ស្ទើរមិនជឿ! បុរសម្នាក់ចេញទម្លាយការពិត រឿងទៅបា-ញ់សត្វរលក បែរជាចំក្មេង ដោយដំបូងឡើយគឺថា…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្នំពេញ៖ ហេតុការណ៏ដ៏រន្ធត់មិនគួរអោយជឿ កាលពីថ្ងៃទី៦ ខែមីនា កន្លងទៅម្សិលមិញនេះ ខណ:ដែលមានគ្នាៗប្រមាណជាង៤នាក់ ស្ថិតនៅក្នុងមូលដ្ឋានខណ្ឌកំបូល រាជធានីភ្នំពេញដោយបុរស២នាក់ទៅ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បា ញ់សត្វរលក សុខៗបែរជាធ្វើអោយក្មេងម្នាក់បាត់បង់ជីវិត។ នេះបើយោងតាមប្រភពព័ត៌មាននៅកន្លែងកើតហេ.តុ ព្រមទាំងអ្នកដែលបានឃើញហេតុកា.រណ៍ដ៏រ.ន្ធ.ត់នោះ បានប្រាប់ឲ្យដឹងផងដែរថា កាលដើម

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដំបូងឡើយគេឃើញមានក្មេងប្រុសចំនួន៤នាក់ កំពុងរត់ប្រលែងគ្នាលេងនៅទីវាលមួយកន្លែង ស្រាប់តែពេលនោះគេបានឮស.ម្លេ.ងស្នូ.រកាំ.ភ្លើ.ងមួ.យគ្រាប់ ហើយស្រាប់តែគេបានប្រ.ទះ ឃើញក្មេងប្រុសម្នាក់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្លា.ប់នៅកន្លែងកើតហេតុ ខណ:ពេលដែលស.មត្ថ.កិច្ចចុះមកឃា.ត់ខ្លួនបុរសទាំងពីរខាងលើប្រទះឃើញកាំភ្លើ.ងបា.ញ់ស.ត្វ(ជាប្រភេទកាំភ្លើ.ងខ្យ.ល់) រួមទាំងប្រ.ទះឃើញសត្វលលកងា.ប់មួយក្បា.ល និងរថយន្តមួយគ្រឿងម៉ាកREXTRON ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment