បំបែកបំបាក់កូនពីអ្នកក្រ! ជួលគ្រូទាយថាខុស ខែឆ្នាំកំណើតគ្នា ដល់ពេល១០ឆ្នាំក្រោយ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ គឺជាទំនៀមទំម្លាប់របស់ប្រពៃណីខ្មែរ ហើយពេលដែលមានការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ ចាស់ទុំទាំងសងខាងតែងតែរកគ្រូមើលខែឆ្នាំ ក្រែងលខុសខែឆ្នាំគ្នា ហើយខ្មែរតែងតែជឿលើជំនឿនេះថាបើខុសខែឆ្នាំមិនអាចរៀបការបានទេ ទំនៀមទំម្លាប់នេះត្រូវបានគេជឿតៗគ្នាជាយូរមកហើយ។ហើយក៏មានគ្រួសារអ្នកមានទ្រព្យស្តុកស្តមម្នាក់ហេតុតែមិនចង់ឲ្យកូនរៀបការជាមួយកូនអ្នកក្រ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក៏បានយកទំនៀមទម្លាប់នេះមកកុហកកូនប្រុសខ្លួន ទាំងដែលចិត្តរបស់ពួគគេទាំងពីរស្រលាញ់គ្នាខ្លាំងហើយព្រមទាំងប្រាប់កូនថាបើជម្នះការជាមួយគ្នានឹងមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតរបស់ពួគកូន។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដំណាលរឿងដំបូងឡើយ កូនស្រីម្នាក់ដែលជាកូនកសិករ មកពីខេត្តនាងបានមកបន្តការសិក្សានៅទីក្រុងភ្នំពេញ ។ ព្រោះតែនាងជាសិស្សពូកែ នៅពេលដែលនាងបន្តការសិក្សានៅទីក្រុងភ្នំពេញនាងបានទទួលអាហារូបករណ៍ប៉ុន្តែព្រោះតែជីវភាពលំបាកស្របពេលនោះនាងបានចូលធ្វើកានៅក្នុងក្រុមហ៊ុន onlineមួយដែលល្បីឈ្មោះ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ពេលនាងធ្វើកា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​រ នាងមិនត្រឹមតែធ្វើការបានប្រាក់ខែដើម្បីចំណាយលើការរៀនសូត្ររបស់នាងទេ តែនាងបានមើលពីររបៀបនៃការរកស៊ីរបស់ក្រុមហ៊ុននឹងបានលួចគំនិតរកស៊ីបានយ៉ាងច្រើនពីការធ្វើជំនួញតាម online នេះ។នាងជាមនុស្សស្លូតបូត ក្រមិចក្រមើមគូឲួរឲ្យស្រលាញ់ ពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនជាពិសេសនាងធ្វើការបានល្អ ចំណែកឯកូនប្រុសរបស់ម្ចាស់ជំនួញវិញបានលួចមើលកាយវិការនឹងចរិកឬកពា ក្រមិចក្រមើមរបស់នាង ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នៅពេលដែលគេបានស្រលាញ់នាងកាន់តែខ្លាំងសម្លឹងមិនចង់ដាក់ភ្នែកហើយព្រមទាំងបានប្រាប់ទៅឪពុកម្តាយរបស់គេទៀតផង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ចំណែកឯឪពុកម្តាយក៏គាត់បានដឹងយូមកហើយដែរ នឹងស្គាល់នាងបានយ៉ាងច្បាស់ថាជាមនុស្សស្លូតត្រង់នឹងឆ្លាតវៃតែទាស់តែម្យ៉ាងព្រោះនាងជាកូនអ្នកក្រខ្សត់ជាងត្រកូលខ្លួន។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គាត់បានមិនពេញចិត្តនឹងនាងទៅហើយតែមិនហ៊ានប្រកែកនឹងកូនប្រុសខ្លួនភ្លាមៗទេ បែរជាប្រាប់កូនប្រុសថាចាំមើលខែឆ្នាំសិន។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អ្វីដែលគួរឲ្យសោកស្តាយនោះគឺ អ្នកទាំងពីមិនបានដឹងថាខែឆ្នាំខ្លួនតាមពិតទៅគឺមិនមានបញ្ហាអ្វីឡើយហើយជាខែឆ្នាំដែលរស់នៅជាមួយគ្នាមានសុភមង្គលនឹងរកស៊ីមានបានណាស់ ប៉ុន្តែនេះគឺដោយសាចិត្តឪពុកម្តាយខាងប្រុសមិនចង់ឲ្យកូនបានប្រពន្ធជាអ្នកក្រ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ហើយក៏បានផ្សំគំនិតជាមួយក្រកួលអ្នកមានដូចគ្នា ព្រមទាំងគ្រូទាយថាខុសខែឆ្នាំ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។ បន្ទាប់ពីកូនប្រុសរបស់ខ្លួនបានរៀបការជាមួយនារីជាកូនអ្នកមានម្នាក់នោះហើយបាន១ឆ្នាំ ព្រោះថានាងជាកូនអ្នកមាននាងមិនចេះធ្វើស្អីចេះតែចាយលុយគ្មានចេះធ្វើការងារផ្ទះសំបែងឡើយមិនដឹងចានឆ្នាំងឯណាឡើយ។ចំណែកឯនារីដែលជាកូនអ្នកក្រវិញបានលាឈប់នឹងបញ្ចប់រឿងគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននោះ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដល់ពេលដែលកូនចៅថ្មីៗចូលមកមិនមានចិត្តស្លូតបូតដូចនារីម្នាក់នោះទេគឺបុគ្គលិកថ្មីសុទ្ធតែមិនស្មោះត្រង់បន្លំលុយក្រុមហ៊ុនធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនធ្លាក់ចុះរកលុយបានត្រឹមតែចំណាយនឹងបុគ្គលិក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ណាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាការរកស៊ីតាម online ឥឡូវគឺមានការប្រគួតប្រជែងខ្លាំងធ្វើឲ្យជំនួញស្ទើតែបិតទ្វារ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ចំណែកឯងនារីដែលជាកូនអ្នកកសិករវិញ ក្រោយពេលដែលនាងបានឈប់ពីកន្លែងការងារនឹងបែកគ្នាជាមួយកូនប្រុសម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន ដោយនាងឆ្លាតវៃនាង បានបើកហ៊ាងលក់គ្រឿងក្រអូបដែលជាផលិតផងពេញនិយមសម្រាប់បុរសនឹងស្រី ធ្វើឲ្យមានការជាវជាច្រើនពីអតិជនរបស់នាងធ្វើឲ្យនាងជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងពីប្រព័ន្ធនេះ កន្លងផុតទៅ៣ឆ្នាំ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ថៅកែចាស់ដែលនាងធ្លាប់ធ្វើការនោះក៏មកមានបំណងចង់ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងគ្នាដោយមិនបានដឹងឡើយថា ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដែលខ្លួនទៅទាក់ទងនោះត្រូវជាអតីត បុគ្គលិកខ្លួនឡើយ ក្រោយពេលដែលពួគគាត់បានដឹងគាត់បានស្ងប់ស្ងែងនាងយ៉ាងខ្លាំង។នៅពេលដែលពួគគាត់ទាំងពីនាក់ទៅដល់ផ្ទះវិញ ឃើញកូនប្រុសខ្លួនលំបាកវេទនាជាមួយប្រពន្ធដែលគ្មានកំណើតមិនចេះរកស៊ីពួគគាត់នឹកស្តាយក្រោយយ៉ាងខ្លាំង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ព្រោះតែឃើញគេមានចង់ឲ្យកូនរៀបការក៏គិតថាល្អ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ រៀបការមិនទាន់បានប៉ុន្នានផងក៏លែងលះគ្នាបាត់ទៅហើយ។ចំណែកឯនារីកូនអ្នកក្រដែលទាយថាមិនសាកសម្យនឹងកូនប្រុសខ្លួននោះវិញ១០ក្រោយក៏ក្លាចទៅជាថៅកែយ៉ាងជោគជ័យទៅវិញ។ តម្លៃអប់រំនៃរឿងនេះ៖ពាក្យចាស់តែនិយាយថាក្រក្រចុះឲ្យតែមាន អត្តន័យមានន័យថាអ្នកក្រទ្រព្យសម្បត្តិមែន តែឲ្យតែអ្នកមានគំនិតនោះអ្នកនឹងក្លាចទៅជាអ្នកមាននៅថ្ងៃណាមួយមិនខាន។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អ្នកមិនអាចមើលឃើញអនាគតរបស់អ្នកណាម្នាក់បានទេ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដូចនេះចូលអ្នកកុំមើលងាយបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកដទៃឲ្យសោះ។ ដូច្នេះហើយឪពុកម្តាយសម័យនេះភាគច្រើនតែងតែផ្តល់ឪកាសឲ្យកូនរើសគូជីវិតដោយខ្លួនឯង។ព្រោះថាអ្នកក្រក៏អាចក្លាចជាអ្នកមានបានដែរឲ្យតែមានចិត្តព្យាយាមស្រលាញ់គ្នា នឹងចាប់ដៃគ្នារកស៊ី នោះអ្នកនឹងជោគជ័យទៅយ៉ាងមានសុភមង្គល។ប្រភព៖ហ្វេសប៊ុក ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Read More

អីយ៉ា!! ម្ដាយកូននេះ ជាពីឡុតដូចគ្នា ថែមទាំងបើកយន្ដហោះដឹកអ្នកដំណើររួមគ្នាទៀតផង….

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សហរដ្ឋអាមេរិក៖ អាចនិយាយបានថា​ ជារឿងដ៏កម្រនិងជាប្រវត្ដិសាស្ដ្រផងដែរ ដែលម្ដាយកូនជនជាតិអាមេរិកពីរនាក់ ប្រកបអាជីពជាពីឡុត (អ្នកបើកយន្ដហោះ) ដូចគ្នា ហើយថែមទាំងបានបើកយន្ដហោះ ដឹកអ្នកដំណើររួមគ្នាទៀតផង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ស្ដ្រីជាម្ដាយឈ្មោះ Suzy Garrett វ័យ ៥៦ឆ្នាំ និងកូនស្រីឈ្មោះ Donna Garrett វ័យ ២៦ឆ្នាំ ដែលអ្នកទាំងពីរធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ SkyWest Airlines ដូចគ្នា និងត្រូវបានចុះក្នុងសៀវភៅប្រវត្ដិសាស្ដ្រផងដែរ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នៅពេលពួកគេបានបញ្ជាចង្កូតយន្ដហោះរួមគ្នាលើកដំបូង កាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះ។ អ្នកស្រី Suzy ក៏ជាស្ដ្រីដំបូងគេមួយរូប ដែលបម្រើការនៅក្រុមហ៊ុននេះ អស់រយៈពេលជាង ៣០ឆ្នាំមកហើយ។ សូម្បីតែស្វាមីរបស់អ្នកស្រី និងកូនប្រុសម្នាក់ទៀតឈ្មោះ Mark ក៏ធ្វើការជាពីឡុតផងដែរ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បើនិយាយទៅ ពួកគេទាំងអស់គ្នាគឺសុទ្ធសឹងតែស្រលាញ់ពេញចិត្ដនឹងអាជីពនេះខ្លាំងបំផុត ហើយនាង Donna ក៏តែងតែចែករំលែករូបភាពនៃការធ្វើដំណើររបស់នាងនៅជុំវិញពិភពលោក លើបណ្ដាញសង្គម Instagram ទៀតផង៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Read More

កាដូជូនខ្លួនឯង កំលាំងញើសឈា ម លក់Online រយះពេល១ឆ្នាំ ចាប់ផ្តើមពីដើមទុន លុយ៤០ដុល្លារប៉ុណ្ណោះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នារីដ៏ស្រស់ស្អាត បានធ្វើឲ្យមហាជនមានការ ជាពិសេសមិត្ដៗយុវវ័យ បានសម្ដែងការស្ញប់ស្ញែង និងកោតសរសើរជាខ្លាំង ចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួន ដែលបានមកពីអាជីវកម្មលក់គ្រឿងសម្អាង រហូតអាចសម្រេចក្ដីបំណងរបស់ខ្លួន ដោយបានទិញនូវរថយន្ដ Lexus NX200T ពណ៍ស ដែលមានតម្លៃខ្ទង់ប្រហែល ជាង ៥មុឺនដុល្លារអាមេរិកឯណោះ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្នុងនោះដែរ បើយោងតាមសំណេរ ដែលបង្ហោះឡើង ដោយម្ចាស់គណនី ហ្វេសប៊ុក មួយមានឈ្មោះ Leakhena Yuth កាលពីរសៀលថ្ងៃទី០៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ បានសរសេររៀបរាប់ឱ្យដឹងថា៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ”ថ្ងៃលាភថ្ងៃជ័យ ស្វាគមន៍សមាជិកថ្មី កំលាំងញើស ឈា ម លក់ Online រយៈពេល១ឆ្នាំនេះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​កាដូជូនខ្លួនឯង ចាប់ផ្ដើមលក់ដំបូងមានលុយ40ដុល្លារ នឹងខ្ចីប្ដីទៀត ប្រឹងលក់ ប្រឹងដឹកខ្លួនឯងជិះហាលថ្ងៃត្រាក់ៗ ទម្រាំមានថ្ងៃនេះ 2020 ជួបឧបសគ្គជាច្រើន តាំងរឿងល្អនឹងរឿងអាក្រក់ ឆ្នាំ2021នេះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជូនពរខ្លួនឯងអោយកាន់តែរីកចំរើន នឹងប្រឹងជាងឆ្នាំមុន អរគុណដល់តំណាងចែកចាយ នឹងអតិថិជនដែលតែងតែគាំទ្រផលិតផលឈុតត្រាំដោះគោស្ងួត The Milk កន្លងមក TheMilkBrand YuThLeakhenaCOLTD CEOTheMilk”។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Read More

ដល់ក! គ្រូយូអឺមីង ៧ ភាសា ល្បីដល់សារព័ត៌មានថៃ ចុះផ្សាយថាបែបនេះឱ្យ….(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អ្នកលេងបណ្តាញសង្គមប្រាកដណាស់ថាបានស្គាល់រួចមកហើយពីបុរសម្នាក់ឈ្មោះ វ៉ាត វុធ ដែលអះអាងខ្លួនជាគ្រូមានបារមីឥសីសំរឹទ្ធចូលសណ្ឋិត ចេះធម៌បុរាណជាច្រើនជាតិសាសន៍មាន ចិន កូរ៉េ ជប៉ុន ឡាវ ថៃ និង ខ្មែរ ជាដើម ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដោយឡែកប៉ុន្មានថ្ងៃមកនេះ លោកគ្រូមានបារមីឥសីសំរឹទ្ធដែលមហាជនទូទៅច្រើនហៅថាគ្រូរ៉េបៗ ចេះសូត្រធម៌ ចិន កូរ៉េ ខ្មែរ ឡាវ ថៃ ជប៉ុន រូបនេះបានចាប់ផ្តើមលេចមុខលេចមាត់លើបណ្តាញសង្គមជាថ្មី បន្ទាប់ពីផេកសិល្បករកម្ពុជារបស់លោក អ៊ឹម ជីវ៉ា បានទៅធ្វើការសម្ភាសជាថ្មីជាមួយនឹងលោក ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នៅក្នុងវីដេអូ លោកគ្រូបារមីឥសីសំរឹទ្ធ ដែលគេស្គាល់ឈ្មោះ វ៉ាត វុធ វ័យ ៤៤ ឆ្នាំ បានរៀបរាប់ឱ្យដឹងពីធម៌បាលីដែលខ្លួនបានចេះសូត្រនោះ ដោយសារមានបារមីលោកតា យូអឺមីង និង បារមីឥសីសំរឹទ្ធ ចូលសណ្ឋិត ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ស្របគ្នានោះ វីដេអូដែលលោកគ្រូ វ៉ាត វុធ សូត្រធម៌ប្លែកៗនេះត្រូវបានល្បីល្បាញ និង មានការចែកចាយពេញបណ្តាញសង្គម ទាំងហ្វេសប៊ុក និង TikTok ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អ្វីដែលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍នោះ សកម្មភាពនៃការសូត្រធម៌រ៉េបចម្រុះជាតិសាសន៍របស់លោកគ្រូដែលអះអាងថាខ្លួនមានបារមីចូលសណ្ឋិតនោះ ថែមទាំងបានល្បីដល់សារព័ត៌មាន Kapook របស់ប្រទេសថៃចុះផ្សាយទៀតផង ដោយសារព័ត៌មាននោះបានចុះផ្សាយថា «មានឃ្លីបវីដេអូមួយដែលផុសក្នុងបណ្ដាញសង្គម TikTok ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដោយមានអ្នកលេងជាច្រើនកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំង ដោយគ្រូបារមីស្នងរូបម្នាក់សូត្រមន្តគាថាដែលប្លែកខុសពីគាថានានា ក្នុងនោះការសូត្រនេះមានចង្វាក់សូត្រឡើងចុះគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ រហូតនាំឱ្យអ្នកមួយចំនួនធំសង្ស័យថា ប្រសិនបើឱ្យលោកគ្រូបារមីម្នាក់នេះសូត្រឱ្យស្ដាប់ឡើងវិញ តើគាត់អាចសូត្របានដូចដើមដែរឬទេ?» ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សារព័ត៌មានខាងលើបានបន្ថែមទៀតថា «យ៉ាងណាក៏ដោយ លោកគ្រូបារមីក្នុងវីដេអូខាងលើនេះមិនមែនជាជនជាតិថៃទេ តែវាជាឃ្លីបចេញពីបរទេស ដោយមានភាសាផ្សេងៗគ្នា ដែលនាំឱ្យប្រជាជនថៃស្ដាប់ហើយប្លែកត្រចៀក ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ក្នុងប្រទេសរបស់គាត់ គាថានេះជារឿងសាមញ្ញធម្មតាទេ» ៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ

Read More

រំភើបជំនួស!! ថ្ងៃខួបកំណើតកូនធម៌របស់លោកឧកញ៉ា ស្រី ចាន់ថន មកទិញនំខួបជូនប៉ាៗដល់កន្លែង…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ កាលពីពេលថ្មីៗនេះ លោកឧកញ៉ា ស្រី ចាន់ថន សម្រេចផ្តល់ដី និងបានជួយសាងសង់ផ្ទះថ្មី១ខ្នង កង់ចំនួន ០២គ្រឿង សម្ភារៈប្រើប្រាស់ និងថវិការមួយចំនួនជូនដល់ប្អូនស្រី យ៉ុង ស្រីនីត ថែមទាំងផ្តល់ការងារឱ្យឪពុករបស់ប្អូនស្រី មានការងារធ្វើ និងមើលថែដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ប្អូនស្រីដើម្បីមានអនាគតភ្លឺស្វាងទៅមុខទៀត។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សូមបញ្ជាក់ថាការសង់ផ្ទះធ្វើឲ្យប្អូនស្រី នីត ដែលមានទំហំ ទទឹង ៥ម៉ែត្រ គុណ ១០ម៉ែត្រ។ បណ្តោយសាច់ផ្ទះមាន ២បន្ទប់គេង និងបន្ទប់សិក្សា១ បន្ទប់ទឹក បន្ទប់ចុងភៅ ឃ្លាំងដាក់សំភារៈមួយ និងយ៉ាបចំហៀងធំសំរាប់អង្គុយរៀនសូត្រផង និងតុញាំអាហារផង ដោយក្រុមការងារសំណង់ jet construction»។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អ្វីដែលរំភើបជាងនេះទៀត នៅមុននេះបន្តិចយោងតាមហ្វេសប៊ុកមួយឈ្មោះ ស្រី ចាន់ថន-Srey Chanthorn បានសរសេរបញ្ជាក់ថា៖ ថ្ងៃនេះកូនស្រីប៉ា យ៉ុង ស្រីនីត មកទិញនំខួបជូនប៉ាដល់កន្លែង🎊🎉💯 ផ្ទះគ្រួសារកូនស្រីជិតរួចរាល់ហើយ ប៉ាជូនពរអោយកូនមានសុខភាពល្អនឹងមានអនាគតល្អដើម្បីជួយកិច្ចការគ្រួសារនឹងជាធ្វើក្មេងល្អ 🎁💐🎉🎊។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គួររំលឹកផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី២៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅកុមារី យ៉ុង ស្រីនីត ត្រូវបានលោក ឧកញ៉ា ស្រី ចាន់ថន ទទួលជាកូនធម៌ ដោយលោកផ្តល់កន្លែងស្នាក់នៅ ឲ្យការងារឪពុក ស្រីនីត ធ្វើ និងឲ្យ ស្រីនីត រៀនដល់ចប់ មិនបាននៅជាមួយខ្ញុំទៀតទេ ចំណែកសិល្បះ មិនទាន់គិតទេ ទុកអោយ ស្រីនីត រៀនសិន”៕

Read More

មហាសេដ្ឋីកសិកម្ម ម៉ុង ឫទ្ធី ជួបមិត្តចាស់ច្របាច់ពងគាត់អោយបានភ្លឺភ្នែកជាងមុនបន្តិ ច….

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ វេលាម៉ោង៧ព្រឹកថ្ងៃសៅរិ៍ទី០២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ឧកញ៉ា ម៉ុង ឫទ្ធី បានថ្លែងថា ចូលមកស្រស់ស្រូបអាហារពេលព្រឹកនៅហាងការហ្វេដូងប្រេង ទេសកាលអីបានជួបជាមួយលោកសារីពុង ហៅកបជាខ្មែរសុរិនដែលខ្ញុំបានស្គាល់គាត់តាំងពី២៥មុនមកម្លះ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Image may contain: 4 people, people sitting, table and indoor លោកថា កាលណោះខ្ញុំចាប់ផ្តើមដាំដូងប្រេងដំបូងបានទិញរថយន្តតូយ៉ូតាភីអាប់ តម្លៃ២៦.០០០ដុល្លារ ទុកអោយគាត់ជិះបំរើការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃ គាត់បានជួយបំរេីការងារខ្ញុំមួយចំនួនដែតែក្រោយមកបាត់ទាំងឡានបាត់ទាំងមនុស្ស។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Image may contain: 7 people, people standing, outdoor and nature ឧកញ៉ាបានបន្តថា ទើបតែជួបព្រឹកនេះតាកបកាលពី២៥ឆ្នាំមុននិងតាកបបច្ចុប្បន្ននៅតែដ៏ដែល ពេលកំពង់តែហូបអាហារពេលព្រឹកគាត់បានពោលពាក្យថានាយកធ្វេីកសិកម្មមិនមានសាងសង់បារាយណ៍ គាត់ចង់និយាយទៅលេីប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រគ្រាន់តែឮសំដីនេះអាណិតគាត់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ខ្លោចចិត្ត ដោយហេតុថាគាត់មិនបានស្គាល់ម៉ុង ឫទ្ធីច្បាស់ពិតប្រាកដថាម៉ុង ឫទ្ធីជាអ្វី ខ្ញុំបានបបួលគាត់អោយរួមដំណេីរជាមួយរយៈពេលមួយម៉ោង ក្រោយពីបានមកដល់ឃេីញបារាយណ៍បីដែលខ្ញុំសាងសង់ ក្នុងចំណោមបារាយណ៍ចំនួន១២១ដែលជាស្នាដៃរបស់ខ្ញុំ អីចឹងហើយបានជាខ្ញុំច្របាច់ពងគាត់អោយបានភ្លឺភ្នែកជាងមុនបន្តិច ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Read More

យុត្ថារ៉ា ឆានី ស្រឡាញ់ភរិយាខ្លាំង បង្ហោះរូបលើកណាឃើញតែកៀកកើយគ្នាស្អិតល្មួត….

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បើកឆាកដើមឆ្នាំថ្មី ២០២១ នេះ អតីតតារាសម្ដែងដ៏ល្បីល្បាញ លោក យុត្ថារ៉ា ឆានី បាននាំភរិយា និង កូនៗ ទៅដើរលេងបង្ហាញសេចក្ដីសុខ សុភមង្គលក្នុងរង្វង់គ្រួសារយ៉ាងពេញទំហឹងនៅលើទឹកដីខេត្ត កំពត ។ លោក យុត្ថារ៉ា ឆានី បានបង្ហោះរូបថតស្វីតៗជាមួយភរិយាក្មេងរបស់លោកជាច្រើនសន្លឹកនៅលើគណនីហ្វេសប៊ុកផ្ទាល់ខ្លួន ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្រោយឃើញរូបភាពផ្អែមល្ហែមរបស់ប្ដីប្រពន្ធខុសវ័យមួយគូនេះ ស្រាប់តែធ្វើឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុក មិត្តភក្ដិ ជាពិសេសទស្សនិកជនដែលធ្លាប់គាំទ្រអតីតតារាសម្ដែងប្រុសខាងលើ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នាំគ្នាយល់ថា លោក យុត្ថារ៉ា ឆានី ពិតជាស្រឡាញ់ភរិយាក្រោយនេះខ្លាំងណាស់ ព្រោះថាសឹងតែរាល់ពេល ឱ្យតែពួកគេបង្ហោះរូបថតម្ដងៗ គឺសុទ្ធតែរូបឱបកៀកកើយគ្នាបង្ហាញពីក្ដីស្នេហ៍ផ្អែមល្ហែមបំផុត ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ចំណែកឯខាងភរិយាទី ២ របស់អតីតតារាប្រុសរូបនេះ ដ្បិតថា យុត្ថារ៉ា ឆានី ជាបុរសពោះម៉ាយធ្លាប់រៀបការមានប្រពន្ធមានកូន ហើយថែមទាំងមានអាយុបងអ្នកនាងច្រើនឆ្នាំទៀត ប៉ុន្ដែអ្នកនាងក៏មើលទៅស្រឡាញ់លោកខ្លាំងមិនចាញ់គ្នាប៉ុន្មានដែរ ៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Read More

ភ្ញាក់ព្រឺត! ស្ងាត់ៗ មនុស្សម្នាសម្រុកទៅយកទីកគ័ររូបកណ្ដុរកាត់ឆុង ក្រោយគ្រូហុងស៊ុយ ណាលី ប្រកាសច្បាស់ៗបែបនេះថា….

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បើនិយាយដល់ គ្រូហុងស៊ុយ ណាលី វិញប្រិយមិត្តប្រហែលជាស្គាល់រូបគាត់ហើយ ក្រោយទទួលបានការចាប់អារម្មណ៏ខ្លាំងនៅលើបណ្តាញសង្គម ដោយឡែកកាលពីយប់ថ្ងៃទី 4 ខែ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មករា ឆ្នាំ 2021 ម៉ោង 23:00-00:59 យប់ ស្ថិតក្នុង បុរីវិមានភ្នំពេញ មានការចែកជូន ស្ទិកគ័រ កាត់ឆុង ដោយឥតគិតថ្លៃ ជូន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅប្រើរ ដើម្បីកាតឆុង។ ក្រោយពីទំព័រហ្វេសប៊ុកផេកអ្នកណាគ្រូហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្រណាលី បាន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី ៤ មករា ២០២១ ថា៖ «ជួបគ្នាយប់នេះ យប់ថ្ងៃទី 4 ខែមករា ឆ្នាំ 2021 ម៉ោង 23:00-00:59 យប់ ក្នុងការចែក ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ស្ទិកគ័រ កាត់ឆុង នៅមុខ office ក្រុមហ៊ុន ម៉ាស្ទ័រ ណាលី ផ្ទះលេខ 58 ផ្លូវ 344 សង្កាត់ច្រាំងចំរេះ ខណ្ឌឫស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ ( ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បុរីវិមានភ្នំពេញ office បែរមុខទៅផ្លូវភ្លោះ Grand Phnom Penh ។ ម៉ោងបិតស្ទិកគ័រក្នុងយប់នេះ គឺម៉ោង 23:00-24:00យប់ គឺត្រូវនឹង ថ្ងៃជូត ម៉ោងជូត» ៕ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ថាមនុស្សច្រើនបែបណានោះ សូមទស្សនាវិដេអូខាងក្រោមនេះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម

Read More

កុំអោយឆ្ងល់! ពេលនេះម្តាយនារីអូតេស រៀបរាប់ពីដំនើរដើមទងឈានដល់កូនស្រីជួបរឿងបែបនេះ ការពិតចឹងសោះ….

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បរទេស៖ ករណីដ៏ក្តៅគគុកទាក់ទងនឹងនារីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់បានបាត់ប ង់ជីវិត ដោយសារតែត្រូវបានស ង្សា រ រួ ម នឹ ង មិ ត្ត ភ័ រំ លោ ភ រ ហូ ត ដ ល់ ស្លា ប់ នាង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មានឈ្មោះ Christine Dacera មានអាយុ 23ឆ្នាំ ជាអ្នកបម្រើការតាមយន្តហោះ (នៃប្រទេស ហ្វីលីភីន ) ដែលត្រូវបា ន គេ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ រកឃើញថា ស្លា ប់នៅក្នុងបន្ទប់សណ្ឋាគារ ចុងគេនៃ NYE នាងត្រូវបានគេរកឃើញថាមា ន ស្នា ម ជាំ នៅ លើ ដៃ និង ជើ ង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ រ ប ស់ នា ង ហើយបានពិនិត្យ និង សន្និដ្ឋានថា នាងត្រូវបាន មិត្តភក្ដិ និង សង្សារបស់នាងទាំង ១១នាក់ រំ លោ ភ នា ង រ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ហូ ត ដ ល់ ស្លា ប់ ដោយសារតែកាជ ប់លាងឆ្លងថ្ងៃបុណ្យណូអែល ។ ដោយឡែកនេះបើយោងតាមប្រភពលោកស្រី Sharon បាន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បកស្រាយក្នុងកិច្ចសម្ភាសតាមរយៈការផ្សាយផ្ទាល់ក្នុងទូរទស្សន៍មួយ…

Read More

ល្បីផ្អើលគេផ្អើលឯងពេញហ្វេសប៊ុកឥឡូវ អ្នកនាង Love Riya និង ប្រូ សូនី ត្រូវរូវគ្នាវិញហើយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ភ្នំពេញ ៖ ជាការពិតណាស់ជឿជាក់ថា បងប្អូនមិនតិចនាក់ទេ ដែលស្គាល់អ្នកលក់អនឡាញដ៏ល្បីឈ្មោះ អ្នកនាង Love ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Riya ដែលជាបុគ្គលដ៏ ជោគជ័យម្នាក់ ខាងមុខលក់ផលិតផលលើបណ្តាញសង្គម ដោយទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំង ពីសំណាក់មហាជន និង អ្នកគាំទ្រ ជាច្រើននាក់ ពិសេស គឺហ្វេនរបស់អ្នកនាង​ផ្ទាល់តែម្តង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជាក់ស្ដែងប្រិយមិត្តប្រាកដជាបានជ្រាបច្បាស់ជាក់ជាមិនខានកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះ មានរឿងមួយដែលកំពុងតែផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍អារម្មណ៍ខ្លាំងនោះរវាងLove Riya នឹងស្នេហ៌របស់នាងគឺលោកដែន សូនី ដែល ពួកគេទាំងពីរមានការឈ្លោះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ទាស់ទែងគ្នាយ៉ាងខ្លាំង។ព្រមទាំងបានបែកធ្លាយរឿងរ៉ាវដ៏ហួសចិត្តមួយគឺលោក ដែន សូនី នោះបាន មានប្រពន្ធកូនរួចទៅហើយបែរជាមកកុហកបោកប្រាស់ចិត្តនាងទៅវិញ ហើយក្នុងនោះគេក៏បានឃើញលោកសូនីបានឡាយវីដេអូបកស្រាយជាហូហែរផងដែរ ចំណែកឯLove Riya ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ វិញក៏បានឡាយវីដេអូឌឺដង ដោយយកប្រុសថ្មីមកឡាយជាមួយ ដោយ គាត់ចង់មានន័យថាអត់មានដែន សូនីក៏ខ្លួនមិនខ្វះអ្នកស្រឡាញ់ដែរ។ ដោយឡែកកាលពីយប់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០កន្លងផុតថ្មីៗនេះLove Riya បានបង្ហោះវីដេអូនៅក្នុង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គណនីTik Tok របស់ខ្លួនថាម៉ោង១២នៅយប់ឆ្លងឆ្នាំ ពេលបាញ់កាំជ្រួច បើលោកសូនី មកជួប Love Riya នោះពួកគេនឹងត្រូវគ្នាវិញ។ ពេលនោះប្រហែលជាសូនីទៅជួបមេម៉ាយកូនមួយរូបនេះហើយ បានជាពួកគេត្រូវ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម

Read More