មហាសេដ្ឋីចិត្តខ្លាំង សុខចិត្តជីកកប់រថយន្តដ៏ទំនើប BENTLEY ក្នុងដីចោលមានតំលៃរាប់លានដុល្លារ ដល់ដឹងការពិតចឹងសោះ…

បរទេស៖ រឿងរ៉ាវដ៏គួរអោយភ្ញាក់ផ្អើលដោយមានមហាសេដី្ឋចិត្តខ្លាំងម្នាក់បានចេញប្រកាសថា លោកនឹងកប់រថយន្តរបស់ខ្លួនគឺ Bentley ដែលមានតម្លៃរាប់រយលានដុល្លារ ជាការទុកបំរុងនៅ ពេលដែលគាត់ស្លា ប់ទៅ។បើទោះបីជាមានការរិះគន់ច្រើនយ៉ាងណា មិនប្រែគំនិតលោក

សេដ្ឋីនៅតែកប់រថយន្តរបស់ខ្លួនដដែល។ គាត់បានឆ្លើយតបនឹងការរិះគន់វិញថា “មានមហាជនជាច្រើនបានរិះគន់ និងស្តីបន្ទោសអោយខ្ញុំ ដោយសារតែខ្ញុំចង់បញ្ចុះសពរថយន្តតម្លៃរាប់លានដុល្លារ តែតាមពិតមនុស្សជាច្រើនបានបញ្ចុះរបស់មានតម្លៃលើសរថយន្តខ្ញុំទៅទៀត (គាត់សំដៅទៅលើសរីរាង្គមនុស្ស)”។ “មានអ្នកជំងឺជាច្រើនកំពុងរង់ចាំការ វះកា ត់ ហើយយើងទំាងអស់គ្នាបែរជាយកសរីរាង្គមានសុខភាពល្អ និងមានតំម្លៃមហាសា លទៅកប់ចោលទៅវិញ នៅពេលដែលសរីរាង្គ អាចជួយសង្គ្រោះអ្នកជំងឺសបានរាប់លាននាក់”។ យ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីព័ត៌មាននេះត្រូវបានចែកចា យឲ្យមនុស្សទូទៅបានដឹង មហាជនជាច្រើនបានធ្វើការរិះគន់ចំៗ ពីភាពខ្ចះខ្ជាយរបស់លោកសេដី្ឋអ្នកមានម្នាក់ហើយ

Related posts

Leave a Comment