ឃើញរូបភាពទាំងនេះហួសចិត្តណាស់! មិនដឹងអ្នកផ្សេងទៀតយ៉ាងម៉ិចយ៉ាងម៉ារទេ….

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ភ្នំពេញ៖ កាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រាកដជាដឹងពីការរីរាលដាលរលកទី៣នៃការឆ្លងកូវីត១៩ហើយពីសំណាក់រដ្ឋមន្ត្រីការ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បរទេសហុងគ្រីរួចមកហើយ។ រូបភាពដែលដកស្រង់ពីខ្សែរវីដេអូបានបង្ហាញនៅអាការៈរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហុងគ្រីក្អក ក្រដាសជា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ រឿយៗ ឃើញរូបភាពទាំងនេះហើយហួសចិត្តណាស់។ គាត់កើតកូវីតធ្ង.ន់ធ្ងរបែបហ្នឹងហើយតើអ្នកនៅក្បែរ និងចាប់ដៃគាត់ ព្រមទាំង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គាត់ប៉ះពាល់ផ្ទាល់ តើមានមនុស្សប៉ុន្មាននាក់។ វី.វរហើយម្តងនេះ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម

Read More

ហួសចិត្ត!!! បងប្រុសម្នាក់ត្រូវបានប៉ូលីសចរាចរណ៍ខេត្តបាត់ដំបងផាក់ពិន័យ ព្រោះជិះមនុស្សបីនាក់នៅការប៊ីនមុខ ទាំងដែលការប៊ីនឡានគាត់មានកៅអី៣…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ហួសចិត្ត!!! បងប្រុសម្នាក់ត្រូវបានប៉ូលីសចរាចរណ៍ខេត្តបាត់ដំបងផាក់ពិន័យ ព្រោះជិះមនុស្សបីនាក់នៅការប៊ីនមុខ ទាំងដែលការប៊ីនឡានគាត់មានកៅអី៣…(មានវីដេអូ)ច្បាប់ចរាចរណ៍គឺផាកពិន័យចំពោះអ្នកដែលមិនគោរពច្បាប់ ដូចជាមិនគោរព ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ភ្លើងសញ្ញា ជិះហួសល្បឿនកំណត់ ឬផ្ទុកលើសចំនុះជាដើម។ តែពេលថ្មីនេះមានករណីមួយដែលបងប្រុសម្នាក់គាត់ហួសចិត្តក៏ព្រោះដោយសារតែប៉ូលីសចរាចរណ៍ខេត្តបាត់ដំបង បានធ្វើការផាកពិន័យរូបគាត់ព្រោះតែ ផ្ទុកមនុស្សលើសនៅ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ខាងការប៊ីនមុខនិងអត់ពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់។បើតាមសំដីបងប្រុស សេង សំអូន បានបញ្ញាក់ថាប៉ូលីសបានហៅគាត់ផាក់ពីន័យ ចំពោះការមិនពាក់ខ្សែក្រវ៉ានិងដាក់មនុស្សនៅការប៊ីនខាងមុខលើស ទាំងដែលការប៊ីនឡានគាត់មានកៅអីនៅ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ កណ្ដាល់មួយទៀត ហើយកៅអីកណ្ដាល់នោះក៏មានខ្សែក្រវ៉ាត់ចង្កេះផងដែរ(ឡានប្រភេទភាគច្រើនមានកៅអី២ និង៣ នៅការប៊ីនមុខគឺមានមកពីរោងចក្រតែម្ដងមិនមែនកែឆ្នៃ)។បើតាមសំដីបងប្រុសរូបនេះបានបញ្ញាក់ទៀតថា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ទោះជាគាត់ខំប្រឹងនិយាយនិងសុំអោយប៉ូលីសមកមើលឡានគាត់ជាក់ស្ដែងក៏ដោយ តែប៉ូលីសនៅតែមិនព្រមនិងតម្រូវអោយ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គាត់នៅតែបង់ផាកពិន័យ។ដូច្នេះបើមានបងប្អូនណាដឹងពីច្បាប់ចរាចណ៍មួយនេះ ជួយខមិននិងស៊ែរប្រាប់ផង បើការប៊ីនឡានមានកៅអី៣ ជិះនៅកាប៊ីនឡាន៣នាក់គិតទាំងតៃកុងខុសដែរឫទេ???? ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម

Read More

ឃើញហើយចង់លង់! កីឡាការិនីបាល់ទះទាំង៦រូបនេះ មិនត្រឹមតែវ៉ៃបាល់សាហាវទេ ថែមទាំងមានសម្រស់មិនចាញ់តារាទៀត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បរទេស ៖ កីឡាការិនីបាល់ទះ ទាំង៦រូប មិនត្រឹមតែមានសមត្ថភាពវ៉ៃបាល់សាហាវនោះទេ ថែមទាំងមានសម្រស់វិញគឺស្រស់ស្អាត មិនចាញ់នឹងតារាភាពយន្តប៉ុន្មាននោះទេ ។ ថ្ងៃនេះ Khmerload/ Keylatop នឹងលើកយកកីឡាការិនីទាំង៦រូប ដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាត មកជម្រាបដល់ប្រិយមិត្ត ៖ ទី១. កីឡាការិនី Sabina Altynbekova ជាជនជាតិកាហ្សាក់ស្ថាន បច្ចុប្បន្ននាងមានអាយុ២៤ឆ្នាំ ជាសមាជិកកីឡាបាល់ទះផ្នែកនារី ជម្រើសជាតិរបស់ប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថាន ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ទី២. កីឡាការិនី Saori Kimura បច្ចុប្បន្នគេមានអាយុ៣៤ឆ្នាំ កីឡាការិនីជនជាតិជប៉ុន មានសមត្ថភាពក៏មិនធម្មតាដែរ ពោលគឺ គេធ្លាប់ជាប្រធានក្រុមបាល់ទះនារីជប៉ុន ។ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ Kimura ធ្លាប់បានចូលរួមប្រកួត ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អូឡាំពិកឆ្នាំ២០០៤ ឆ្នាំ២០០៨ ឆ្នាំ២០១២ និងអូឡាំពិកឆ្នាំ២០១៦ ដោយបានឈ្នះមេដាយសំរឹទ្ធមួយក្នុងឆ្នាំ២០១២ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ទី៣. កីឡាការិនី Alisa Manyonok បច្ចុប្បន្ននេះគេមានអាយុ២៥ឆ្នាំ។ Alisa ជាជនជាតិរុស្ស៊ី ឈ្មោះហៅក្រៅហៅថា “បាប៊ី”។ គ្មានអ្វីប្លែកទេដែលមានសក់ពណ៌ទង់ដែង ច្រមុះស្រួច សម្បុរ ស ខ្ពស់និងមុខរាងដូចតុក្កតាបាប៊ី ។ ក្រៅពីធ្វើជាអត្តពលលិកផ្នែកបាល់ទះនារី Alisa ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាតារាអាជីព ហើយនាងថែមទាំងបានចូលរួមនិងឈ្នះការប្រកួតសម្រស់ជាច្រើនផងដែរ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ទី៤. កីឡាការិនី Sanja Malagurski នាងមានអាយុ៣០ឆ្នាំ ជាជនជាតិស៊ែប៊ី ហើយកីឡាការិនីរូបនេះ ក៏ធ្លាប់បានចូលរួមប្រកួតនៅអូឡាំពិកនារដូវក្តៅឆ្នាំ២០០៨ផងដែរ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ទី៥. កីឡាការិនីPungky Afriecia ជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ី គេមានអាយុទើបតែ២១ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះ ធ្លាប់ជួយក្រុមរបស់គេ Alko Bandung ឈ្នះពានរង្វាន់ លីគបាល់ទះឥណ្ឌូណេស៊ី (Livoli) ក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ ទៀតផង…

Read More

ស្រីស្រស់វ៉ាន់ នីឡា សរសើរគូស្នេហ៍មិនចេះប្រចណ្ឌ សូម្បីតែធ្វើបែបនេះនៅពីមុខ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ស្រីស្រស់តូចច្រឡឹង កញ្ញាវ៉ាន់ នីឡា តារាកំប្លែង CTN បានសរសើរគូស្នេហ៍ថ្មីពេញៗមាត់ថា មិនចេះប្រចណ្ឌនាងផ្ដេសផ្ដាសឡើយ ពោលគឺនាងអាចលេងកំប្លែង និងសម្ដែង តាមចិត្តចង់ ដោយគ្មានការបារម្ភខ្លាចគូដណ្ដឹងអន់ចិត្តនោះទេ។នីឡា វាចាថា ”ខ្ញុំអាចលេងកំប្លែងនៅលើឆាក ទោះជាមានឈុតឱបស្និតស្នាល ក៏គាត់ (សក្ការៈ) មិនដែលប្រចណ្ឌខ្ញុំដែរ។ និយាយទៅគាត់យល់ពីអាជីពសិល្បៈច្បាស់ណាស់ អីចឹងខ្ញុំអាចលេងសិល្បៈបានតាមចិត្តចង់”។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្រៅពីថា គូស្នេហ៍បើកដៃឲ្យសម្ដែងសិល្បៈដោយសេរីនោះ ស្រីស្អាតវ៉ាន់ នីឡា ក៏អះអាងថា មង្គលការរបស់នាង ជាមួយលោកស៊ុត សក្ការៈ អាចនឹងរៀបចំនៅដើមឆ្នាំ២០២១ ខាងមុខនេះដែរ បន្ទាប់ពីបានលើកពេល កាលពីខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ ម្ដងរួចទៅហើយ ព្រោះតែកូវីដ-១៩។វ៉ាន់ នីឡា បន្ថែមថា ”និយាយទៅ ខាងគាត់ (គូដណ្ដឹង) ចាំតែសញ្ញាពីខាងយើងទេ បើគិតគូរពេលណា គាត់នឹងរៀបចំតាមយើង។ ចំពោះរឿងរៀបការ ខ្ញុំអាចនឹងរៀបចំនៅដើមឆ្នាំ២០២១ ខាងមុខនេះហើយ ប៉ុន្ដែមិនទាន់កំណត់ថ្ងៃជាក់លាក់ទេ ព្រោះចាំមើលសភាពជាក់ស្ដែងសិន”។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ថ្វីត្បិតតែមង្គលការត្រូវលើក ដោយមិនទាន់កំណត់ថ្ងៃរៀបការច្បាស់លាស់មែន ក៏វ៉ាន់ នីឡា ថានាងគ្មានការបារម្ភច្រើនពីការប្រែប្រួលនោះទេ ដោយនាងថា ពេលនេះរូបនាងជាមួយគូដណ្ដឹងកំពុងតែចុះសម្រុងគ្នាល្អណាស់។ដោយឡែក ទាក់ទងរឿងដែលគេល្បីថា នាងពោះធំ ព្រោះតែឃើញនាងស្លៀករ៉ូបរលុងៗ ដូចកំពុងពពោះនោះ ត្រូវបានវ៉ាន់ នីឡា ថានោះគ្រាន់តែនាងស្លៀកជាឈុតពោះធំលេងក្នុងរឿងកំប្លែងទេ ហើយនាងចង់ដឹងថា ក្រោយលេងរឿងនោះហើយ យ៉ាងម៉េច ស្រាប់តែគេច្រឡំថា នាងពោះធំមែនទែនទៅវិញ។ នាងថា មិនបានពបោះមុនរៀបការនោះទេ ព្រោះការលេងឈុតពោះធំនោះ មានតែក្នុងរឿងប៉ុណ្ណោះ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ វ៉ាន់ នីឡា ជាកូនស្រីលោកសុវណ្ណ រិទ្ធី ហៅលោកតាវ៉ិចទ័រ អ្នកដឹកនាំក្រុមកំប្លែង CBS បានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយលោកស៊ុត សក្ការៈ បន្ទាប់ពីនាងបានចែកផ្លូវគ្នាជាមួយអតីតគូដណ្ដឹង លោកផន រង្សី ដែលជាកូនថៅកែវង្សល្ខោន ភី សុគន្ធី ហើយលោករង្សី…

Read More

ស្ងាត់ៗ Love Riya នាំទែនទែន ទៅលំហែកាយ ដល់ចំការរបស់ខ្លួនបាត់ មើលទៅពិតជាធំមែន អមដោយទេសភាពស្រស់ស្អាតណាស់ នៅខេត្ត…(មានវីដេអូ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Love Riya គឺជាស្ត្រីដ៏ស្រស់ស្អាតមួយរូប ហើយថែមទំាងពូកែរកស៊ីថែមទៀត តាមរយៈការបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក ។ ក្រោយលែងលះជាមួយស្វាមី ព្រោះតែរស់នៅមិនចុះសម្រុងគ្នា Riya នៅតែមានភាពរឹងមំា និងតស៊ូ ខំប្រឹងប្រែងរកស៊ី ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដើម្បីចិញ្ចឹមកូនស្រីរបស់ខ្លួន ដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ គឺ Chheng Ariya Kelly ហៅ ទែន ទែន បានយ៉ាងល្អ ថែមទំាងមានគំរោងនឹងទិញផ្ទះវីឡាដ៏ធំមួយ នៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះទៀត ដើម្បី កូនស្រី ជាទីស្រឡាញ់ម្នាក់នេះ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ទោះរវល់ក្នុងមុខជំនួញខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយ ក៏ Riya នៅតែឆ្លៀតពេលវេលា នាំកូនដើរលេងលំហែកាយជាញឹកញាប់ផងដែរ។ ជាក់ស្តែងនាថ្ងៃទី ០៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០ នេះ ចំថ្ងៃឈប់សម្រាក Love Riya នាំទែនទែន ដែលជាកូនស្រីសំណព្វចិត្ត ទៅលេង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ចំការក្រូច របស់ខ្លួន ដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំង មើលទៅចំការមួយនេះពិតជាធំខ្លាំងណាស់ ថែមទំាងរំលេចទៅដោយទេសភាព ដើមត្នោតដ៏ស្រស់ស្អាតថែមទៀតផង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Riya បានបង្ហោះរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹក ហើយបញ្ជាក់ថា “ទេសភាពស្រស់ស្អាតណាស់ ស្រលាញ់ទឹកដីចំការ ជាសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជាយូមកហើយ”។ ដូចនេះដើម្បីជ្រាប កាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀត សូមទស្សនារូបភាព និងវីដេអូខាងក្រោមនេះ ៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម

Read More

គ្រូហុងស៊ុយ ណាលី ទាយថាឆ្នាំ ២០២១ ទំនិញច្រើនមុខឡើងថ្លៃ ហើយរាំងស្ងួតខ្លាំងទូទាំងពិភពលោក (វីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អ្នកគ្រូហុងស៊ុយ ណាលី គឺជាសាស្ត្រាចារ្យគ្រូហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្រដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបនៅកម្ពុជា ដែលត្រូវបានពាណិជ្ជករ ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន អ្នកវិនិយោគ អ្នកជំនួញ អញ្ជើញឱ្យទស្សន៍ទាយ និង គុនគូរអំពីថ្ងៃខែឆ្នាំ ព្រមទាំងទីតាំងធ្វើ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជំនួញអាជីវកម្មរបស់គេ ។ ក្នុងនោះអ្នកដែលចង់ទិញផ្ទះ ទិញទ្រព្យធំៗ ក៏មិនដែលមើលរំលងពីក្បួនហុងស៊ុយរបស់អ្នកគ្រូដែរ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ថ្មីៗនេះ អ្នកគ្រូហុងស៊ុយខាងលើនេះ បានព្យាករណ៍សម្រាប់ឆ្នាំ ២០២១ ខាងមុខនេះថា ស្ថានភាពពិភពលោកនឹងមានការឡើងថ្លៃនូវមុខទំនិញ និង លើជំនួញមួយចំនួន ក៏ដូចមានភាពរាំងស្ងួតទូទាំងពិភពលោកទៀតផង ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តាមរយៈវីដេអូ ព្យាករណ៍ឆ្នាំ ២០២១ នោះដែរ អ្នកគ្រូហុងស៊ុយ ណាលី បានលើកឡើង ៦ ចំណុចដូចជា ទី ១៖ មានទំនិញ Brand brand ឡើងថ្លៃ, ទី ២៖ មាសឡើងថ្លៃខ្លាំង, ទី ៣៖ អចលនៈទ្រព្យល្អជាងឆ្នាំ ២០២០, ទី ៤៖ រញ្ជួយផែនដី ផ្ទុះភ្នំភ្លើងខ្លាំងនៅប្រេស៊ីល និង ជប៉ុន, ទី ៥៖ រាំងស្ងួតខ្លាំងទូទាំងពិភពលោក និង ទី៖ ៦ សត្វល្អិតកាត់ដំណាំ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ យ៉ាងណាមិញ វីដេអូនៃការព្យាករណ៍នោះទើបតែបង្ហោះកាលពីថ្ងៃទី ០៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០ ប៉ុណ្ណោះ តែនៅយប់ថ្ងៃទី ០៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០ នេះ តម្លៃមាសបានធ្លាក់ចុះ ហើយអ្នកគ្រូហុងស៊ុយ ណាលី ក៏បានបន្ថែមទៀតថា «តម្លៃមាស ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ធ្លាក់ចុះហើយ យើងអាចទិញក្នុងកំឡុងពេលនេះ ព្រោះវានឹងហក់ឡើងខ្លាំងវិញ…

Read More

បង្កក់កូនស្រី សួស វីហ្សា យប់មិញ លេចមុខតារាល្បីៗជាច្រើនចូលរួម

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ភ្នំពេញ៖ កាលពីយប់មិញនេះ តារាចម្រៀងស្រី អ្នកនាង សួស វីហ្សា រួមនិងស្វាមី ទើបតែបាន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប្រារព្ធធ្វើពិធីបង្កក់សេរីឲ្យកូនស្រី ដែលទើបនឹងកើតបានមួយខែ ដោយក្នុងកម្មវិធីនោះទាំងមូល ឃើញថាពិតជាបានរៀបចំយ៉ាងអ៊ូអរ និងអធិកអធមខ្លាំងមែនទែន។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជាពិសេស នៅពេលដែលបញ្ចប់ពិធីសូត្រមន្តកាលពីព្រឹករួចរាល់ហើយ នៅពេលល្ងាចឡើង ប្ដីប្រពន្ធមួយគូនេះ ក៏បានធ្វើកម្មវិធីម្ដងទៀត ដើម្បីទទួលភ្ញៀវពេលល្ងាចបន្ថែមទៀតផងដែរ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ទន្ទឹមនឹងនេះ យើងឃើញថាមានភ្ញៀវកិត្តិយសច្រើនបានមកចូលរួម ពិសេសក៏មានតារាល្បីៗ ដែលជាមិត្តរួមអាជីពមួយចំនួន ដូចជា តារាចម្រៀង សុគន្ធ និសា លោក ហ្សូណូ ផន ស្រីខួច ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប៉ាច គីមមួយ ឈីន រតនៈ ចាន់ កែវនីមល ចំរើន សុភ័ក្រ រួមនឹងអ្នកសិល្បៈជាច្រើនទៀត ក៏បានមកចូលរួម អបអរសាទរយ៉ាងសប្បាយរីករាយក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ យ៉ាងណាមិញ ក្នុងឪកាសដ៏ពិសេសរបស់តារាចម្រៀង សួស វីហ្សា នេះទៀតសោត ពេលដែលហ្វេនៗនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនបានឃើញហើយ គេក៏បាននាំគ្នា ពោលពាក្យជូនពរពីចម្ងាយទៅកាន់ តារាស្រីរូបនេះរួមនិងគ្រួសារ ជាមួយពាក្យពេចន៍ល្អៗជាហូរហែផងដែរ៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម

Read More

ច្បាស់ហើយ! លោក នី សាលឿន តារាចម្រៀងខ្មែរនាយសមុទ្រ បានទទួលមរណភាព ដោយសារតែជំងឺមួយនេះ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នារសៀលថ្ងៃទី៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ម្សិលមិញនេះ បានទទួលដំណឹងដ៏ក្រៀមក្រំបំផុតនៃការទទួលមរណភាពយ៉ាងឆាប់រហ័សរបស់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អតីតតារាចម្រៀងខ្មែរនាយសមុទ្រក្នុងទសវត្សឆ្នាំ៩០ លោក នី សាលឿន ក្នុងជន្មាយុ៥៤ឆ្នាំ នាសហរដ្ឋអាមេរិក ក្រោយពីលោកបានចាកចេញពីវិស័យចម្រៀងអស់រយះពេលជិត២០ឆ្នាំមកហើយ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លោក នី សាលឿន បានបន្សល់ទុកនូវចម្រៀងពិរោះៗជាច្រើនបទដែលមហាជននៅតែស្តាប់រហូតដល់សព្វថ្ងៃ រួមមានបទ៖ ចំប៉ី ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ កំពង់ចាម,វាសនាអ្នកនេសាទ​,​ដងស្ទឹងឡូវ៉ែល,ស្នេហ៍ក្នុងសុបិន្ត និង បទបងស្រឡាញ់តែអូនជាដើម។​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លោក នី សាលឿន មិនត្រឹមតែជាអ្នកចម្រៀងដ៏មានទឹកដមសំនៀងពិរោះក្រអួនក្រអៅនោះទេ លោកក៏ជាតន្រ្តីករដ៏ជំនាញមួយរូប ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ផងដែរ។ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាមូលហេតុដែលបណ្តាលឱ្យលោកបានទទួលមរណភាពបែបនេះគឺដោយសារតែ ជំងឺមហារីកថ្លើម។ ចំពោះការបាត់បង់លោក គឺជាការបាត់បង់ធនធានខ្មែរដែលពិបាករកបំផុត។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម

Read More

ក្តុកក្តួលណាស់! ឪពុក បានបង្ហោះសាររៀបរាប់ទាំងអួលដើម.ក ក្រោយកូនស្រីក្លាយទៅជាមនុស្សរុក្ខជាតិ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ហ្វេសប៊ុក ៖ ប្រិយមិត្តជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៏ និង រំជួលចិត្តជាខ្លាំងក្រោយកំណាព្យរបស់ឪពុកម្នាក់ បានតាក់តែងចាប់ចុងជួនជាច្រើនបង្ហោះលើអ៊ីនធឺណិត បង្ហាញពីអារម្មណ៍ និងមនោសញ្ចេតនាដ៏ជ្រាលជ្រៅមិនអាចកាត់ថ្លៃបាន ចំពោះកូនស្រីវ័យក្មេងដែលកំពុងឈឺធ្ងន់ ដោយធ្វើឲ្យអ្នកប្រើ​ប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនស្លុងអារម្មណ៍ រំជួលចិត្ត និងអាណិតអ្នកទាំងពីរពន់ពេក។ជាក់ស្តែង កូនស្រីរូបនេះ ត្រូវឪពុកហៅឈ្មោះ តីតី មានអាយុ ៨ឆ្នាំ បានធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់រយៈពេលជាង ៦ឆ្នាំមកហើយ មិនអាចព្យាបាលជាសះស្បើយទេ ទោះទៅព្យាបាលដល់ក្រៅប្រទេស។ កាល កុមារី តីតី មានអាយុប្រមាណ ១ខួប​កន្លះ នៅថ្ងៃមួយនោះ រូបគេស្រាប់តែក្ដៅខ្លួនខ្លាំង ភ្នែកឡើងក្រហម ឪពុកបានយកឲ្យគ្រូពេទ្យពិនិត្យទើបដឹងថា កើតជំងឺរលាកខួរក្បាល និងវិវត្តជាធ្ងន់ធ្ងររហូតបាត់បង់ស្មារតី ហើយពេទ្យមិនអាចព្យាបាលជាឡើយ គឺត្រូវក្លាយជាមនុស្សរុក្ខជាតិ​អស់មួយជីវិត។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដោយឡែក ចាប់តាំងពីកូនធ្លាក់ខ្លួនបែបនេះ ឪពុកមិនបានទៅបំពេញការងារជាប់ដៃឡើយ អារម្មណ៍រវើរវាយនឹក​អាណិតដល់​កូនស្រី ចំណែកភរិយារបស់លោកបានចែកផ្លូវគ្នាតាំងពីកូនស្រីមិនទាន់ឈឺមកម្ល៉េះ។ សព្វថ្ងៃ កូនស្រីត្រូវប្រើបំពង់ទុយយោជំនួយ ដើម្បីក្រេបយករសជាតិអាហារ និងថ្នាំ។ ខាងក្រោមនេះ​ជាកំណាព្យបទពាក្យ ៤ និងពាក្យ ៧ ដ៏សែនក្ដុកក្ដួលពោរពេញដោយអត្ថន័យអាណិតអាសូរ និងការបួងសួងឲ្យកូនស្រីឆាប់ជាសះស្បើយ។#កូនតីឈឺពិត តែចិត្តប៉ានៅ ស្រលាញ់ជ្រាលជ្រៅ ដូចកាលនៅល្អ ទោះកូនគ្មានម្ដាយ ខ្វល់ខ្វាយបីពរ ប៉ាស្ម័គ្រកំដរ មើលថែកូនថ្លៃ។ ដឹងច្បាស់ថាកូន មិនមានសង្ឃឹម ដូចភ្លៀងរលឹម មិនស្គាល់រស្មី ពិការគរថ្លង់ ទន់អស់ជើងដៃ ជាតិនេះគ្មានថ្ងៃ ស្រីដូចដើមទេ។ ថ្ងៃក្ដីស្រលាញ់ ប៉ាសែនស្រណោះ ប៉ានៅតែស្មោះ ថែកូនមិនរេ កូនរស់ដូចស្លាប់ ជីវិតខុសគេ ប៉ាសូមស្មគ្រថែ កូនលុះអវសាន្ត៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ [ចាំចម្លើយនៅជើងមេឃ]៖ ជើងមេឃសែនឆ្ងាយទៅមិនដល់ព្រឹកព្រៃមាត់ថ្នល់ហាក់កន្តើយ ផ្លូវអើយអ្នកវែងណាស់ទៅហើយ ជួយនាំចម្លើយនៅជើងមេឃ។ ខ្ញុំធ្លាប់ស្រែកសួរទៅវេហា ផ្ដាំសួរទេវតាជួយវែកញែក លោកិយភ្លឺយប់គ្មានអ្វីប្លែក ចម្លែកកូនខ្ញុំពេលណាជា?​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ខ្យល់បក់ពីជើងត្រជាក់កាយ ធម្មជាតិទាំងឡាយសែនរមនា ត្រួយលាស់ល្អល្អះត្រលប់ជា កូនខ្ញុំវេទនាពេល ណាស្បើយ? ពពកសក្បោះមីដេដាស អណ្ដែតពេញពាសធ្វើព្រងើយ ឬអ្នករ៉ាំងទប់រាល់ចម្លើយ…

Read More

មិនគួរគិតខ្លីសោះ!! ក្មេងស្រីស្រស់ស្អាត ណាត់សង្សារមកជួបកំពង់ចម្លង​អ្នក​លឿង​ ដោះខ្សែដៃ និងអោយទូរស័ព្ទទៅខាងប្រុស និយាយពាក្យប៉ុន្មានម៉ាត់ ក៏លោ តទឹក ហើយពេលសាកសួរទើបដឹងថា…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មានហេតុការណ៍នារីរូបស្រស់​ម្នាក់ម្នាក់បានគប់ទូរស័ព្ទចូលទឹកទន្លេ ហើយ​លោតទឹក​​ប្រូង​រកមិនទាន់ឃើញ ដោយហេតុការណ័នេះបានកើតឡើងកាលពី​វេលា​ម៉ោង​៣​រសៀល​ថ្ងៃ​ទី​៨ ខែ​​វិ​ច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ស្ថិតចំណុច​ក្បាល​សាឡា​ង​ចាស់ ​ក្នុង​ភូមិ​៤ ឃុំ​ព្រែក​ខ្សាយ(​ខ​).​ស្រុក​ពាមរ​ក៍ ​ខេត្តព្រៃវែង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប្រភពបន្តថា នារី​​រ ងគ្រោះ​ឈ្មោះ ហន់ មក​រា ​អាយុ​១៩​ឆ្នាំ ជាសិស្ស​ថ្នាក់​ទី​១១ នៃវិទ្យាល័យពាមរក៍ មាន​ទីលំនៅ​ភូមិ​ព្រែក​ចាម ឃុំ​បន្លេច​ប្រាសាទ ស្រុក​ពាមរក៍ ខេត្តព្រៃវែង ហើយ​ខណៈ​សង្សា​មិន​យល់ចិត្តទៀត ​ទើប​បានជា​នាង​សម្រេចចិត្តបែបនេះ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​ដោយ​ឡែក យុវជន​ជាស​ង្សារ​ឈ្មោះ ឡុ​ង យឿ​ន អាយុ​១៧​ឆ្នាំ ជា​​សិស្ស​ថ្នាក់​ទី​១១ រៀន​នៅ​វិទ្យាល័យ​ពាម​រ៍​ដូច​គ្នា បន្ទាប់​ពី​ហេតុការណ៍​​ភ្លាម សមត្ថ​កិច្ច​បាន​ធ្វើការ​ឃាត់​យុវជន​ឈ្មោះ ឡុ​ង យឿ​ន ដើម្បី​យក​ទៅ​សាកសួរ នឹង​បំភ្លឺ​ពី​មូលហេតុនៃ​អំពើករណី​នោះឲ្យ​បាន​ពិតប្រាកដ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នៅ​ចំពោះ​មុខ​យុវជន​ឈ្មោះ ឡុ​ង យឿ​ន បាន​រៀបរាប់​ប្រាប់​សមត្ត​កិច្ថឲ្យ​ដឹង​ថា នាង​ខឹង​ម្តាយ​ឪពុក​បង្ខំ​ឲ្យ​រៀប​ការ ទើប​សម្រេចចិត្ត​លោ ​តទឹក។ យុវជន​ដែល​ជាស​ង្សារ​ជន​រ ង​គ្រោះ​បន្តរ​ថា នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​៧ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០២០ រូបគេ​បាន​ទទួល​ទូរ​សព្ទ័​ពី​ឈ្មោះ ហន់ មក​រា ប្រាប់​ថា ស្អែក​ថ្ងៃ​ទី​៨ ខែ​វិ​ច្ឆឹ​កា វេលា​ម៉ោង​១ នឹង​៣០​នាទី រសៀល ឲ្យ​ទៅ​យក​នាង​ផង ដើម្បី​ទៅ​លេង​អតីត​កំពង់ចម្លង​អ្នក​លឿង​ត្រើយ​ខាងកើត។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លុះដល់​ម៉ោង​១ គេ ​(​ឡុ​ង យឿ​ន​) បាន​ទៅ​យក​នាង​ដល់​មុខ​ផ្ទះ ហើ​យ​ក៏​បាន​ឌុ​ប​គ្នា​ទៅ​កាន់​ក្បាល​សាឡា​ងចាស់ នឹងពេល​ទៅ​ដល់​ពួក​គេ​​​ជាស​ង្សា​រ​បាន​នាំ​គ្នា និយាយ​លេង​ពី​នេះ​ពី​នោះ ។ មួយសន្ទុះ​ក្រោយមក​ ឈ្មោះ ហន់ មក​រា បាន​សួរ​គេ​ថា ​ម៉ោង​ប៉ុន្មាន​ហើយ គេ​ឆ្លើ​យ​វិញ​ថា​ ម៉ោង​២​កន្លះ​ហើយ រួច​ឈ្មោះ ហន់ មក​រា បាន​ដេញ​ខ្លួន​(​ឡុ​ង​.​យឿ​ន​)​ឲ្យ​ទៅ​ផ្ទះ ហើ​យ​នាង​បាន​ដោះ​កងដៃ​ចំនួន​៤ កង​ឲ្យ​ខ្លួន​ដោយ​ប្រាប់​ថា យក​ទៅ​ឲ្យ​ឪពុក​ម្តាយ​នាង​ផង ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​…

Read More