អ្នកឧកញ៉ា ឡេង ណាវ៉ាត្រា នាំភរិយា អង្គុយហូបបាយសាមញ្ញៗ តែក្បែរឡានសុទ្ធតែតម្លៃកប់ពពក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថ្វីដ្បិតមានមានងារជាអ្នកឧកញ៉ា និង មានជំនួញពេញដៃពិតមែន តែគេសង្កេតឃើញអ្នកឧកញ៉ា ឡេង ណាវ៉ាត្រា ហាក់មានភាពសាមញ្ញជាខ្លាំង ជាក់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្តែងតាមរយៈរូបភាពទាំងនេះ បានធ្វើឱ្យមហាជនមិនតិចទេលាន់មាត់សរសើរគ្រប់ៗគ្នា ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទ្រព្យសម្បត្តិពេញដៃ និង ប្រើប្រាស់រថយន្តទំនើបៗលំដាប់សេដ្ឋីចតត្រៀបត្រាពេញផ្ទះ តែគេសង្កេតឃើញអ្នកឧកញ៉ាវ័យក្មេងរូបនេះមានភាពសាមញ្ញចំពោះការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ ដែលតាមរយៈរូបភាពទាំងនេះគេបានឃើញអ្នកឧកញ៉ាអង្គុយឈូសល្ហុងជាមួយភរិយា និង កូនៗ មើលទៅពិតជាមានភាព

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រីករាយ និង ពោរពេញទៅដោយក្តីសុខជាខ្លាំង ។ ក្នុងនោះក៏មានការលើក ឡើងថាមានទាំងទ្រព្យ និង កេរ្តិ៍ឈ្មោះស្ទើរមិនស្មានថាអ្នកឧកញ៉ា រូបនេះប្រើជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃបែបធម្មតាៗបែបនេះសោះ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកឧកញ៉ា ឡេង ណាវ៉ាត្រា ទើបនឹងទទួលគោរមងាពីឧកញ៉ាមកជាអ្នកឧកញ៉ាកាលពីមួយរយៈមុននេះ តាមរយៈការជួយសកម្មភាពមនុស្សធម៌នៅក្នុង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សង្គមជាច្រើន ។ អ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍ពីពលករនៅប្រទេសកូរ៉េ ប្រែក្លាយជាអ្នកឧកញ៉ា និង ជាអ្នកជំនួញអចលនទ្រព្យរួមទាំង ជាម្ចាស់ផលិតកម្ម Galaxy Navatra បានធ្វើឱ្យមជ្ឈដ្ឋានជាច្រើនសរសើរពីភាពខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូរបស់ អ្នកឧកញ៉ាវ័យក្មេងនេះជាខ្លាំង ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម

Related posts

Leave a Comment