ស្រីណាមិនយំ!!​ ពេលឮថាស្វាមី​ ត្រូវតុលាការ​ កាត់ទោសជាប់គុកជាង៤០ឆ្នាំ​ ព្រោះតែ…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប្រិយមិត្តអ្នកអានភាគច្រើនយើងជឿថាសុទ្ធសឹងតែបានដឹងរួចមកហើយអំពីរឿងរ៉ាវជីវិតរបស់តារាស្រីដ៏ល្បីមួយរូបគឺអ្នកនាងដោយកន្លងមកនាងបានដើរតួនាទីជាម្ដាយដ៏ល្អសម្រាប់កូន បន្ទាប់ពីអតីតប្ដីរបស់នាងមានទោសជា-ប់ពន្ធនាគារពាក់ព័ន្ធពាក់នឹងករណី-គ្រឿ-ងញៀ-ននាពេលកន្លង ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ យ៉ាងណាមិញ ថ្មីៗនេះតារាស្រីរូបនេះបានបង្ហើបអារម្មណ៍ពិតទាំងទឹកភ្នែកហូរកាត់លើផែនថ្ពាល់ ខណៈដែលអ្នកនាងបានចូលរួមសម្ភាសក្នុងកម្មវិធីកម្សាន្តមួយ ៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដោយនាងបាននិយាយរៀបរាប់ដោយក្ដីបារម្ភពីកូនប្រុសរបស់ខ្លួនខណៈដែលកូននាងក៏មានវ័យកាន់តែធំឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ ហើយនាងពុំដឹងថានឹងត្រូវបកស្រាយយ៉ាងណាជាមួយកូន ព្រោះមានឪពុកជាអ្នកទោស។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តារាស្រីរូបនេះបានបន្ថែមថា ត្បិតតែនាង និង ប្ដីនាងបានលែ-ង-លះគ្នាហើយក៏ពិតមែន តែនាងមិនបានបោះបង់ចោលឡើយ នាងនៅតែបារម្ភ និង អាណិតដដែល ព្រោះលោក Benz Racing ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នៅតែជាឪពុកដ៏ល្អរបស់កូននាង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បើងាកទៅមើលរឿងក្ដីរបស់អតីតប្ដីនាងវិញ តារាស្រី Pat Napapa បានឱ្យដឹងថា ពេលនេះតុលាប្រកាសសាលក្រមថ្មី ដោយសម្រេចឱ្យលោក Benz Racing ត្រូវជា-ប់គុ-ករយៈពេល ៣៦ ឆ្នាំ ៨ ខែ និង ពិន័យជាប្រាក់ចំនួន ៣.៣ លានបាត ដែលប្រហែលនឹងជិត ១១ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ម៉ឺនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីបទល្មើស-គ្រឿ-ងញៀ-ន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​តែយ៉ាងណាតារាសម្ដែងស្រីនាង Pat បន្តថា ទោះបីពេលនេះតុលាការសម្រេចក្ដីរួចហើយក៏ដោយ តែ Pat និង ក្រុមគ្រួសារអតីតប្ដីនាងនៅតែព្យាយាមរកវិធីណាមួយដើម្បីឱ្យ Benz Racing អាចនៅក្រៅឃុំបាន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម

Read More

ញាក់សាច់! មួយបទរបស់ចៅស្រីលោកតា ស៊ីន ស៊ីសាមុត ធ្វើអោយមហាជន គ្រប់គ្នាលាន់មាត់ថា…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប្រិយមិត្ដអ្នកអានទាំងអស់ប្រាកដជាធ្លាប់បានស្ដាប់រួចមកហើយ នូវបទចម្រៀងជាច្រើនរបស់ អធិរាជសម្លេងមាស លោក តា ស៊ីន សុីសាមុត ដែលរូបលោកបានបន្សល់ទុកនូវស្នាដៃជាច្រើនដែលបានធ្វើអោយប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេស មិនថាក្នុងស្រុក ឬក្រៅស្រុកនោះឡើយ នៅនឹករលឹកស្នាដៃដ៏អស្ចារ្យ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ របស់លោកជានិច្ច។ លោកតា បានទទួលមរណភាព នៅក្នុងរបបដ៏ខ្មៅងងឹត ក្នុងសម័យរបបប្រល័យពូជសាសន៏ខ្មែរក្រហម នៅថ្ងៃទី ១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ១៩៧៦ ភាពល្បី ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ល្បាញរបស់លោកតា បានមកពីទឹកដមសំឡេងដ៏ក្រអួនក្រអៅពិរោះរណ្ដំចិត្តគួបផ្សំ និង បទចម្រៀងមនោសញ្ចេតនា គ្រប់រសជាតិ សប្បាយកម្សត់ខ្លោចផ្សា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដែលធ្វើអោយប្រជាពលរដ្ឋទទួលស្គាល់យ៉ាងខ្លាំង ហើយគ្រប់ស្នាដៃនិងកេរ្តិ៍មរតកនៃសម្លេងរបស់លោកគឺបន្សល់ និងដក់ជាប់ក្នុងក្រអៅបេះដូងកូនខ្មែរជានិច្ចនិរន្ដិ៍។ដោយឡែកលោកតា ស៊ីន សុីសាមុត បានបន្សល់ទុកនូវចៅស្រីម្នាក់ ដែលមានឈ្មោះថា កញ្ញា ស៊ិន សេដ្ឋសុជ្ឈតា ដែលកាលពីពេលថ្មីៗនេះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នាងបានបង្ហាញវត្ដមាននៅលើឆាក ចម្រៀងគ្រួសារខ្មែរ ដោយបានធ្វើអោយមហាជន មានភាពភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង ចំពោះវត្ដមានរបស់នាង ចំពោះកម្មវិធីដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយនេះ។ជាមួយគ្នានេះដែរ ចៅស្រីលោកតា ស៊ីន សុីសាមុត កញ្ញា ស៊ិន សេដ្ឋសុជ្ឈតា បានធ្វើការបកស្រាយ បទចម្រៀង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បែបបុរាណ ដែលបានធ្វើអោយរូបនាង ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៏យ៉ាងខ្លាំង ពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញ សង្គម ហ្វេស តែម្ដង ដោយនៅក្នុងនោះនាង បានបញ្ចេញសម្លេងយ៉ាងពិរោះ ទាក់ទាញចិត្ដទស្សនិជនអោយស្ដាប់ម្ដងហើយ ចង់ស្ដាយម្ដងទៀតតែម្ដង៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម

Read More

នេះជាសារដាស់តឿន!! ពីរនារីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ ក្លាយជាមើលលែងស្គាល់ ព្រោះចូលចិត្តញ៉ាំរបស់ទាំងនេះ រហូតដល់ថ្នាក់…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ហ្វេសប៊ុក៖ មានគណនីហ្វេសប៊ុកមួយបានចែករំលែកបទពិសោធន៍ទុកជាសារដាស់តឿនក្រើនរម្លឹក និងប្រុងប្រយ័ត្ន ទាក់ទងនឹងមិត្តភ័ក្ដិរបស់ខ្លួនម្នាក់មានជំងឺក្រពះ រលាកពោះវៀនរ៉ាំរ៉ៃ ឈឺជាៗ រហូតធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់គ្រូពេទ្យជួយសង្គ្រោះលែងបានបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតទាំងវ័យក្មេងកាលពីពេលកន្លងទៅថ្មីៗនេះ ធ្វើឲ្យគ្រួសារ សាច់ញាតិ បងប្អូន មិត្តភក្តិមានក្តីសោកស្ដាយជាខ្លាំង ព្រោះនាងកាលនៅមានជីវិតនាងជាមនុស្សល្អ ហើយថែមទាំងស្រស់ស្អាតទៀតផង។តាមរយៈគណនីហ្វេសប៊ុកនារីខាងលើ មានឈ្មោះ Alip Zuxi ដែលត្រូវជាមិត្តភក្តិរបស់អ្នកជំងឺ បានសរសេររៀបរាប់ទុកជាបទពិសោធន៍ដល់មនុស្សទូទៅថា៖ «អ្នកណាឧហ្សាហ៍ឈឺក្រពះ រលាកពោះវៀនរ៉ាំរ៉ៃ គួររួសរាន់ទៅពេទ្យព្យាបាលលេបថ្នាំស្រួលបួលផង បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគួរយកចិត្តទុកដាក់ ពីសុខភាពខ្លួនឯងឲ្យមែនទែន កុំប្រហែស កុំបណ្តោយខ្លួន កុំលលេងជាមួយជំងឺឲ្យសោះ ទោះជំងឺខ្លះវាស្រាលក៏ដោយ បើយើងមិនយកចិត្តទុកដាក់ ចាំឲ្យវាជាបាត់ដោយខ្លួនឯង វាមិនងាយទេ។ពេលខ្លះពេលយើងគ្រាន់តែធូរបន្តិច យើងគិតថាយើងជាហើយ តែតាមពិតវានៅតែឈឺអ៊ីចឹង ដូច ពិសី ពួកម៉ាក់ខ្ញុំម្នាក់នេះ កាលនៅរស់ឈឺក្រពះ រលាកពោះវៀន គាត់ឈឺរហូតរាំរ៉ៃៗ នៅពេលធូរបន្តិគាត់ចាប់ផ្តើមញ៉ាំហឹរ ញ៉ាំស្រា បៀ ញ៉ាំនេះញ៉ាំនោះមិនតម ជំងឺរើលាប់ឡើងវិញ មិនតិចដងទេ ពិនិត្យលេបថ្នាំព្យាបាលចុះឡើងឈឺជាៗ ចុងក្រោយទៅជាធ្ងន់ធ្ងរ ជួយលែងបានតែម្តង។ខ្ញុំបាត់គាត់ ខានឃើញមុខ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប្រហែលកន្លះឆ្នាំ ស្មានតែទៅនៅចិនបាត់ហើយ ហឹម! តាមពិតគ្នាទៅដេកឈឺតឺតៗនៅពេទ្យ អត់សូវមានអ្នកដឹងទេ ខ្ញុំសោកស្តាយខ្លាំងណាស់ ហេតុអីទៅលឿនអ៊ីចឹងពួកម៉ាក់អើយ ពួកម៉ាក់សូមឲ្យពួកម៉ាក់ទៅឲ្យបានសុខ ពួកម៉ាក់ជាមនុស្សល្អ ពួកម៉ាក់នឹងមានជីវិតដ៏ល្អនៅជាតិថ្មី។ ពេលខ្ញុំមើលរូបម្តងៗ ខ្ញុំរន្ធត់ចិត្តមិនបាត់ទេ ទទួលយកមិនបានទេ ប្រហែលមួយរយៈមុន បានឆាតជាមួយគ្នាដែរថា ពេលមកដល់ខ្មែរឲ្យឆាតប្រាប់ ខ្ញុំទៅជួបដល់ពេលម្សិលមិញ គេរ៉ៃលុយគ្នាគេប្រាប់ថារ៉ៃឲ្យអាពិសី អាពិសី មកដល់ខ្មែរហើយ ខ្ញុំក៏ជូន ៥០$ ស្មានថារ៉ៃយកលុយទៅព្យាបាល តាមពិតរ៉ៃយកទុក… ដល់ល្ងាចបងស្រីខ្ញុំឆាតមកថា ពិសី ទៅហើយ។ មនុស្សពេលនៅរស់ស្រស់ស្អាតណាស់ តែពេលធ្លាក់ខ្លួនឈឺមើលឡើងមិនស្គាល់»។ទាំងនេះជាសារបង្ហាញការសោកស្ដាយ អាឡោះអាល័យរបស់មិត្តភ័ក្ដិនាង ជូនចំពោះនាងទោះពេលនេះនាងមិនបានឃើញ មិនបានឮ មិនបានដឹង«អូនស្លូតណាស់មិន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គួរណាអាយុខ្លីចឹងទេ សង្ឃឹមថាជាតិក្រោយអូនមិនដូចជាតិនេះចុះ នឹកពេលវេលា ចែសឹងតែទទួលយកមិនបានទេ វាលឿនពេកហើយ ទៅហើយមិនអាចរស់បាន…

Read More

អ្នកគាំទ្រកំពុងឆ្ងល់ សុខៗប្តូរឈុតតំណាងជាតិយ៉ាងអាថ៌កំបាំង ស្រាប់តែអ្នកច្នៃឈុតចេញមកនិយាយបែបនេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ កៀកនឹងដល់ថ្ងៃប្រកួតកម្មវិធី Miss Universe ទៅហើយ ស្រាប់តែថ្ងៃទី ០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ មានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងក្នុងចង្កោមអ្នកគាំទ្រកម្មវិធី Miss Universe កម្ពុជា ព្រោះមានការផ្លាស់ប្តូរឈុតតំណាងជាតិសាជាថ្មី ប្ដូរពីឈុតល្ខោនតុក្តតាខ្មែរ ដែលគេដឹងថាច្នៃដោយលោក បូរ៉ា ទៅជាឈុតទេពរួបរួមដែលធ្លាប់បំពាក់លើអតីតបវរកញ្ញា លឹម សាំងលី វិញ សម្រាប់ការប្រកួតលើឆាកអន្តរជាតិ ។បើយោងតាម លោក មែន និមលរ័ត្ន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីប្រកួត Miss Universe Cambodia បានចេញមកបញ្ជាក់ក្នុងគណនីហ្វេសប៊ុកផេករបស់លោកថា «សុំអាន Caption នេះឱ្យចប់ ចាំ Comments ដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរ! ឈុតទេពរួបរួម នឹងយកទៅប្រកួតនៅ MU2020 បន្ទាប់ពីការពិភាក្សាយ៉ាងល្អិតល្អន់រវាងអ្នករៀបចំកម្មវិធី MUC ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ និង លោក បូរ៉ា និង លោក មាឃ គួន! ចំណែកឈុតល្ខោនតុក្កតាខ្មែរនឹងនៅតែយកទៅប្រកួតក្នុងកម្មវិធីមួយទៀត» ។ជាមួយគ្នានោះដែរ អ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីប្រកួតខាងលើក៏បានបន្ថែមទៀតថា «ខ្ញុំបាទតំណាងអ្នករៀបចំកម្មវិធីប្រកួត សូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នា ជាពិសេស ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លោកបូរ៉ា និង លោក មាឃ គួន និង អ្នកចូលរួមឧបត្ថម្ភទាំងអស់ ចំពោះការលះបង់ទាំងកម្លាំងកាយ កម្លាំងចិត្ត ចំពោះការរចនាឈុតតំណាងជាតិជូនបវរកញ្ញាចក្រវាលកម្ពុជា ២០២០» ។យ៉ាងណាមិញ ក្រោយពីមានការផ្លាស់ប្ដូរបែបនេះមក ក្នុងនោះបើងាកទៅមើលអ្នករចនាឈុតល្ខោនតុក្តតា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ខ្មែរ លោក បូរ៉ា ឯណោះវិញ លោកក៏បានចេញមកបង្ហោះសារផងដែរថា «មិនមែនកំហុសនរណាទាំងអស់ វាជាការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្ញុំស្នើទៅក្រុមហ៊ុន ឱ្យដកតំណែង និង ដូរឈុតខ្ញុំចេញ ដោយយកឈុតមិត្តភក្តិខ្ញុំជំនួសវិញ ខ្ញុំមានហេតុផលរបស់ខ្ញុំដូចគ្នា ខ្ញុំនៅតែបន្តជាមួយក្រុមហ៊ុនដដែលនៅឱកាស ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្រោយ…

Read More

អាថ៌កំបាំងនៅពីក្រោយរូបថត យក់ ឋិតរដ្ឋា និង ឃុំ ប៉ុណ្ណាដែត រៀបការជាថ្មី ត្រូវបានទម្លាយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ កាលពីថ្ងៃទី ៤ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១ កន្លងទៅ តារាចម្រៀង​ យក់ ឋិតរដ្ឋា និង លោក ឃុំ ប៉ុណ្ណាដែត បានធ្វើឱ្យមហាជនអ្នកលេងបណ្តាញសង្គមហ្វេស ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង បន្ទាប់ពីអ្នកនាង យក់ ឋិតរដ្ឋា បានបង្ហោះរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹក និង​ រៀបរាប់ថារៀបការសាជាថ្មីជាមួយដៃគូចាស់ ។នៅក្នុងរូប ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ភាពសំពះផ្ទឹម ដែលតារាចម្រៀងស្រីខាងលើបានឱ្យដឹងថារៀបការជាថ្មីនោះ គឺជារូបភាពចាស់របស់អ្នកនាង យក់ ឋិតរដ្ឋា និង លោក ឃុំ ប៉ុណ្ណាដែត ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តាំងពីថ្ងៃទី ១៥ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២១ មកម្ល៉េះ តែអ្នកនាងទើបនឹងផុស​ ។ អ្វីដែលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍នៅពីក្រោយអាថ៌កំបាំងរូបថតរៀបការម្តងទៀត ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ យ៉ាងផ្អែមល្ហែមរបស់តារាទាំង ២ នោះដែរ អ្នកនាង យក់ ឋិតរដ្ឋា បានឱ្យដឹថា គឺថតនៅក្នុងកម្មវិធីសម្ភោធគម្រោងដីឡូត៍របស់ខ្លួននៅឯផ្សាឧត្តុង្គផងដែរ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គួរឱ្យដឹងដែរថា មួយរយៈចុងក្រោយនេះ លោក ឃុំ ប៉ុណ្ណាដែត និង អ្នកនាង យក់ ឋិតរដ្ឋា បានងាកមកបង្កើតជំនួញជាហូរហែ ដោយក្នុងនោះមានទាំងជំនួញលក់ដីឡូត៍ ដែលកំពុងតែទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងផងដែរ ៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម

Read More

ហាម Crush! កូនប្រុស Lydia កាន់តែធំ កាន់តែសង្ហាកាត់រកឪពុក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ចំណងស្នេហ៍រយៈពេល ៦ ឆ្នាំរបស់កំពូលតារាចម្រៀងស្រីថៃ នាង Lydia Sarunrat និង ពិធីកររូបសង្ហា Matthew Deane ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ទទួលបានកូនប្រុសស្រីបណ្ដូលចិត្ត ២ នាក់ជាចំណងរឹតបន្ដឹងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ពួកគេឱ្យកាន់តែមានអត្ថន័យថែមមួយកម្រិតទៀត ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ កន្លងមកមហាជនជាច្រើនតែងតែកោតសរសើរទៅលើសំណាងប្ដីប្រពន្ធអ្នកសិល្បៈមួយគូនេះថា កូនៗរបស់ពួកគេមិនត្រឹមតែឆ្លាតៗគួរឱ្យស្រឡាញ់ទេ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ចំណែកឯមុខមាត់ក៏ស្អាតសង្ហា កែវភ្នែកក្រឡង់ៗ កាត់រកឪពុកម្ដាយគ្មានខុស ។ងាកទៅមើលកូនប្រុសច្បងរបស់អ្នកសិល្បៈថៃដ៏ល្បីខាងលើ ឈ្មោះថា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Dylan Deane ឃើញថាពេលនេះ ក្មេងតូចរូបនេះកាន់តែធំឡើងហើយ ចំណែកឯរូបរាងមុខមាត់ ក៏កាន់តែស្រស់សង្ហាកាត់រកឪពុកណាស់ដែរ គ្រាន់តែរូប ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គេតុបតែងខ្លួនពាក់អាវធំ ចងក្រវ៉ាត់កម្ដងៗ ធ្វើឱ្យសុភាពនារីជាច្រើនសុំកក់ទុកព្រោងព្រាតបាត់ទៅហើយ ៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម

Read More

ទប់ទឹកភ្នែកមិនជាប់! វ៉ាង ស្រីណូ យំគគ្រូករៀបរាប់ទទួលយកមិនបានការបាត់បង់ឪពុក (វីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ កាលពីថ្ងៃទី ០២ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ អតីតតារាចម្រៀងស្រី វ៉ាង ស្រីណូ បានប្រកាសជួបទុក្ខធំដោយលោកឪពុកបានទទួលមរណភាពក្នុងវ័យ ៧៤ ឆ្នាំ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ កាលពីយប់ថ្ងៃទី ០១ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១ ហើយមកដល់ពេលនេះកម្មវិធីក៏បានរៀបចំរួចរាល់ហើយដែរ ។ដោយឡែកសម្រាប់កម្មវិធីបុណ្យ ៧ ថ្ងៃ និង ១០០ ថ្ងៃ វ៉ាង ស្រីណូ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បានឱ្យដឹងថា នាងមិនដឹងថានឹងត្រូវរៀបចំពេលណា ឬ យ៉ាងណានោះទេ ក៏ព្រោះតែបងប្អូនរបស់នាងសុទ្ធសឹងតែរស់នៅឯក្រៅប្រទេស ពោលគឺមានតែនាង និង អ្នកម្តាយប៉ុណ្ណោះដែលបាននៅឃើញមុខឪពុកលើកចុងក្រោយ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្រោយពីធ្វើបុណ្យសពរួចរាល់ហើយនោះ អតីតតារាសម្តែង វ៉ាង ស្រីណូ បានបង្ហោះវីដេអូយ៉ាងក្តុកក្តួលមួយរៀបរាប់ពីឪពុក ដែលលោកមិនបានឈឺអ្វីសោះ តែក៏ត្រូវលាកូនៗ និង ភរិយាមួយប៉ព្រិចភ្នែកយ៉ាងដូច្នេះ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លើសពីនោះ វ៉ាង ស្រីណូ នៅតែមិនទាន់កាត់ចិត្តបាននៅឡើយក្នុងការបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់រហូតនេះ វ៉ាង ស្រីណូ បានរៀបរាប់ថា «ប៉ាអេីយ កូននឹកប៉ាណាស់ កូនធ្វេីចិត្តអត់បានទេ កូនទទួលយកអត់បានទេ គ្រប់រូបភាពរបស់ប៉ាមុនផុតដង្ហេីមបានដក់ជាប់កែវភ្នែក និង ឋិតនៅក្នុងការចង់ចាំ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ របស់កូនគ្រប់រូបភាព ។ វាជាការចងចាំមួយដែលមិនអាចបំភ្លេចបាន វាអយុត្តិធម៌ វាគួរឱ្យសង្វេគ គួរឱ្យអាណិតប៉ាណាស់! កូនទទួលយកមិនបានទេប៉ា កូនសែនអាណិតប៉ាខ្លាំងណាស់ប៉ាអេីយ ប៉ាវេទនាគេអត់ជួយប៉ាទេ» ៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម

Read More

ពិតទេ! ក្រោយបែកធ្លាយជា ស្រួច ធ្លាក់ខ្លួនស្រាប់តែ បុរសម្នាក់រិះគន់កប់ៗមាត់យ៉ាងខ្លីថា….

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដូចដែលប្រិយមិត្តបានឃើញព័ត៌មានប៉ុន្មានថ្ងៃនេះហើយ ថា ជា ស្រួចដែលជាកីឡាករប្រដាល់ដ៏ល្បីឈ្មោះកាកពីអតីត ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជាពិសេសនោះគឺថាធ្លាប់ជាតួកុនដ៏មានប្រជាប្រិយភាពផងដែរ។ ដោយឡែកក្រោយពីបែកធ្លាយព័ត៌មានធ្លាក់ខ្លួនប៉ុន្មានថ្ងៃនេះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ស្រាប់តែមានគណនីហ៊្វេសបុកមួយបង្ហោះសារតបបែបនេះថា៖« «កាលពីឆ្នាំ២០១៦ តាមចាំពេលនោះខ្ញុំបាននាំថវិកាតិចតួចជួយគាត់ដែរ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដោយទៅដល់ទីកន្លែងលោកគ្រូ អេ ភូថង នៅផ្លូវសុខហុក ហើយមានសប្បុរសជនជាច្រេីនបានជួយគាត់រួមទាំងតារាចម្រៀងខេមរសិរីមន្ត ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តាមដឹងចំនួនថវិកាគេជួយពេលនោះច្រើន ដោយទិញបានរថយន្តមួយគ្រឿងផងដែរ។ ក្រោយការជួយរបស់គេយើងត្រូវជួយខ្លួនឯងផង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ឱកាសមិនចេះតែមានទេ បើយើងមិនចេះបង្កើតឱកាស»។»៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម

Read More

អ្នកនាង អុីត បានជាសះស្បេីយភ្លាម នីឡា ក៏បានទម្លាយនៅការពិតខាងក្រោយរឿងនៃការឆ្ល.ងរបស់អ្នកនាងអុីតដែលធ្វេីតេ.ស្តឃេីញ.កូ.វី.ដ.១៩ទោះបីពេលនេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្រោយមានការធ្វេីតេសត្តទៅលេីតារាសិល្បះមួយចំនួនបានធ្វេីអោយតារាសិល្បះករទាំងអស់បាននាំគ្នាទៅធ្វេីតេស្តនឹងទទួលយកការចាក់វ៉ាកសាំងការពារជាបណ្តេីរៗហេីយ។ក្នុងការឆ្លងនោះដែរក៏បានធ្វេីអោយមានការសោកស្តាយនៅការបាត់បង់នៅសមាជិកសិល្បះករមួយចំនួននឹងមានការពិបាកចិត្តយ៉ាងក្រៀមក្រំ។ក្នុងករណីឆ្លងកូវីដ១៩ក្នុងរង្វងសិល្បះបានអោយដឹងថាអ្នកនាងអុីតដែលជាតារាកំប្លែងនៅក្នុងទូរទស្សន៏ CTN បានអោយដឹងថាបន្ទាប់ពីមានការធ្វេីតេស្តទៅលេីសិល្បះករមួយចំនួនមានរោគសញ្ញាអ្នកនាងអុីតក៏បានទៅធ្វេីតេស្តក៏បានអោយដឹងថាលទ្ធផលដែលបានចេញមកមានវិជ្ជមានកូវីដ១៩ហេីយក៏ត្រូវបានបញ្ជូនទៅព្យបាលនៅក្នុងសណ្ឋាគារ The Great Duke ដេីម្បីទទួលយកការព្យាបលាពីលោកគ្រូពេទ្យនឹងតាមដាននៅការវិវត្តិរបស់ជំងឺ។ក្នុការព្យបាលអស់រយះពេលមួយរយះពេកកន្លងមកនេះបានអោយដឹងថាអ្នកនាងអុីតក៏បាន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជាសះស្បេីយពីជំងឺកូវីដ១៩ផងដែរដែលរយះពេលនៃការស្នាក់នៅក្នុងការព្យបាលគិតចាប់ពីថ្ងៃ12ខែមីនាឆ្នាំ២០២១រហូតដល់ថ្ងៃទី២៧ខែមីនាឆ្នាំ២០២១ដែលបានដឹងពីព៏តមានដែលអ្នកនាងអុីតបានប្រាប់អោយដឹងថាក្រោយការព្យបាលរួចសុខភាព​របស់ខ្លួន គឺ​មានការ​ប្រសើរឡើង​ច្រើន ដោយ​អាច​បរិភោគ​បាយ​វិញ​បាន​ធម្មតា ដែល​នេះ ដោយសារ​តែមាន​ការយ​ក​ចិត្ត​ទុកដាក់​ពី​ថ្នាក់ដឹកនាំ និង​ក្រុមគ្រូពេទ្យ​។​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្រោយមកទៀត នៅ​ថ្ងៃទី​៣ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០២១​នេះ ស្រី​អ៊ី​ត បាន​ប្រាប់​Fresh News Plus​ថា រូបនាង​ត្រូវបាន​ក្រុមគ្រូពេទ្យ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ចេញពី​កន្លែង​ព្យាបាល ពោលគឺ​នាង​បានជា​សះស្បើយ​ពី​ជំងឺ​ដ៏​កាច​សាហាវ​កូ​វីដ​-១៩​ហើយ​។ ទោះជា​បែបនេះ​ក្តី នាង​ត្រូវ​បន្តធ្វើ​ច​ត្តា​ឡី​ស័ក រយៈពេល​១៤​ថ្ងៃ នៅផ្ទះ​បន្តទៀត​។​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តាម​ការចុះផ្សាយ​របស់​Fresh News Plus ឃើញថា ស្រី​អ៊ី​ត កើត​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ នៅ​ថ្ងៃទី​១២ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០២១ បន្ទាប់ពី​រូបនាង​ធ្លាប់មាន​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​តារាចម្រៀង វី ឌី​ណែ​ត និង​បានជា​សះស្បើយ​ពី​ជំងឺ​នេះ នៅ​ល្ងាច​ថ្ងៃទី​២ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០២១​ម្សិលមិញ​នេះ​។​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តាមរយៈ​នេះ មាន​មិត្តភក្ដិ ក៏​ដូច​អ្នកគាំទ្រ​ជាច្រើន បាន​សម្ដែង​ការ​អបអរសាទរ​ចំពោះ​ស្រី​អ៊ី​ត ក្នុងនោះ តារា​កំប្លែង​រួម​អាជីព កញ្ញា​វ៉ាន់ នី​ឡា បាន​ពោល​ពាក្យ​ថា «​ម៉ាក់​អ៊ី​ត​បានជា​សះស្បើយ​ហើយ​ពូ​មីង​បងប្អូន​ តែ​នៅ​ធ្វើ​ច​ត្តា​ឡី​ស័​ក​ខ្លួនឯង​14​ថ្ងៃ​បាន​ដំណឹង​សប្បាយចិត្ត​ណាស់​ ម៉ាក់អ៊ី​បាន​រៀបរាប់​ពី​អាការៈ​របស់​គាត់​ពេល​គាត់​មានវីរុស​នោះ​ គាត់​ថា​ ពិបាក​ខ្លាំងណាស់​​ ចឹ​ង​បងប្អូន​បើ​ស្រឡាញ់​គ្រួសារ​ និង​ខ្លួនឯង​កុំ​ចេញ​ក្រៅ ​3​កុំ​3​ការពារ​ជូនពរ​ម៉ាក់​សំណាងល្អ​»​។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តាមរយៈ​ការទម្លាយ​របស់​វ៉ាន់​នី​ឡា ពី​ភាព​លំបាក​របស់​ស្រី​អ៊ី​ត ពេល​កើត​ជំងឺ​នេះ​នោះ គឺជា​សារ​មួយ​ដាស់តឿន​ដល់​បងប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ទាំងអស់ សូម​កុំ​ធ្វេសប្រហែស​ឲ្យ​សោះ ហើយ​ត្រូវ​ចូលរួម​អនុវត្ត​វិធានការ​៣​កុំ ៣​ការពារ ទាំង​អស់គ្នា​៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម

Read More

អុញនោះ!​ អ្នកនាង Love Riya មានពាក្យផ្តាំទៅ លោកបងសូ នី ដោយរៀបរាប់យ៉ាងចាក់ដោតថា (មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ភ្នំពេញ ៖ ជឿជាក់ប្រិយមិត្តបងប្អូនពិតជាស្គាល់ច្បាស់មកហើយបើនិយាយដល់ឈ្មោះ Love ri ya ដែលគេ ស្គាល់ថាអ្នកនាងគឺជាអ្នកលក់អនឡាយដ៍ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មានភាពល្បីល្បាញនៅក្នុងប្រទេស មិនតែប៉ុណ្ណោះគេក៍បានឃើញ អ្នកនាងបានជួយដល់ជនក្រីក្រ និងបានជួយឧបត្ថមក្នុងកម្មវិធីសប្បុរសធម៍ផ្សេងៗនាពេលកន្លងមកផងដែរ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដោយឡែក គេដឹងថាអ្នកនាងធ្លាប់បានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបានបន្សល់កូនស្រីមួយដ៍គួអោយស្រលាញ់ម្នាក់ ផងដែរ។ យ៉ាងណាមិញ គួបញ្ចាក់ផង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដែលថានាពេលថ្មីៗនេះគេបានដឹងថាអ្នកនាងបានមានអ្នកមកស្អំបេះដូង និងថែមទាំង បានផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅដល់គ្រួសារគាត់អោយមានក្ដីសុខផងដែលគឺប្រូសូនី យ៉ាងណាមិញ ក្រោយយល់ចិត្ត គ្នា ទៅវិញទៅមករួច ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អ្នកទំាងពីរចេះតែមានរឿងរកម្មរកូស ជារើយៗ រហូតចុងក្រោយនេះ ប្រូសូនី រត់ទៅបួស ទំាងយប់តៀតផង ក្នុងនោះផងដែរអ្នកនាងបានធ្វើការ Live ផងដែរ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ថែមទំាងបញ្ចាក់ថាឃើញទិដ្ឋភាពទំាងនោះ ស្រក់ទឹកភ្នែក រួចក៌ផ្តាំទៅប្រូសូនី ជាច្រើន ប្រិយមិត្តចង់ជ្រាបច្បាស់សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ។ប្រភព៖ ហ្វេសប៊ុក ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម

Read More