ​ខ្លាំង​ដែរ​ផ្ដល់តម្លៃ​ដល់​អូន ​និង​គ្រួសារ​អូនដោយ​មិនគិត​ពីរឿង​អតីតកាល»៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប្រភព៖ ហ្វេសប៊ុក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម

Related posts

Leave a Comment