កុំអូសរំលងជួយស៊ែរ🙏😭!!! អោយបានទៅដល់បងស្រី ទ្រី ដាណា​ ផង អាណិតខ្លោចិចិត្តណាស់ កូនខ្ចីប្តីស្លាប់ចោលពឹងលើម្តាយចាស់ឈឺដើររើសអុសទិញអង្ករហូបមិនគ្រប់…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើតាមគណនីឈ្មោះ Neary Jet Thor បានបង្ហោះកាលពីម្សិលមិញនេះ បានបង្ហាញពី បងស្រីម្នាក់ ដែលទើបកូនខ្ចី ហើយប្តីស្លា.ប់ទៀត រស់រំពឹងម្តាយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចាស់ជរាដើររើសអូសចិញ្ចឹមជីវិត។ បើតាមគណណីនេះបានបង្ហោះថា៖ “#ជួយ_share_ផងកុំអូសរំលងអី កូនខ្ចីប្តីស្លា.ប់ចោលពឹងលើម្តាយចាស់ឈឺដើររើស

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អុសទិញអង្ករហូបមិនគ្រប់។អូនស្រីគិតមិនចេញម្តងៗ ចង់តែស្លា.ប់តាមប្តី តែគិតដល់កូនៗនិងម្តាយចាស់ រស់នៅដាច់ស្រយាលឆ្ងាយពីគេ ដោយភាពភ័.យខ្លា.ច រួមទាំងភាពអត់ឃ្លានគ្មានទីពឹង រស់ត្រឹមតែរស់ ហូបមិនដែលឆ្ងាញ់មិនដែលឆ្អែត បានតែអំបិលបុកម្ទេសគឺឆ្ងាញ់របស់ពួកគាត់ហើយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្អូនស្រីទ្រាំអត់ទ្រាំឃ្លាន ទ្រាំឈឺចាប់ ដោយអារម្មណ៌ក្តុកក្តួ.លអួ.លពេញទ្រូង រកពាក្យនិយាយមិនចេញ ប្អូនស្រីដាច់សុំអង្វរខ្ញុំអោយជួយផ្សាយតាម

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហ្វេសប៊ុកផងក្រែងមានសប្បុរសជនជួយគាត់បានអង្ករហូបខ្លះ សព្វថ្ងៃប្អូនស្រីនិងយាយ រស់នៅស្រុកភ្នំស្រួច ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ចូលតាមផ្លូវហួសផ្សាត្រពាំង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រឡឹង 2គីឡូម៉ែត្រ បត់ស្តាំ។លេខទំនាក់ទំនងសួរពត៌មានឬជួយអង្ករប្អូនស្រី ABA: 000635152 Nguon Raksmey សូមអរគុណបងប្អូនគ្រប់គ្នាផង”

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម

Related posts

Leave a Comment