បើកឆាក ២០២១ យូ ឌីស្កូ វិលមកមានសុខភាពល្អ និងរូបរាងសង្ហាកាន់តែខ្លាំង!

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពេលនេះដែរ តារាចម្រៀង និង សម្តែងលោក យូ ឌីស្កូ កាន់តែមានសុខភាពល្អប្រសើរ ហើយរូបរាងរបស់លោក ក៏វិលមកល្អជាធម្មតាវិញដែរ។សុខភាព និង រូបរាង ក៏កាន់តែអំណោយផល ព្រមទាំងវិលមកដូចដើមវិញក៏ពិតមែនតែលោក យូ ឌីស្កូ ហាក់ពុំ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទាន់មានឱកាស​ប្រឡូកក្នុងការងារសិល្បៈឱ្យពេញទំហឹងដូចមុននោះទេ។ យូរៗម្តង ទើបគេឃើញលោកបង្ហាញមុខ នៅតាមកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នានា។បើតាមប្រភពរបស់អ្នកសិល្បៈ ដែលជិតដិតជាមួយលោក យូ ឌីស្កូ បានលើកឡើងថា បើទោះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពេលនេះលោក យូ ឌីស្កូ មានសុខភាព និង មុខមាត់ស្អាតសង្ហាវិញក៏ដោយ តែលោកហាក់មិនទាន់មានទីផ្សារការងារវិញទេ ពោលគឺ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូម្បីតែការឡើងច្រៀងនៅតាមកម្មវិធីមង្គលនានា ក៏មិនសូវឃើញដែរ។គេចាំបានថា ក្រោយពីបានវះកាត់ប្តូរក្រលៀនដោយជោគជ័យនៅប្រទេសឥណ្ឌា ក្រោមការជួយពីំសំណាក់សប្បុរជននានានោះពេលនេះលោក យូ ឌីស្កូ ក៏បានជាសះស្បើយ និង មានរូប

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រាងមាំមួនឡើងវិញ ជាពិសេសពេលនេះលោកមានសាច់ដុំទាំងកង់ៗដែលធ្វើឱ្យអ្នកគាំទ្រក៏ដូចជា មិត្តភក្តិរីករាយអបអរសាទរគ្រប់គ្នា។ ទោះមានវ័យកាន់តែច្រើន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តែបើងាកមកមើលរឿងរ៉ាវឯកជនរបស់ យូ ឌីស្កូ ហា់ក់ស្ងាត់ឈឹងតែម្តង ខណៈមិត្តភក្តិដែលចូលប្រឡូកដំណាលៗរូបលោក មានក្រុមគ្រួសារ និង កូនគ្រប់គ្នាអស់ហើយក្ដី៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម

Related posts

Leave a Comment