យ៉ារ៉ូ ភ័យខ្លាំងពេករហូតដាច់ចិត្តសុំជំនួយពីមហាជនតាមបណ្ដាញសង្គមបែបនេះថា (មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្នំពេញ ៖ ដូចដែលប្រិយមិត្តក៏ដូចជាប្រជាជនខ្មែរសឹងតែទាំងអស់ តែងមានអបិយជំនឿទៅលើផ្លូវងងឹត ការប្រើមន្តអាគម ក៏ដូចជាព្រលឹងអ្វីជាដើម។ ជាក់ស្តែង បើយើងក្រឡេកមកមើលពី ពិធីករវ័យក្មេង យ៉ារ៉ូ នេះវិញ យើងក៏អាចដឹងយ៉ាងច្បាស់ថា រូបលោកក៏បានជួបរឿងទាំងនេះ ព្រមទាំងមាន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បញ្ហាស្រដៀងគ្នារយៈពេល ៣ឆ្នាំជាប់គ្នារួចមកហើយ ។គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា កាល យ៉ារ៉ូ មានអាយុ ២០ឆ្នាំ រូបលោកបានយល់សប្តិឃើញ អ្នកពាក់ក្បិនក្រហមមកប្រាប់ថា ខ្លួននឹងត្រូវគេមកយកជីវិតនៅអាយុ ២៥ឆ្នាំ។ បន្ទាប់ពីយល់សប្តិឃើញបែបនេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រូបលោកបានធ្វើពិធីរំដោះគ្រោះតាមអ្នកផ្ទះនៅឯស្រុក។តែអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះ រៀងរាល់ខែកុម្ភៈ ដែលជាខែខួបរបស់ខ្លួន ៣ឆ្នាំនេះ រូបលោក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បានជួបរឿងអកុសលជាច្រើន។ ជាក់ស្តែង អាយុ ២៥ឆ្នាំក្នុងខែកុម្ភៈនេះ យាយរបស់លោកបានទទួលមរណភាព ហើយ នៅអាយុ ២៦ឆ្នាំខែដូចគ្នានេះ លោកបានបាត់បង់មីងម្នាក់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ ដូចគ្នាដែរ នៅអាយុ ២៧ឆ្នាំ លោកបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រហូតពេទ្យប្រាប់ថាលោកអាចនឹងកើតជំងឺមហារីកថែមទ់ៀត។ គួរបន្ថែមថា ឆ្នាំនេះរូបលោកមាន អាយុ ២៨ឆ្នាំហើយ ហេតុនេះ ទើបធ្វើឲ្យរូបលោកសុំ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជំនួយពីមហាជនដែលធ្លាប់ជួបប្រទះរឿងនេះ ហើយជួយខំមិនប្រាប់ពីវិធីដើម្បីជៀសផុតពីបញ្ហានេះ ព្រោះខ្លួន បច្ចុប្បន្ននេះ ហាក់បីដូចជាមានអារម្មណ៍មិនសូវស្រួល ខ្លាចធ្វើនេះខុស ខ្លាចធ្វើនេះមានបញ្ហា អារម្មណ៍វិលវល់៕ប្រភព៖khmerload

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម

Related posts

Leave a Comment