អ្នកណាមិនច្រណែន! បើ Jimmy Meng រាងស្អាតម្លឹងៗនោះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ភ្នំពេញ៖ ក្រៅពីអាជីពជាពិធីការិនីល្បីឈ្មោះ ពូកែវោហាស័ព្ទ Jimmy Meng ជាពិធីការិនីម្នាក់ដែលអាចនិយាយបានច្រើនភាសា ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្នុងនោះមាន ថៃ និងអង់គ្លេស ជាភាសាដែលនាងអាចនិយាយបានល្អសឹងតែដូចជនជាតិដើមតែម្តង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ទាំងនេះមិនទាន់អស់នោះទេ ក្រៅពីទេពកោសល្យល្អខាងភាសា អ្វីដែលកាន់តែធ្វើឲ្យមហាជនមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ពិធីការិនីវ័យក្មេងរូបនេះ គឺដងខ្លួនដ៏ស៊ិចស៊ីរបស់នាង ដែលអាចនិយាយបានថាសម្រាប់ពិធីការិនីនៅស្រុកខ្មែរ Jimmy Meng ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មានរាងស៊ិចស៊ីស្អាតខ្លាំងជាងគេ ជាមួយនឹងកម្ពស់ខ្ពស់ស្រលះ ជើងវែង និងដងខ្លួនរាងអក្សរ S ដែលមើលទៅមិនចាញ់តារាបង្ហាញម៉ូតមួយចំនួននោះឡើយ៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ហើយទាំងនេះជារូបភាព ព្រមទាំងម៉ូតសម្លៀកបំពាក់មួយចំនួន ដែលបង្ហាញចេញច្បាស់ៗ នូវដងខ្លួនដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់នាង ដែលគ្រប់គ្នាមើលហើយមិនច្រណែននឹងនាងមិនបានតែម្តង ៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម

Read More

ម៉េចអ៊ីចឹង! អេនជី ដឹកដៃស្វាមី និង កូនៗ ឡើងទៅអាមេរិកប្រញាប់ៗ ទាំងជំនួញក្នុងស្រុកកំពុងជោគជ័យ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អតីតពិធីការិនី អេនជី បានដឹកដៃក្រុមគ្រួសារទៅសហរដ្ឋអាមេរិកភ្លាមៗទាំងកូវីដ-១៩ កំពុងរាតត្បាតខ្លាំង ក៏ដូចជាជំនួញកំពុងជោគជ័យខ្លាំង ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ការចាកចេញរបស់ អេនជី ក៏ទទួលបានការជូនពរពីសំណាក់មិត្តភក្តិក៏ដូចជាមហាជនជាច្រើនឱ្យនាង និង ក្រុមគ្រួសារមានសុវត្ថិភាព និង បានជៀសផុតពីជំងឺកាចសាហាវមួយនេះ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សម្រាប់ការចាកចេញទៅអាមេរិកលើកនេះគឺ អេនជី ទៅទាំងក្រុមគ្រួសារតែម្តង ដោយក្នុងនោះ នាងមិនបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុ ក្នុងការចាកចេញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលនេះឡើយ ជាពិសេសក្នុងពេលដែលមុខជំនួញលក់ផលិតផលរបស់នាងកំពុងជោគជ័យខ្លាំង ។ គេមិនទាន់ដឹងថា អេនជី ទៅអាមេរិករយៈពេលវែង ឬ បែបណាឡើយ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អេនជី បានដកខ្លួនពីអាជីពជាពិធីការិនី ក្រោយពីនាងបានរៀបការ និង បានចាកចេញទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក ប៉ុន្តែរស់នៅបានតែមួយរយៈខ្លីប៉ុណ្ណោះ អតីតពិធីការិនីរូបនេះបានគ្រវាត់ងារអណិកជននៅប្រទេសជឿនលឿនមួយនេះ ហើយដឹកដៃស្វាមី និង កូនប្រុសស្រីមកធ្វើជំនួញនៅក្នុងស្រុកកំណើតវិញ ។ ពិតជាមិនខកបំណងព្រោះពេលនេះ អេនជី កំពុងទទួល បានជោគជ័យខ្លាំងនៅក្នុងមុខជំនួញអនឡាញ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្រោយក្លាយជាអ្នកជំនួញជោគជ័យផ្នែកលក់ផលិតផលសម្រស់ អេនជី កាន់តែមានភាពជឿជាក់ ដោយនាងតែងបង្អួតសម្រស់ជាមួយនឹងការតុ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បតែងខ្លួនយ៉ាងទាន់សម័យ ហើយពេលខ្លះនាងក៏សម្ញែងរាងយ៉ាងសិចស៊ីបង្អួតភ្នែកអ្នកគាំទ្រទៀតផង ។ ទោះក្លាយជាម្តាយរបស់កូនដល់ទៅពីរនាក់ក៏ពិតមែន តែ អេនជី នៅតែមានសម្រស់ទាក់ទាញមិនអន់ប៉ុន្មានឡើយ ៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម

Read More

ធ្លាយមូលហេតុ ដួង វីរៈសិទ្ធ នៅបន្តថតរឿងឱ្យហង្សមាស ខណៈទៅច្រៀងនៅទ្រនំថ្មី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បើទោះបីបានចាកចេញទៅផលិតកម្មថ្មីសសន្លាង រាម ក៏ពិតមែន តែតារាចម្រៀងវ័យក្មេងរូបសង្ហាលោក ដួង វីរៈសិទ្ធ នៅ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បន្តថតរឿងភាគរបស់ទូរទស្សន៍ហង្សមាសដដែល ដែលធ្វើឱ្យមានការងឿងឆ្ងល់ពីសំណាក់អ្នកគាំទ្រ ។c ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដួង វីរៈសិទ្ធ បានធ្វើឱ្យមហាជនមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំង ក្រោយពីស្ងាត់ៗលោកបានបង្ហាញវត្តមាននៅផលិតកម្មរាម ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាចម្ងល់នោះពេលនេះលោកនៅបន្តថតរឿងភាគបុរាណមួយរបស់ទូរទស្សន៍ហង្សមាសក្នុងតំណែងជាតួឯកនៅឡើយ បើទៅះពេលនេះលោកមានឈ្មោះជាតារាចម្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មរាមក្តី ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បើតាមប្រភពអ្នកធ្វើការនៅទូរទស្សន៍ហង្សមាសបានឱ្យដឹងថា តាមពិត ដួង វីរៈសិទ្ធ បានចប់កិច្ចសន្យាជាមួយផលិតកម្មហង្សមាសប្រមាណជាបីខែហើយ ការដែលលោកចេញទៅកន្លែងថ្មីនេះក៏មិនមានបញ្ហាអាក់អន់ស្រពន់ចិត្តអ្វីដែរ ។ លោកនៅតែមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយហង្សមាសដដែល ។ ជាក់ស្តែងសព្វថ្ងៃលោកនៅតែបន្តសម្តែងរឿងឱ្យផលិតកម្មហង្សមាស ។ អាចនិយាយថាលោកចប់កិច្ចសន្យាច្រៀង តែមានកិច្ចសន្យាថតរឿងភាគទូរទស្សន៍ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បើទោះវ័យក្មេងក៏ពិតមែន តែ ដួង វីរៈសិទ្ធ អាចច្រៀងបទពីដើមបានយ៉ាងពីរោះ ហើយក៏មានហ្វេនៗជាច្រើនចង់ឃើញបទចម្រៀងថ្មីៗរបស់លោកដែលនឹងចេញនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនៅក្នុងផលិតកម្មថ្មីផងដែរ ។ បើតាមដឹង ពេលនេះ ដួង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ វីរៈសិទ្ធ ចុះកិច្ចសន្យាជាមួយផលិតកម្មរាមរយៈពេលតែមួយឆ្នាំទេ ហើយពេលនេះលោកក៏បានថតបទចម្រៀងបានពីរបទហើយ ត្រៀមនឹងចេញនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម

Read More

អ្នកណាមិនច្រណែន! មង្គលការមួយនេះពិតជាប្លែកគេតែម្តង ដោយកូនក្រមុំពាក់មាសជ្រែកខ្លួន ច្រើនរហូតដល់ទៅ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បរទេស ប្រិយមិត្តជ្រាបច្បាស់រួចហើយថា មង្គលការនីមួយៗតែងតែមានរៀបចំតាមតូចតាមធំ និងទៅតាមលទ្ធភាពរៀងៗខ្លួនៗ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ យ៉ាងណាមិញកាលពីថ្មីៗនេះពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លំាងដោយសារតែមង្គលការមួយរោងនេះ គឺសុទ្ធតែមាសពាក់ជ្រែកតែម្តងកាលពីពេលថ្មីៗនេះរូបថតមង្គលការរបស់កូនក្រមុំ និងកូនកំលោះនៅប្រទេសវៀតណាមបានបង្កឱ្យមានការផ្អើលដោយថ្លៃបណ្ណាការកប់ពពក។ ដូចប្រិយមិត្តបានឃើញស្រាប់ហើយ មានទាំងជញ្ចៀន ខ្សែក និងកងដៃ សុទ្ធតែមាសយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ពាក់ជាប់នឹងខ្លួន ចំនែកបណ្តាការជាលុយសុទ្ធវិញនោះ មិនតិចតែ រាប់មុឺនដុល្លា។ដោយឡែក ក្នុងកម្មវិធីនេះ គេឃើញកូនក្រមុំញញឹមបិតមាត់មិនជិតទេ ដោយសារតែបណ្តាការលើសលុបពេក ចំនែកឯកូនកំលោះវិញទទួលយកអ្វីៗគ្រប់យ៉ាង ហើយញញឹមទៅកាន់ភ្ញៀវទាំងអារម្មណ៍រំភើបជាខ្លាំង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ យោងតាមការចែករំលែករូបភាពរបស់គូស្នេហ៍មួយគូនេះត្រូវបានគេថតនៅក្នុងពិធីមង្គលការមួយនៅ Cao Bang ប្រទេសវៀតណាម។ ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីរូបភាពខាងលើត្រូវបានចែកចាយនៅលើបណ្តាញសង្គមពួកគេទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីបណ្តាញអ៊ីនធឺណេតនិងធ្វើឱ្យមនុស្សជាច្រើនរំជួលចិត្ត។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្រៅពីការបញ្ចេញមតិបង្ហាញការកោតសរសើរ អ្នកនិយមលេងអ៊ីនធឺណេតមួយចំនួនក៏បាននិយាយបែបកំប្លុកកំប្លែងថាពិតណាស់សម្រាប់កូនក្រមុំដ៏ស្រស់ស្អាតនេះមិនដឹងជាទ្រាំធ្ងន់យ៉ាងណានោះទេ ប៉ុន្តែអារម្មណ៍នេះមិនមែនគ្រប់គ្នានៅថ្ងៃរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ក៏អាចមានអារម្មណ៍ដែរ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អ្នកចូលរួមកម្មវិធីមង្គលការនេះ បានកោតសរសើរអំពីអំណោយដែលកូនក្រមុំនិងកូនកំលោះទទួលបាន ដើម្បីទុកជាដើមទុករកស៊ីទៅថ្ងៃអនាគត៕ សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោមនេះ៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម

Read More

យី..មិនគិតកូន គិតប្ដីទេអី!! ប្រពន្ធអី ម៉ៅស្វិតដល់ថ្នាក់ស្លា ប់ទៅហើយ នៅផ្ដាំប្ដីឲ្យយកលុយទាំងអស់ ដែលរកបានដាក់ក្នុង…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ស្រ្តីម្នាក់ខំប្រឹងរកលុយឥតទំនេរដៃឡើយ ដោយនាងបានចំណាយពេលរកលុយឥតឈប់ឥតឈរ ដើម្បីតែរកប្រាក់និងទ្រព្ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សម្បត្តិមកទុកដោយនាងមិនដែលចំណាយច្រើនឡើយសម្រាប់គ្រួសារនិយាយរួមគឺថាជាមនុស្សកំណាញ់ម៉ៅស្វិតតែម្ដង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ហើយពេលរៀបនិងស្លាប់ទៅហើយក៏នាងនៅតែលោភលន់ចង់បានប្រាក់ទៅយកទៅតាមទៀត ដោយនាងបានផ្ដាំឲ្យប្តីកប់លុយ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ទាំងអស់ចូលទៅក្នុងក្ដាមមឈូសរបស់នាងនៅពេលស្លា ប់។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជាធម្មតាមនុស្សដាក់ចិត្តខំរកលុយឲ្យបានច្រើន ក៏ដើម្បីតែចំណាយសម្រាប់គ្រួសារ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ការសិក្សានិងបំពេញតម្រូវការជីវិតឲ្យបានប្រសើរសុខស្រួលដូចគេដូចឯង។ប៉ុន្តែចំណែកមនុស្សមួយចំនួនទៀត ខំប្រឹងបញ្ចេញកម្លាំងញើសឈាម រួចសន្សំលុយទុកជាច្រើន បើទោះបីដឹងថាខ្លួនចាស ហើយពេលស្លាប់ក៏មិនអាចនាំយកលុយ ឬទ្រព្យដែលរកបានទាំងអស់នោះទៅតាមខ្លួនបានក្ដី។មិនខុសគ្នាពី ស្រ្តីម្នាក់នេះឡើយខំប្រឹងរកប្រាក់ដូចគេដូចឯងដែរ ប៉ុន្តែបែរជាកំណាញ់ម៉ៅស្វិតមិនគិតពីអ្នកនៅរស់សូម្បីបន្តិចទាល់តែសោះ។ចៃដន្យថ្ងៃមួយ ស្រ្តីលោភលន់បានប្រាប់ប្តីនូវបំណងប្រាថ្នាដ៏សែនអាត្មានិយមបំផុតគឺនាងបាននិយាយថាចង់ឲ្យបុរសដែលជាប្តីកប់លុយទាំងអស់ដែលនាងរកបានទៅជាមួយនៅពេលស្លា ប់ មិនគិតទុកឲ្យម្តាយបង្កើត ប្តី និងកូនរបសនាងនោះឡើយ។ពេលវេលាដើរកាន់តែលឿន ឯស្រ្តីជាប្រពន្ធនោះក៏កាន់តែជរា ទៅហើយដែរនៅពេលរៀបនិងផុតដង្ហើមទៅហើយ រូបនាងនៅតែនិយាយរំលឹកប្រាប់ទៅប្តីនាងម្ដងទៀតថា ឲ្យកប់លុយទាំងអស់ដែលនាងរកបានទៅក្នុងមឈូស។ចំណែកប្តី ក៏មិនបានប្រកែកឡើយ ហើយសន្យាថានឹងបំពេញបំណងប្រាថ្នាចុងក្រោយរបស់ស្រ្តីជាប្រពន្ធ។ពិធីបុណ្យសពបានដំណើរការធម្មតា ប៉ុន្តែនៅពេលរៀបកប់មឈូស បុរសដែលជាប្តីបានស្រែកឲ្យគេផ្អាក និងដាក់មឈូសចុះមកក្រោមវិញ។បន្ទាប់មកបុរស ដែលជាប្តីបានដាក់របស់ម្យ៉ាងចូលទៅក្នុងមឈូសជាមួយស ពប្រពន្ធ រួចចាក់សោវិញដូចមុន។ ឃើញដូចនេះ ម្តាយក្មេករបស់បុរសដែលជាប្តីបានលាន់មាត់ឡើងថា “ខ្ញុំគិតថាឯងមិនឆ្កួតដល់ថ្នាក់យកលុយទាំងអស់ ទៅកប់ជាមួយកូនស្រីដ៏កំណាញ់របស់ខ្ញុំនោះទេ”។ទោះយ៉ាងណា បុរសជាប្តីបានឆ្លើយតបវិញ ធ្វើឲ្យម្តាយក្មេកភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង។ “បាទ, ខ្ញុំសន្យាមែន… ខ្ញុំជាប្តីដ៏ល្អម្នាក់ ខ្ញុំមិនអាចកុហកប្រពន្ធខ្ញុំបានទេ… ខ្ញុំសន្យាជាមួយនាងថា ខ្ញុំនឹងដាក់លុយទាំងអស់ចូលក្នុងមឈូសរបស់នាងនៅពេលនាងស្លា ប់”។ម្តាយក្មេកបានបន្តសួរទៀតថា តើឯងពិតជាកប់លុយឲ្យនាងទាំងអស់ សូម្បីមួយកាក់មួយសេនក៏មិនទុកដែរមែនទេ? បុរសជាប្តីបានប្រាប់ពីគំនិតឆ្លាតរបស់ខ្លួនថា “បាទ, ខ្ញុំដាក់មែនតើ.. ខ្ញុំបានយកលុយនោះទៅដាក់ក្នុងកុងធនាគាររបស់ខ្ញុំ… ហើយខ្ញុំសរសេរសែកមួយដាក់លុយទាំងអស់នោះទៅឲ្យនាង”។តម្លៃអប់រំ៖ រឿងនេះបានបង្កប់នូវគំនិតសំខាន់ពីរ ដែលយើងគួរពិចារណា។ ទី១ បុរសជាប្តី មិនបានប្រឆាំងបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រពន្ធ មិនក្បត់សន្យាជាមួយប្រពន្ធ តែក៏មិនល្ងង់ដាក់លុយពិតទៅឲ្យប្រពន្ធដែរ។ទី២ ប្រពន្ធជាមនុស្សលោភលន់ខ្លាំង ចុងក្រោយគ្មានបានអ្វីទៅតាមខ្លួននោះទេ បានត្រឹមតែគេថាឲ្យប៉ុណ្ណោះគឺ កុំស្លាប់ដូចពស់ កុំរស់ដូចកង្កែប… ពេលនៅរស់ឲ្យគេអាណិតស្រលាញ់ ឯពេលស្លាប់ទៅវិញឲ្យគេសោកស្ដាយយើងបានត្រូវ។ ជីវិតមនុស្សវាមិនទៀងនោះទេ មានលុយច្រើន ក៏មិនប្រាកដថាមានសំណាងបានចាយពេញមួយជីវិតរហូតដល់ចាស់ដែរ។ បើរកស៊ីមានបានហើយ គួរចំណាយពេលរកក្ដីសុខសុភមង្គលដាក់ខ្លួន និងធ្វើបុណ្យខ្លះទៅ ដើម្បីចិត្តបានជ្រះថ្លាមិន។ ភាពមានបាន មិនមែនជាសេចក្ដីថ្លៃថ្នូរដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាគោរពដោយបរិសុទ្ធទេ ព្រោះគេនឹងគោរពតែលុយ និងទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកប៉ុណ្ណោះ។ មានតែអំពើល្អ ទើបធ្វើឱ្យអ្នកដទៃគោរពដោយស្មោះចេញពីចិត្ត៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម

Read More

នេះហើយស្នេហ៍ពិត! ក្រោយរៀបការរួច ឱកសុគន្ធ កញ្ញា និងស្វាមី​នៅតែបែបនេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ភ្នំពេញ: តារាចម្រៀងដ៏ល្បីល្បាញលំដាប់ប្រទេស អ្នកនាង ឱក សុគន្ធ កញ្ញា ដែលពុកម៉ែ បងប្អូន បានស្គាល់ថាជាតារាចម្រៀង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ស្រីដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយរូបផងដែរនោះ ក្រោយពីបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ និងទទួលបានចំណងដៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាកូនប្រុសម្នាក់រួចមក ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ហ្វេនជាពិសេសប្រិយមិត្តដែលជាអ្នកនិយមគាំទ្រអ្នកនាង បានសង្កេតឃើញថា សុភមង្គលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកនាង កាន់តែមានភាពផ្អែមល្អែមខ្លាំង ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃផងដែរ។យ៉ាងណាមិញ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ កាលពីពេលថ្មីៗនេះ យោងតាមគណនី Instagram របស់ស្វាមីអ្នកនាងឱក សុគន្ធកញ្ញា បានបង្ហោះសារចាក់សោតមួយឃ្លា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដោយបានសរសេរយ៉ាងដូច្នេះថា:ក្រោយពេលបានឃើញសាររបស់ប្តីអ្នកនាង ឱក សុគន្ធកញ្ញា បានបង្ហោះយ៉ាងដូច្នេះ ស្រាប់តែមានហ្វេនៗមួយចំនួនបានចូលខមិន បង្ហាញពីអារម្មណ៍ និងសរសើរពីចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ដ៏សែនស្វីតរបស់អ្នកទាំងពីរជាហូរហែផងដែរ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គួររំលឹកផងដែរថា​អ្នកនាង ឱក សុគន្ធកញ្ញា បានរៀបការជាមួយស្វាមី លោកសុខលី ដែលជាប្អូនប្រុសរបស់ចាងហ្វាងផលិតកម្មហង្សមាស ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០១៩ ដែលគិតមកទល់បច្ចុប្បន្នមានរយ:ពេលប្រមាណជាជាង៣ឆ្នាំទៅហើយ៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម

Read More

គួរឲ្យបារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់!! ក្រោយពេលបាត់ខ្លួនរបស់តារាប្រុសល្បី Paing Takhon ដល់ថ្នាក់បងស្រីរបស់គាត់ ចេញមុខភ្លាមៗថាព្រោះតែ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មីយ៉ាន់ម៉ា: ក្រោយរបបយោធា បានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់លោកស្រី អង់សានស៊ូជី ពីដំណាងជាទីប្រឹក្សារដ្ឋមក ស្រាប់តែចលនាបាតុកម្មពាសពេញផ្ទៃប្រទេសបានកកើតឡើង ដែលក្នុងនោះសូម្បីតែតារាល្បីៗប្រចាំប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា ជាច្រើនរូបក៏បានស្ម័គ្រចិត្ត ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ចូលរួមនៅក្នុងចលនានេះផងដែរ។យ៉ាងណាមិញ កាលពីពេលថ្មីៗនេះ ហេតុការណ៍នៃការបាត់ខ្លួន របស់តារាសម្តែងនិងបង្ហាញម៉ូតដ៏ល្បីល្បាញប្រចាំប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា គឺលោក Paing Takhon ដែលមហាជនបានស្គាល់ថា លោកជាតារាប្រុសម្នាក់ដែលមានរូបរាងដ៏ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ស្រស់សង្ហា និងប្រកបដោយសមត្ថភាព ព្រមទាំងមានមនសិការផងនោះ ត្រូវបានបាត់ខ្លួនភ្លាមៗកំឡុងពេលបាតុកម្មកើតឡើងខ្លាំងដែលដំណឹងនៃការបាត់ខ្លួននេះ នៅមិនទាន់ដឹងឲ្យប្រាកដនៅឡើយទេ។ភ្លាមៗនោះ ស្រាប់តែបងស្រីរបស់លោក Paing ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Takhon បន្ទាប់ពីបានបាត់ទំនាក់ទំនងជាមួយនិងប្អូនប្រុស និងក្រោយពីបានទូរស័ព្ទជាច្រើនលើករួចហើយនៅតែមិនអាចទាក់ទងបានស្រាប់តែអ្នកនាងបានបង្ហោះសារតាមរយ:គណនីហ្វេសប៊ុក របស់អ្នកនាង អំពាវនាវដល់ហ្វេនៗទាំងអស់ឲ្យចូលរួម ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ចែករំលែកព័ត៌មាននៃការបាត់ខ្លួនរបស់ប្អូនប្រុសខ្លួន។ខណពេលនោះ ក៏មានការចូលរួមយ៉ាងច្រើនកុះករពីសំណាក់ហ្វេនៗរបស់លោក បានចូលរួមបង្ហោះតាមហ្វេសប៊ុក ដោយបានភ្ជាប់និងhastage #SaveMyanmar ព្រមទាំងព័ត៌មាននៃការបាត់ខ្លួនរបស់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លោកPaing Takhon។ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ សាធារណមតិទាំងជាតិ និងអន្តរជាតិ បាននិងកំពុងតែផ្តោតអាម្មរណ៍ និងចោទជាសំណួរយ៉ាងខ្លាំងថាតើមូលហេតុអ្វី ដែលនៅពីក្រោយការបាត់ខ្លួននេះ៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម

Read More

សង្ស័យមូលហេតុនេះហើយ ទើប ប៊ុន សក្តិ ស្ងាត់បាត់ឈឹងពីពិភពសិល្បៈ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តារាចម្រៀង ប៊ុន សក្ដិ ហាក់កាន់តែរសាត់ឃ្លាតឆ្ងាយពីមហាជនអ្នកគាំទ្រទៅហើយ ដោយប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ពោលគឺចាប់តាំងពិឆ្នាំ ២០១៦ មក គេកម្របានឃើញវត្តមានតារាចម្រៀងរូបនេះលេចមុខក្នុងពិភពសិល្បៈណាស់ រហូតធ្វើឱ្យមហាជនមួយ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ចំនួនលើកឡើងថា ម្ចាស់បទ «ជិះក្របី» រូបនេះអាចឈប់ពីសិល្បៈហើយ ព្រោះមិនសូវឃើញមុខតាមកម្មវិធីនានា និង គ្មានបទចម្រៀងថ្មីចេញលើទីផ្សារ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ទន្ទឹមនឹងការបាត់ខ្លួនតារាចម្រៀងសំនៀងក្រអួនធ្ងន់រូបនេះ មហាជនមួយចំនួនធំក៏បានដាក់ជាសំណួរថា តើតារាចម្រៀង ប៊ុន សក្តិ ពេលនេះកំពុងធ្វើអ្វី? និង នៅឯណាដែរ? ជាការពិតណាស់បន្ទាប់ពីរៀបការនឹងភរិយាកាលដើមខែមេសា ឆ្នាំ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ២០១៦ កន្លងទៅនោះ តារាច្រៀង ប៊ុន សក្តិ បានរសាតបាត់ឆ្ងាយបន្តិចម្តងៗពីឆាកសិល្បៈ ដែលសូម្បីតែកម្មវិធីអ្នកសិល្បៈមិត្តរួមអាជីព ក៏គេកម្រនឹងបានឃើញវត្តមានរបស់លោកចូលរួមដែរ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បច្ចុប្បន្ននេះ តារាចម្រៀង ប៊ុន សក្តិ ម្ចាស់បទ «ជិះក្របី» ដ៏ល្បីល្បាញនោះ កំពុងរស់នៅយ៉ាងមានសុភមង្គលជាមួយភរិយា និង ក្រុមគ្រួសារ ដែលយើងអាចឃើញតាមរយៈទំព័រហ្វេសប៊ុក ដែលតារាចម្រៀងរូបនេះបានបង្ហោះជារឿយៗនាពេលកន្លងទៅនេះ ។ ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ គេថែមទាំងបានដឹងថា ក្រោយរសាត់ឆ្ងាយពីសិល្បៈតារាចម្រៀង ប៊ុន សក្តិ ក៏មានការងារក្នុងជួរមន្រ្តីរាជការផងដែរ ដោយរូបគេគឺជាអង្គរក្ស នៅបញ្ជាការដ្ឋានកងអង្គរក្សសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតី ហ៊ុន សែន និង លោកជំទាវកតិព្រឹត្តបណ្ឌិតប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុនសែន មានឋានន្តរស័ក្ដិថ្នាក់អនុសេនីយ៍ឯក (សក្ដិ ៣) ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គេនៅចាំបានថា កាលពី ៣ ទៅ ៤ ឆ្នាំមុន តារាចម្រៀង ប៊ុន សក្ដិ ធ្លាប់បានឱ្យដឹងដែរថា បើទោះជាខ្លួនមានការងារជាមន្រ្តីរាជការធ្វើក៏ដោយ ប៉ុន្តែខ្លួនមិនគិតថានឹងបោះបង់អាជីពជាតារាចម្រៀងដែរ ។ យ៉ាងណាមិញ ចាប់តាំងពីការអះអាងនោះរហូតមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះ គេមិនដែលបានឃើញតារាចម្រៀងរូបនេះ…

Read More

ឌួង ហ្សូរីដា គ្រងមួយឈុតពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងស្មានតែគំនូរ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ភ្នំពេញ ៖ ជាការពិតណាស់ដែលមានប្រិយមិត្តជាច្រើនប្រាកដជាបានស្គាល់ ដូចជាបានដឹងរួចមកហើយ ពីតារាសម្ដែង និង ពិធីការិនី ឌួង ហ្សូរីដា ដែលមានទាំងសមត្ថភាព ក្នុងសិល្បៈ និងពូកែខាងរកស៊ី មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះតារាស្រីរូបនេះ ទទួលបានការ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើការតុបតែងខ្លួននិងស្ទាយ៍ស្លៀកពាក់ បែបសម័យ ស៊ីវិល័យ មិនចាញ់តារាជំនាន់ក្រោយប៉ុន្មានទេ របស់នាង នាពេលកន្លងមក។ជាក់ស្តែងអាជីពជាអ្នកសិល្បៈ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តារាស្រីដ៏មានប្រជាប្រិយភាពកញ្ញា ឌួង ហ្សូរីដា ពិតជាមិនធម្មតាមែន ដោយថ្វីត្បិតតែបច្ចុប្បន្ននាងហាក់ស្ងាត់ ពីវិស័យសិល្បៈក្នុងនាមជាពិធីការិនីបន្តិចមែន។ ព្រោះនាងកំពុងមមាញឹកក្នុងការធ្វើជំនួញ ដែលទទួលបាននូវភាពជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំង។ដោយឡែកអ្នករាល់គ្នាភាគច្រើនធ្លាប់តែបានឃើញ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ពីការស្លៀកពាក់បែបសម័យ ពេញនិយម ហាយសូ របស់កញ្ញា បង្វែរការចាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកគាំទ្រវិញម្តង ថ្មីៗនេះតារាស្រី អាចចាត់ទុកថាជាតារាជើងចាស់ ដែលនៅតែអាច រក្សា កេរ៍ឈ្មោះនិងប្រជាប្រិយភាព មិនធ្លាក់ផងនោះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នៅប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះ កញ្ញាបានធ្វើការបង្ហោះរូបភាពនៅលើបណ្ដាញសង្គមហ្វេសបុក បែបបុរាណ​ នាសម័យសម្បូរព្រៃគុក ដែល ស្អាតប្រៀបបាននិងគំនូរ ដែលផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ពីបណ្តាអ្នកលេងបណ្តាសង្គមជាខ្លាំង។តាមរយៈរូបប៉ុន្មានសន្លឹកដែលកញ្ញាបាន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បង្ហោះនេះ ផងដែរ កញ្ញាទទួលបានការសរសើរពីទស្សនិកជនជាច្រើន ថាស្អាតប្លែកដូចផ្ទាំងគំនូរ មើលសឹងតែមិនស្គាល់់៕ប្រភព៖khmerload ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម

Read More

កុល ដាវី និយាយមួយឃ្លាទាំងអួលណែន បន្ទាប់ឃើញក្មេងស្រីម្នាក់ស្លាប់ ព្រោះជំងឺមហារីកកាលពីថ្ងៃមុន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នាពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះ មហាជនក្នុងបណ្ដាញសង្គមកំពុងតែនាំគ្នាផ្ទុះក្ដីអាណិតអាសូរយ៉ាងខ្លាំងទៅកាន់ក្មេងស្រីម្នាក់ ឈ្មោះ កឹម ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បញ្ញយ៉ានីត ដែលទើបតែបាត់បង់ជីវិត នៅថ្ងៃទី ០៣ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ វេលាម៉ោងប្រមាណជា ៨ និង ១៥ នាទីព្រឹកកន្លងទៅ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មូលហេតុនៃការស្លាប់របស់កុមារីរូបនោះគឺដោយសារតែជំងឺមហារីក ដែលផ្អែកតាមសម្ដីរបស់លោកប៉ាកុមារីនេះផ្ទាល់រៀបរាប់ថា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ កុមារីនេះមានជំងឺដុះសាច់ក្នុងខួរក្បាល និង ទឹកដក់ក្នុងខួរក្បាល ទើបបណ្ដាលឱ្យស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដូចនេះ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្រោយពីមរណភាពកុមារីខាងលើ ធ្វើឱ្យឪពុកម្ដាយរបស់គេទ្រហោយំ សោកស្ដាយជាខ្លាំង ក្រោយកូនស្រីសំណព្វចិត្ត ត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតទាំងវ័យក្មេង ដោយសារតែជំងឺកាចសាហាវបែបនេះ ។យ៉ាងណាមិញ ទន្ទឹមនឹងនោះដែរ ជុំវិញរឿងរ៉ាវខាងលើបានធ្វើឱ្យមហាជនអ្នកនិយមលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនស៊ែរចែករំលែកទាំងអារម្មណ៍ជំជួលចិត្ត ដោយម្នាក់ៗមិននឹកស្មានថាកុមារីម្នាក់នោះអាយុខ្លីដូចនោះឡើយ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដោយឡែកងាកទៅមើលតារាសម្ដែងស្រីល្បីឈ្មោះអ្នកនាង កុល ដាវី បន្ទាប់ពីឃើញរឿងរ៉ាវនោះបានបង្ហោះស៊ែរចែករំលែកគ្នាពេញបណ្ដាញសង្គមមក បានធ្វើឱ្យអ្នកនាងមានអារម្មណ៍សោកសៅជាខ្លាំង ដោយហេតុថាអ្នកនាងធ្លាប់បានបាត់បង់កូនក្នុងផ្ទៃ ដែលធ្វើឱ្យអ្នកនាងយល់អារម្មណ៍ជាឪពុកម្ដាយ ។ ដូចគ្នានេះអ្នកនាងក៏បានបង្ហោះសារដាស់តឿនដល់ឪពុកម្ដាយគ្រប់រូបឱ្យមើលថែកូនរបស់ខ្លួនឱ្យបានល្អថា « អាណិតខ្លាំងណាស់ មើលថែកូនឱ្យបានល្អណាបងប្អូន» ៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម

Read More