ខ្មាស់គេហួស! ចូល ផឹ ក ស៊ី ក្នុង ខា រ៉ា អូខេមួយកន្លែងគិតលុយអស់៤៤$ អត់លុយឲ្យគេ មានអីស្រាប់តែ….(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ផ្អើលគេផ្អើលឯង! ហេតុការដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលមួយ ទាក់ទងនឹងករណីមួយកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង ០៣យប់រំលងអាធ្រា ត្រឈា នចូលថ្ងៃទី ២៣ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២១ មាន បុរស ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ពីម្នាក់ពូនិងក្មួយ ចូ ល ផឹ ក ស៊ី ក្នុងខារ៉ាអូខេមួយកន្លែងគិតលុយអស់៤៤$ អត់លុយឲ្យគេថែមទាំងទាមទាររកច្បា ប់ ទ ម្លា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប់ តាំងខ្លួនឯងដូចជាមន្ត្រីស មត្ថ កិច្ចទាំងដែល ខ្លួនឯងផឹកស៊ី គ្មា ន លុយឱ្យគេរួចថែមទាំងគំ រា ម រកប្ដឹ ងស ម្ថត្តិកិ ច្ចថែម ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ទៀត! ចុងក្រោយក្មួយរ ត់ចោ លពូឡើងកង់បីទៅបា ត់ ទុកឱ្យពូនិងម៉ូតូមួយ គ្រឿ ងនៅហាងខាងលើត្រូវបានសន្តិសុខឃាត់ទុក តែ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បែរជាម្ចាស់ហាងចិត្តធម៌អោយលោកពូនោះទៅវិញផងដែរ កើតនៅវេលាម៉ោង ០៣យប់រំលងអាធ្រា ត្រឈា នចូលថ្ងៃទី ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ២៣ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២១ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់បឹងទំពន់ទី២ ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញ ៕ ប្រភព សារព័ត៌មាន ហង្សតូច ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ ទស្សនាវិដេអូខាងក្រោមនេះ៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម

Read More

នារីមានចរិតបែបនេះហើយ ទើបមហាសេដ្ឋី ចង់បានធ្វើជាប្រពន្ធ….

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លុយអាចទិញអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងបាន ប៉ុន្តែលុយមិនអាចទិញសេចក្តីស្នេហាស្មោះមួយនឹងមួយបាននោះទេ។ យ៉ាងណាមិញ នៅលើពិភពលោកយើងនេះ កំពូលអ្នកមានបំផុត ដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជី មហាសេដ្ឋីForbes មានចំនួន១,៦៤៥នាក់ ប៉ុន្តែមហាសេដ្ឋីប្រមាណជា៣ភាគរយ នៅក្នុងនោះមិនទាន់មានចំណងស្នេហ៍ ពោលគឺនៅលីវមិនទាន់មានគ្រួសារនៅឡើយនោះទេ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ចុះហេតុអ្វីបានជាពួកគេមិនទាន់រៀបការ? ឬក៏ពួកគេមិនទាន់រកបានមនុស្សស្រីដែលត្រូវចិត្ត? ទទួលស្គាល់ថា មហាសេដ្ឋីពិតជាមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើន រហូតទៅពាន់់លានដុល្លារដោយពួកគេចង់ទិញអ្វីក៏បាន ប៉ុន្តែរឿងមួយដែលពួកគេត្រូវការនិងជ្រើសរើសខ្លាំងបំផុតនោះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គឺការជ្រើសរើសមនុស្សស្រី ដែលសាកសមនិងស្មោះត្រង់ម្នាក់ យកមកធ្វើជាគូអនាគត ធ្វើជាមនុស្សជាទីស្រលាញ់ អាចមើលថែទាំ ទាំងបេះដូងនិងទ្រព្យសម្បត្តិពួកគេបានផងដែរ។ ចុះមនុស្សស្រីប្រភេទណា ដែលអាចឆក់យកបេះដូងមហាសេដ្ឋីបាន? ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Read More

ទឹកចិត្តឪពុក! ទោះបីរវល់ការងារច្រើនយ៉ាងណា លោកឧកញ៉ា ឌួង ឆាយ នៅតែឆ្លៀតពេល​ បំពេញតួនាទីជាឪពុកដ៏ល្អ សុំអតីតភរិយា យកកូនៗមកលេង ដើម្បី…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដូចដែលបងប្អូនជាច្រើនបានជ្រាបហើយថា លោកឧកញ៉ា ឌួង ឆាយ និងអតីតភរិយារបស់លោក បានប្រកាសលើបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក ដោយលោកជំទាវ ដេត ម៉ាលីណា បានបង្ហោះសារ ពីការលះលែងគ្នា របស់លោក ជំទាវ និងលោកឧកញ៉ា ឌួង ឆាយ ជាហេតុធ្វើឲ្យមហាជន ពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំង បន្ទាប់ពីបានលឺដំណឹងនេះ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ទោះបីជារឿងរ៉ាវមួយនេះ បានដាច់ស្រេចក៏ពិតមែន តែទឹកចិត្តឪពុក ដែលមានចំពោះកូនៗ គឺលោកឧកញ៉ា តែងតែរកពេល ដើម្បីបំពេញ ក្តីសុខ និងភាពកក់ក្តៅដល់កូនៗរបស់លោក មិនដែលឲ្យការខ្វះចន្លោះឡើយ។ ទោះបីជាការងាររបស់លោករវល់យ៉ាងណា ក៏លោកឆ្លៀតសូម អតីតភរិយារបស់លោក នាំកូនៗ ទៅដើរលេងកំសាន្ត ឬ ទៅញុាំអាហារ និងទៅគេងជាដើម។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជាក់ស្តែងកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះ លោកបានបង្ហោះសារថា “ទោះបីរវល់ការងារច្រើនយ៉ាងណា ក៏ឆ្លៀតពេលសុំគាត់យកកូនៗមកលេងដើម្បី្តផ្តល់ភាពកក់ក្តៅអោយកូនៗដែរ នឹកកូនៗណាស់ បេះដូងរបស់ប៉ាៗ នាំកូនមកលេងញាំបាយនៅផ្ទះហ៊ាឧកញ៉ា ឌួង ឆាយ”។ នឹកណាស់កូនស្រីពៅកែវភ្នែកឪពុក ឌួង ឆាយ”។​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Read More

គ្រួសារ Goal! ១១ ឆ្នាំមកនេះ កែវ ចាន់និមល និងកូនស្រី ត្រូវស្វាមីមើលថែដូចព្រះនាង…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ពិធីការិនីសំដីផ្អែម កែវ ចាន់និមល គឺជាពិធីការិនី ដែលមានឈ្មោះបោះសំឡេងខ្លាំងនៅក្នងវិថីសិល្បៈ នាពេលបច្ចុប្បន្ន។ ពិធីការិនីរូបស្រស់នេះ មិនត្រឹមតែជាបុគ្គលដែលជោគជ័យខ្លាំងនៅក្នុងការងារសិល្បៈនោះទេ តែនាងគឺជាតារាស្រីមួយរូប ដែលតែងតែបង្ហាញពីភាពជោគជ័យ ផ្អែមល្ហែម កក់ក្ដៅបំផុត ពីជីវិតគូទៀតផង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជារឿយៗ កែវ ចាន់និមល តែងតែបង្ហាញពីជីវិតគូដ៏មានសុភម្គលល នៅលើបណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុក ព្រមទាំងសរសេររៀបរាប់ពីរឿងរ៉ាវជីវិតគូ របស់ខ្លួន បង្ហាញទៅកាន់មហាជនផងដែរ។ បើទោះបីជា ពិធីការិនីរូបនេះ បានរៀបការ សាងគ្រួសារអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំក៏ពិតមែន តែចំណងស្នេហ៍របស់នាង នៅតែមានភាពស្អិតល្មួត ប្រៀបដូចជាគូស្នេហ៍ថ្មោងថ្មីអ៊ីចឹង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អ្វីដែលរឹតតែធ្វើឱ្យមហាជនចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបន្ថែមនោះ កាលពីពេលថ្មីៗនេះ ពិធីការិនីសំឡេងផ្អែមរូបនេះ បានទម្លាយរឿងក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនមួយ នៅចំថ្ងៃគម្រប់ខួបអាពាហ៍ពីពាហ៍ ១១ ឆ្នាំ ដែលបានរួមរស់ជាមួយស្វាមីយ៉ាងមានន័យបំផុត។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សារទាំងស្រុងនោះ រៀបរាប់ថា ៖ «ទទួលការណាត់ពិសេសពីមនុស្សដែលមិនអាចខ្វះបាន ទោះមនុស្សប្រុសម្នាក់នេះមិនមានអ្វីច្រើន តែគាត់ក៏អាចឱ្យប្រពន្ធកូនរស់នៅដូចព្រះនាងរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃ រីករាយថ្ងៃខួបអាពាពិពាហ៍ ១១ ឆ្នាំលោកប្ដី» ៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Read More

ទៀង មុំសុធាវី សម្រេចផ្អាកសិល្បៈភ្លាមៗ ក្រោយដឹងថាកំពុងពពោះកូនដំបូង…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ពិតជារំភើបខ្លាំងណាស់ ពេលនេះតារាចម្រៀងមុខស្រទន់ ទៀង មុំសុធាវី កំពុងពពោះកូនដំបូងហើយ ហើយនាងក៏សម្រេចចិត្តផ្អាកពីអាជីពចម្រៀងមួយរយៈដើម្បីថែរក្សាសុខភាពទារកក្នុងផ្ទៃ ។ ការត្រៀមខ្លួនទទួលសមាជិកថ្មីរបស់តារាចម្រៀងរូបនេះ ក៏ទទួលបានការសាទរពីសំណាក់មិត្តភក្តិ និង អ្នកគាំទ្រជាច្រើន ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មិនទាន់មានការទម្លាយថាកូនក្នុងផ្ទៃរបស់ ទៀង មុំសុធាវី ជាកូនស្រី ឬ ប្រុសនោះទេ ខណៈពេលនេះនាងទើបពពោះប៉ុន្មានសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះ ហើយសព្វថ្ងៃ ទៀង មុំសុធាវី កំពុងរស់នៅក្នុងស្រុកនៅឡើយ មិនទាន់ប្រាកដថានឹងចាកចេញទៅប្រទេសបារំាងវិញនៅពេលណានោះទេ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បើគិតមកដល់ពេលនេះ ទៀង មុំសុធាវី រៀបការបានប្រមាណជាជិតមួយឆ្នាំហើយ ក៏ជាវេលាដែលស័ក្តិសមក្នុងការយកកូនដើម្បីប្រលែងលេងផងដែរ ។ ជាមួយគ្នានោះក៏មានការបង្ហើបថា ទៀង មុំសុធាវី និង ស្វាមី រំភើបខ្លាំងណាស់ ព្រោះជិតបានក្លាយជាឪពុកម្តាយរបស់គេនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បើទោះប្រឡូកក្នុងសិល្បៈជាង ១០ ឆ្នាំក៏ពិតមែន តែនិយាយពីប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងស្រុករបស់ ទៀង មុំសុធាវី ហាក់មិនសូវមានប៉ុន្មានឡើយ ភាគច្រើននាងទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងពីសំណាក់បងប្អូនខ្មែរដែលរស់នៅក្រៅស្រុក ។ មិនមានផលិតកម្មច្រៀងដូចគេក៏ពិតមែន តែ ទៀង មុំសុធាវី ក៏មានស្ទីឌីយោសម្រាប់ធ្វើបទចម្រៀងថ្មីៗដោយខ្លួនឯង ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អ្វីដែលគួរឱ្យសរសើរសម្រាប់តារាចម្រៀងរូបនេះ បើទោះប្រឡូកក្នុងសិល្បៈច្រើនឆ្នាំ តែនាងមិនដែលពើបប្រទះរឿងអាស្រូវរហូតដល់ថ្ងៃរៀបការជាមួយស្វាមីជាអ្នករស់នៅប្រទេសបារាំង និង ជាកូនអ្នកមានមុខមាត់នៅក្នុងស្រុកកាលពីដើមឆ្នាំ ២០២០ កន្លងមក ៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Read More

បែកធ្លាយវីដេអូស្តែងៗ! ដែលធ្វើអោយផ្អើលពេញបណ្តាញសង្គមព្រោះតែកូនប្រសារជេរម៉ែក្មេកកប់ៗមាត់ព្រោះតែ..(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អាហារជុំគ្រួសារពេលថ្ងៃត្រង់ បានប្រែក្លាយទៅជាជម្លោះបោះពាក្យសម្តីមិនពិរោះស្តាប់ជាច្រើននៅក្នុងគ្រួសារមួយ ដែលទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់មហាជនជាខ្លាំង ប៉ុន្តែយើងមិនអាចសម្រេចថាខាងណាខុស ខាងណាត្រូវឡើយ ត្រឹមវីដេអូរយៈពេលដ៏ខ្លីនេះ យ៉ាងណាកូនប្រសារស្រី ហាក់មានការមិនពេញចិត្តក្រោយត្រូវបានម្តាយ និងឪពុកក្មេក ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មើលងាយខាងឪពុក និងម្តាយបង្កើតរបស់ខ្លួន ហើយដោយសារតែកូនប្រុសតូច ទើបគាត់ទ្រាំរស់នៅជាមួយ ទោះម៉ែឪក្មេកមើលងាយយ៉ាងណា។ ដោយឡែកម៉ែឪក្មេក ក៏បានសម្តែងការមិនពេញចិត្តផងដែរចំពោះកូនប្រសារស្រី ដែលទាស់គ្នារហូតមានប្រើពាក្យ «​ពួកវា អ្ហែង មីហ្នឹង»។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្រោយមើលវីដេអូនេះហើយមហាជនបានចូលមកខមិនថា: ខ្ញុំមិនយល់ទេខាងណាខុសខាងណាត្រូវតែខ្ញុំស្រលាញ់ពេញចិត្តក្មេងប្រុសអោបម្ដាយមើទៅស្រលាញ់ម្ដាយណាស់កាពារម្ដាយ👍 – កាត់ក្តីគេមិនបានទេ មិនដឹងពីដំបូងមកមានអ្វីកើតឡើងខ្លះចំពោះគាត់…(អាចថាទ្រាំលែងបានទើបបែបនេះ) – ទះដៃម្ខាងវាមិនឮទេសុតតែមានមូលហេតុសម្ដីឪពុកម្ដាយក្មេកក៏មិនណយដែរជេរគ្នាអសុរោះណាស់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ – មិនចង់និយាយទេម៉ែក្មេកមួយចំនួនបានតែប៉ះកូនប្រសាចឹងបានសម្មុក.បើបានកូនប្រសាល្អវិញជាន់ករគ្នាចង់ងាប់ – លឺសម្ដីបងស្រីទេថាគាត់ទ្រាំព្រោះមានកូនតែឥលូវកូនធំហើយគាត់លែងទ្រាំទៀតហើយ​ មិនដឹងជាគាត់មានបញ្ហានេះតាំងពីរពេលណាទេ​ ទើបដល់ថ្នាក់នេះ​៕ សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Read More

ទើបដឹងថាឈុតមួយនេះ អ្នកស្រី ឌី សាវ៉េត ធ្លាប់បានស្លៀកតាំងពីជាង ៤០ ឆ្នាំមុន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អ្នកស្រី ឌី សាវ៉េត ជាតារាភាពសម្ដែងជើងចាស់ដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា កាលពីអំឡុង ទស្សវត្សរ៍ទី ៦០ និង ៧០ តាមរយៈការសម្ដែងខ្សែភាពយន្តល្បីៗជាច្រើន ដែលសុទ្ធសឹងតែមានការគាំទ្រខ្លាំងពីសំណាក់ទស្សនិកជនមានដូចជា រឿង ក្បូនជីវិត និង ពស់កេងកង ជាដើម។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដោយសារតែមានទេពកោសល្យ និងសមត្ថភាពសម្ដែងខ្ពស់ រួមផ្សំជាមួយនូវសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតតាមបែបធម្មជាតិផងនោះ ទើបធ្វើឱ្យ អ្នកស្រី ឌី សាវ៉េត អាចក្ដោបបានឱកាសជាតួឯកជាច្រើននៅក្នុងសម័យកាលនោះ ព្រមទាំងបានកសាងកេរ្ដិ៍ឈ្មោះរបស់ខ្លួនឱ្យល្បីសុះសាយពេញផ្ទៃប្រទេស។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ អ្នកស្រី ឌី សាវ៉េត ក៏ធ្លាប់បានទៅចូលរួមសម្ដែងនៅក្រៅប្រទេសជាច្រើនមានដូចជា ប្រទេសថៃ ហុងកុង តៃវ៉ាន់ និង សឹង្ហបុរី ជាដើម ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្រោយពីបានសាងកេរ្ដិ៍ឈ្មោះនៅលើវិថីសិល្បៈអស់ពេលដ៏យូរឆ្នាំមកហើយ ទោះបីជាពេលនេះ លោកស្រីមានវ័យច្រើនក៏ពិតមែននិងមានភាពស្ងាប់ស្ងាត់ពីសិល្បៈបន្តិចក្ដី តែយូរៗម្ដង អ្នកស្រី ឌី សាវ៉េត តែងតែមានវត្តមាននៅក្នុងរឿងភាគក៏ដូចជាកម្មវិធីផ្សេងៗ នៅតាមស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍នានាផងដែរ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អ្វីដែលកាន់តែចាប់អារម្មណ៍ កាលពីពេលថ្មីៗនេះ អ្នកស្រី ឌី សាវ៉េត ក៏បានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីជជែកកម្សាន្ត 3 Fun កាលពីអំឡុងខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ កន្លងទៅ និងបានទម្លាយពីប្រវិត្តខ្លះៗ ក៏ដូចជារឿងរ៉ាជាច្រើនដែលអ្នកស្រីធ្លាប់បានឆ្លងកាត់នៅក្នុងវិថីសិល្បៈ ជាពិសេស អ្នកស្រី ឌី សាវ៉េត ក៏ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បានទម្លាយពីរឿងមួយដែលមហាជនពុំធ្លាប់បានដឹងនោះគឺ ឈុតមួយដែលអ្នកស្រី បានស្លៀកនៅក្នុងកម្មវិធីនោះ គឺជាឈុតដែលអ្នកស្រីធ្លាប់បានស្លៀកសម្ដែងនៅក្នុងរឿងមួយកាលពីអំឡុងទស្សវត្សរ៍ទី ៧០ ហើយអ្នកស្រីក៏បានថែរក្សារហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នៅក្នុងកម្មវិធីដដែលនេះដែរ អ្នកស្រី ឌី សាវ៉េត ក៏បានលើកឡើងនូវហេតុផលដែលធ្វើឱ្យអ្នកស្រីរក្សាឈុតនៅក្នុងសម័យកាលនោះ គឺដោយសារតែ អ្នកដឹកនាំរឿងឱ្យរក្សាទុក ព្រោះប្រសិនបើមានឈុតសម្ដែងមួយណាមានលក្ខណៈមិនសូវល្អនោះនឹងត្រូវថតសារឡើងវិញ។ អ្នកស្រីក៏បានរៀបរាប់បន្តទៀតថា តាមពិតទៅគ្រប់សម្លៀកបំពាក់ដែលធ្លាប់បានស្លៀកថត នៅក្នុងរឿងកាលពីសម័យមុនគឺអ្នកស្រីបានរក្សាទុកទាំងអស់តែ ដោយសារតែប្រទេសយើងមានសង្គ្រាមទើបធ្វើឱ្យសម្លៀកបំពាក់ដែលរក្សាទុកនោះបានបាត់អស់ខ្លះទៅហើយ។…

Read More

ជីវិតពិតយុវជនដូចតួ «ម៉ៅឃ្លី» ជួបរឿងឈឺចាប់ ត្រូវអ្នកភូមិមើលងាយមើលថោកដូចសត្វ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ យុវជនម្នាក់ឈ្មោះ អេនលី មានអាយុ ២១ ឆ្នាំ រស់នៅក្នុងភូមិរាក់វ៉ាន់ដា នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យ កុងហ្គូ បច្ចុប្បន្នរស់នៅជាមួយនឹងម្ដាយ កំពុងធ្វើឱ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីជីវិតរស់នៅប្រៀបបាននឹងតួអង្គ ម៉ៅឃ្លី ដែលរស់នៅក្នុងព្រៃ និង ទទួលទានតែផ្លែឈើ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អេនលី ជាយុវជនម្នាក់ដែលមានលក្ខណៈខុសប្រកតីតាំងពីក្មេង និង ខុសពីក្មេងដទៃនៅក្នុងភូមិ ដោយរូបគេកើតមកពុំអាចនិយាយទំនាក់ទំនងដូចមនុស្សទូទៅធម្មតាបានឡើយ ហើយជារៀងរាល់ថ្ងៃគេតែងតែបរិភោគចេក ស្មៅព្រៃជាអាហារ និង ចូលចិត្តរស់នៅក្នុងព្រៃដូចជាសត្វ ព្រមទាំងមានសកម្មភាព អាកប្បកិរិយា ដូចជា ស្វា ថែមទៀតផង ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អេនលី ត្រូវបានអ្នកភូមិ និង ក្មេងៗដទៃទៀត រើសអើងមិនឱ្យតម្លៃ ស្អប់ខ្ពើម ព្រមទាំងប្រមាថមាក់ងាយ ដែលធ្វើឱ្យរូបគេមានភាពភ័យខ្លាច និង មិនចូលចិត្តរស់នៅជាមួយក្រុមមនុស្សទាំងអស់នេះឡើយ ហើយជារៀងរាល់ថ្ងៃរូបគេតែងតែរត់ចូលព្រៃស្របតាមចំណូលចិត្តពីធម្មជាតិរបស់ខ្លួន ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សម្រាប់ អេនលី ពិតជាពិបាកខ្លាំងណាស់ នៅក្នុងការសម្របខ្លួនជាមួយនឹងសង្គម ដែលមានតែការរើសអើង ។ តាមការឱ្យដឹងពីម្តាយរបស់ អេនលី បាននិយាយថា «អ្នកភូមិទាំងអស់មិនបានចាត់ទុកកូនគាត់ជាមនុស្សឡើយ ពួកគេចាត់ទុក អេនលី ជាសត្វមួយក្បាលតែប៉ុណ្ណោះ ដោយគេបានរើសអើង និង មើលងាយមកលើកូនរបស់គាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ដែលបញ្ហានេះបានធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ផ្លូវអារម្មណ៍គាត់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងនាមជាម្តាយមួយរូប ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ទោះបីមានការរើសអើងពីមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញខ្លួនយ៉ាងណាក្តី ក៏រូបគាត់នៅតែស្រឡាញ់ អេនលី មើលថែរូបគេ និង ផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅចំពោះរូបគេដដែល» ។ ម្តាយ អេនលី បានបន្តទៀតថា «ក្នុងក្រសែភ្នែកអ្នកដទៃ​​ អេនលី គឺជាសត្វស្វាមួយក្បាល តែសម្រាប់រូបគាត់ អេនលី ជាអំណោយដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ដែលប្រគល់ឱ្យរូបគាត់ ខណៈពេលដែលគាត់ធ្លាប់បាត់បង់ប្តី និង កូនចំនួន ៥ នាក់រួចមកហើយ» ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ម្តាយ…

Read More

កុំដុតពេក! អ្នកគាំទ្រ ស្នើ​ឲ្យ​G-Devith​ទម្លាក់​Diss Track ស្រាប់តែ​តារា​ចម្រៀង​រ៉េ​ប​រូប​នេះ​ ​បញ្ជាក់​ច្បាស់​ៗ​ថា​…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មួយរយៈ​ចុងក្រោយ​នេះ តារាចម្រៀង​រ៉េ​ប​មួយ​ចំនួន កំពុងតែ​ទម្លាក់​Diss Track​តតាំង​គ្នា​ទៅវិញទៅមក ជាហេតុ​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នកគាំទ្រ​របស់​តារា​ចម្រៀង​G-Devith មួយ​ចំនួន បាន​ស្នើ​ឲ្យ​អាយ​ដល​របស់​ពួកគេ ទម្លាក់​Diss Track​ដែរ​។​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជាការ​ឆ្លើយតប​ជុំវិញ​ការស្នើសុំ​ទាំងនេះ នៅ​រសៀល​ថ្ងៃទី​២៣ ខែមករា ឆ្នាំ​២០២១​នេះ បាន​ឡាយ​វីដេអូ​បញ្ជាក់​ជំហរ​របស់ខ្លួន​ថា លោក​មិន​ទម្លាក់​Diss Track​ទៀតឡើយ ដោយសារតែ​លោក​ចាស់​ហើយ សមត្ថភាព​ខួរក្បាល​ធ្លាក់ចុះ មិន​ដូច​មុន​នោះទេ​។​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លោក​បញ្ជាក់ទៀតថា រហូតមកដល់​ពេលនេះ លោក​មាន​វ័យ​ជិត​៣០​ឆ្នាំ​ហើយ ហើយ​តាំងពី​សឹក​មក លេង​មិនដែល​មានគំនិត​ក្នុង​ការ​ទម្លាក់​Diss Track​នេះ​ទៀត​ឡើយ ម្យ៉ាងទៀត​ឆ្លងកាត់​បទពិសោធន៍​Diss Track​កន្លងមក​ឃើញថា មិនមាន​ផល​ចំណេញ​នោះ​ទេ មានតែ​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នកគាំទ្រ​ខាង​នេះ ទៅ​ជេរ​ខាង​នោះ ហើយ​ខាង​នោះ​មក​ជេរ​ខាង​នេះ​វិញ​ទេ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តារាចម្រៀង​ឯករាជ្យ​រូបនេះ បានបញ្ជាក់​ប្រាប់​អ្នកគាំទ្រ​ទៀតថា មិនបាច់​រង់ចាំ​ការ​Diss Track​ពី​លោក​ទៀត​នោះទេ លោក​សុំ​តែ​សុខ​សប្បាយ​ប៉ុណ្ណោះ ឲ្យ​តែ​មាន​ឡាន​ជិះ​មាន​លុយ​ចាយ​ទៅ មាន​មុខរបរ​រកស៊ី​សមរម្យ​ទៅ ដោយសារ​ឆ្នាំក្រោយ​លោក​ត្រូវ​បង្កើត​គ្រួសារ​ហើយ​។ ប៉ុន្តែ​ចំពោះ​បទ​ចម្រៀង​ផ្សេងទៀត នៅមាន​ចេញ​ធម្មតា​។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គួរ​បញ្ជាក់ថា កាលពី​ថ្ងៃទី​១៣ ខែមករា ឆ្នាំ​២០២១​កន្លងទៅនេះ តារាចម្រៀង​រ៉េ​ប ប្រុស ឡា បាន​ចេញ​បទ​ចម្រៀង​មួយ​បទ​ជា​ប្រភេទ​Official Lyrics Video​មាន​ចំណងជើង​ថា «Take Care» ធ្វើការ​បកអាក្រាត​មនុស្ស​ម្នាក់ ដែល​ធ្លាប់​ជិតដិត​នឹង​គ្នា។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្រោយ​ពេលចេញ​បាន​ត្រឹម​១​ថ្ងៃ​ប៉ុណ្ណោះ ពោល​នៅ​ថ្ងៃទី​១៤ ខែមករា ឆ្នាំ​២០២១ តារាចម្រៀង​រ៉េ​ប Mc Bull​បាន​ទម្លាក់​Diss Track ក្នុង​បទ​ចម្រៀង «​ប៉ះ​សេ BASE» តតាំង​ទៅវិញ​គ្មាន​សំចៃ​ដៃ​ជាមួយ​នឹង​ការ​ហៅ​ឈ្មោះ​ប្រុស ឡា ចំៗ ហើយ​កន្លែង​ខ្លះ មាន​រ៉េ​ប​ជា​ភាសាបាលី​ទៀតផង ស្ដាប់​មើលទៅ​ពិតជា​មិនធម្មតា​នោះទេ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្រោយ​មក​ទៀត ប្រុស ឡា បាន​ទម្លាក់​ចម្រៀង​មួយ​បទ​ទៀត​មាន​ចំណងជើង​ថា «​អ៊ឹម​ស៊ី​អាចម៍​» ដោយ​ធ្វើការ​បកអាក្រាត​យ៉ាង​សាហាវ​ទៅលើ​MC Bull ហើយ​Mc Bull មិន​ទាន់​មាន​ការ​ទម្លាក់​បទ​ចម្រៀង​តបត​វិញ​នោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​មានការ​ឡាយ​វីដេអូ​បកស្រាយ​ជុំវិញ​រឿង​នេះ៕…

Read More

មិនធម្មតា! ដើមឆ្នាំ២០២១ភ្លាម ឃុំ ប៉ុណ្ណាដែត ទិញឡានថ្មីសេ៊រីទំនើបភ្លែត….

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ភ្នំពេញ៖ អតីតតារាចម្រៀង និងតារាសម្ដែងលោក ឃុំ ប៉ុណ្ណាដែត ដែលគ្រប់គ្នាស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ជាស្វាមីរបស់តារាចម្រៀងស្រីអ្នកនាង យក់ ថិតរដ្ឋា។ បើក្រឡេកទៅមើលអតីតតារាប្រុសរូបនេះ​វិញ បន្ទាប់ពីរៀបការបង្កើតគ្រួសាររួចមក លោកហាក់ជាដកខ្លួនពីសិល្បៈស្ទើរតែទាំងស្រុង និងកំពុងសម្ងំបំពេញភារកិច្ចជា នគរបាលផងដែរ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ យ៉ាងណាមិញ ក្រៅពីជាមន្ត្រីនគរបាល ថ្មីៗនេះ គេក៏ឃើញអតីតតារារូបនេះ មានមុខជំនួញថ្មី៏បន្ថែមផ្នែកអចលនទ្រព្យទិញ និងលក់ដី ហើយការងារថ្មីមួយនេះក៏ជាការងារបន្ទាប់បន្សំក្រៅពីធ្វើការក្នុងជួររាជការ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្នុងនោះដែរ បច្ចុប្បន្ន លោក ឃុំ ប៉ុណ្ណាដែត កំពុងជោគជ័យទាំងការងារ និងជីវិតគ្រួសារ ដោយគ្រប់ពេលគេតែងតែឃើញអតីតតារារូបនេះ បង្ហោះរូបបង្ហាញពីសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារជានិច្ច។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តួយ៉ាង បន្ទាប់ពីជោគជ័យទាំងជីវិតគ្រួសារ និងមុខងារ កាលពីពេលថ្មីៗនេះ តារាប្រុសរូបនេះ បានទិញនូវរថយន្តស៊េរីថ្មីមួយគ្រឿងម៉ាក Alphard ពណ៌សដែលមានតម្លៃថ្លៃរាប់ម៉ឺនដុល្លារឯណោះ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្រោយពីបានឃើញលោក ឃុំ បណ្ណាដែត ទិញឡានថ្មីរួច មានហ្វេនៗ និងមិត្តភក្ដិចូលរួមត្រេកអរដែលរូបលោកទិញឡានថ្មីមួយគ្រឿងបន្ថែម ថ្មីស្រឡាងបែបនេះ៕ ប្រភព៖ khmerload.com

Read More