ពិភពលោកកំពុងមានការភ្ញាក់ផ្អេីលយ៉ាងខ្លាំងដែលស្ត្រីជនជាតិម៉ាលីម្នាក់អាចបង្កេីតកូនភ្លោះរហូតបានដល់ទៅ៩នាក់ដែកសឹងមិនគួរអោយជឿថារឿងនេះជារឿងដែល..!

ពិភពលោកបង្កេីតមនុស្សមកតែងតែមានរឿងរ៉ាវជាច្រេីនដែលយេីងនឹកស្មានមិនដល់ថាមនុស្សម្នាក់ៗនឹងមានវាសនាបែបណានឹងអាចប្រេីជីវិតរបស់ខ្លួនទៅដោយវិធីណានោះទេដឹងត្រឹមថាអាចនឹងចេះនិយាយនឹងមិនចេះនិយាយឬសប្បុរខ្មៅឬសនឹងភិនភាគជាដេីម។ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងលោកនេះតែងតែមានរឿងដ៏សែនអស្ចារ្យដែលយេីងនឹកស្មានមិនដល់ថាមានហេតុការណ៏អ្វីខ្លះដែលយេីងមិនទាន់បានជួបប្រទះនឹងមានរឿងអ្វីខ្លះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដែលយេីងមិនទាន់បានឃេីញ។ស្ថិតនៅក្នុង១/៣នៃផ្ទៃដីទាំងមូលលេីពិភពលោកដ៏ធំធេងនេះនៅមានរឿងជាច្រេីនដែលយេីងនឹកស្មានមិនដល់នឹងមិនដឹងថាមានរឿងពិសេសៗអ្វីៗនោះទេជាពិសេសហេតុការន៏ចម្លែកៗដែលអ្នកវិទ្យាសាស្រ្តរកមិនទាន់អស់នៅក្នុងពិភពលោកមួយនេះ។ស្ថិតនៅក្នុងពេលនេះផងដែរអាថ៏កំបាំងដែលបានរកឃេីញនៅក្នុងពិភពលោកនេះទឹមតែស្រាវជ្រាវបាន១៩%នោះទេបេីគិតតាំងពីឆ្នាំ១៩៣២មកដែលមាន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ កន្លែងជាច្រេីនទៀតដែលអ្នកវិទ្យាសាស្រ្តទៅមិនទាន់ដល់។ក៏ប៉ុន្តែបេីយេីងមកនិយាយពីស្ថានភាពមនុស្សពេលបច្ចុប្បន្ននេះវិញនៅមានរឿងច្រេីនខ្លាំងមែនទែនដែលយេីងនៅតែនឹកស្មានមិនដល់ថាមានហេតុការណ៏ប្លែកៗបានកេីតឡេីងមកលេីមនុស្សយេីងដូចជារឿងមួយនេះអញ្ចឹងដោយស្រ្តីម្នាក់កើតកូនបានដល់ទៅ ៩ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នាក់ឯណ្ណោះ។ ដោយឡែកប្តីរបស់នាងគឺលោក Adjudant Kader Arby បានថ្លែងប្រាប់ BBC ថា «ខ្ញុំរីករាយខ្លាំងណាស់។ ប្រពន្ធ និងកូនរបស់ខ្ញុំ មានសុខភាពល្អទេពេលនេះ»។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្នុងនោះផងដែរ បើយោងតាមសាស្ត្រាចារ្យ Youssef Alaoui នាយកវេជ្ជសាស្ត្រនៃគ្លីនិក Ain borja នាទីក្រុង Casablanca ដែលជាកន្លែងលោកស្រី Cisse សម្រាលកូន បាន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប្រាប់ភ្នាក់ងារសារព័ត៌មនា AFP ឲ្យដឹងថា ករណីនេះកម្រកើតមានណាស់។ នេះជាករណីកម្រមែនទែន ហើយមានវេជ្ជបណ្ឌិត ១០នាក់ និងក្រុមពេទ្យ ២៥នាក់ ចូលរួមជួយការសម្រាល ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ កូន មុនកាលកំណត់នេះ។ សាស្រ្តាចារ្យរូបនេះបន្តថា «ទារកទាំងនោះមានទម្ងន់ចន្លោះពី កន្លះគីឡូក្រាម និង១គីឡូក្រាម ហើយពួកគេអាចនឹងទទួលការថែរក្សា នៅក្នុងកន្លែងដាក់ទារក ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មិនទាន់គ្រប់ខែប្រមាណ ២ ឬ៣ខែសិន។ បើតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលម៉ាលី, បន្ទាប់ពីចំណាយពេលអស់ ៥សប្តាហ៍ នៅគ្លីនីកម៉ារ៉ុក លោកស្រី Cisse ក៏សម្រាលកូនដោយការ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ វះកាត់ នៅថ្ងៃទី៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១។ សាស្ត្រាចារ្យ Youssef Alaoui បានឲ្យដឹងដែរថា លោកស្រី Cisse បានពរពោះអស់ពេល ២៥សប្តាហ៍ ហើយក្រុមគ្រូពេទ្យរបស់លោក បានបន្តទុកឲ្យនាងពរពោះ ៣០សប្តាហ៍សិន មុនវះកាត់ដើម្បីសម្រាល៕

Read More

អុីយ៉ាស្ងាត់ៗ! យន្តហោះស្នាដៃកូនខ្មែរ ដែលល្បីប៉ុន្មានថ្ងៃមុន ពេលនេះរួចរាល់ហើយ ស្អាតកប់ ហើយម្ចាស់ក៏បានប្រកាសថា…. (មានវីដេអូ)

ដូចប្រិយមិត្តបានជ្រាបរួចមកហើយថា មានការផ្ទុះសរសើរនៅស្នាដៃកូនខ្មែរម្នាក់ បានឆ្នៃធ្វើយន្តហោះមួយ​ ដែលមានទំហំធំ មានពណ៌ទឹកក្រូច ហើយមានភ្ជាប់ឈ្មោះនៅលើយន្តហោះថា Yin Chin Airline ដែលលោកពូបានបង្ហោះនៅក្នុងបណ្តាញសង្គម និងត្រូវបានផេចមួយឈ្មោះ Khmer See បានយកមកផុសត និងមានអ្នកចូលស៊ែរដល់ទៅជិត១ពាន់ស៊ែរឯណោះ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ហើយនៅពេលនេះ យន្តហោះ Yin Chin Airline ក៏បានត្រូវតុបតែងជិតរួចរាល់100ភាគរយហ់ើយ ដែលមើលទៅពិតជាស្អាតខ្លាំងណាស់ ក្នុងនោះម្ចាស់យន្តហោះនេះផ្ទាល់ គឺមានគណនីហ្វេសបុកឈ្មោះ តាលោសែនជយ័រីសត បានជូនដំណឹងថា: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ចាប់បេីកហេីយ នៅថ្ងៃទី17-08-2020នេះ​ រីសត​តាលោសែនជយ័និងបេីកអោយបងប្អូនចូលលេងក្នុងរីសតហេីយ។ ទីតាំងភូមិបត់រំដួល ឃុំផ្ទះរុង ស្រុកតាលោសែនជយ័ ខេត្តពោធិសាត់ ហើយលោកបញ្ជាក់ថាយន្តហោះបង្កើតឡើងមិនមែនសម្រាប់ហោះនោះទេ៕ សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ:

Read More

ចេះគិតចឹងទៅរួច!! នារីម្នាក់ចេះតែគិតថាខ្លួនឯងមានផ្ទៃពោះទាំងមិនធ្លាប់បានអីៗផង មិនអស់ចិត្តក៏ទៅឆ្លុះអេកូមើល ស្រាប់តែឃើញ… (មានវីដេអូ)

ហ្វីលីពីន៖ វាគឺជារឿងពិតមួយដែលមិនគួរឲ្យជឿ ក្មេងស្រីជំទង់ម្នាក់មានជំនឿថា នាងកំពុងមានផ្ទៃពោះជាមួយនឹងសត្វត្រី។ នេះយោងតាមសារព័ត៌មាន MSN ដែលបានចេញផ្សាយក្នុងថ្ងៃទីសុក្រ ទី ១៣ ខែ មិនា ឆ្នាំ២០២១កន្លងទៅនេះ។Kimberly Robles ជាក្មេងស្រីវ័យជំទង់ម្នាក់ មានអាយុ១៧ឆ្នាំ រស់នៅក្នុងតំបន់ជាប់សមុទ្ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ រ Albay ក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីន។Kimberly បានឲ្យដឹងថា “ខ្ញុំចាប់ផ្តើមឈីពោះមិនដែលបាត់សោះ តាំងពីខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ រហូតដល់សព្វថ្ងៃនេះ។ ហើយពោះរបស់ខ្ញុំចេះតែរីកធំឡើងៗពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ ប្រៀបដូចជាស្ត្រីដែលកំពុងពរពោះម្នាក់អីចឹង”។នៅពេលដែលអ្នកភូមិសួរខ្ញុំថា តើឯងមានផ្ទៃពោះមែនទេ? ខ្ញុំតែងតែប្រកែកដោយឆ្លើយតបទៅពួកគេវិញថា “ខ្ញុំមិនទាន់មានសង្សារទេ”។ទ្រាំនឹងការសួរនាំមិនបាន Kimberly ក៏សម្រេចចិត្តប្រាប់ឪពុកបង្កើតនាង ឲ្យជូនទៅឆ្លុះអេកូ មើលនៅឯមន្ទីរពេទ្យ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អ្វីដែលមនុស្សស្មានមិនដល់នោះគឺ លទ្ធផលចេញមក ពិតជាបានបង្ហាញរូបក្បាលនិងកន្ទុយត្រីចម្លែកម្យ៉ាងដែលមាននៅក្នុងពោះនាង។ តាមសម្តីរបស់ជីដូននាង Kimberly វិញបាននិយាយថា “រឿងដែល Kimberly មានផ្ទៃពោះជាមួយនឹងសត្វត្រី គឺដោយសារតែនាងបានចុះទៅងូតទឹកសមុទ្រ នៅពេលនាងកំពុងមករដូវ” ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ។ យ៉ាងណាមិញ វាគ្រាន់តែជាជំនឿនិងការសង្ស័យមិនច្បាស់ការមួយតែប៉ុណ្ណោះ។ក្រោយពីដឹងរឿងនេះ ក្រុមបុគ្គលិកស្ថានីយទូរទស្សន៍ហ្វីលីពីន( KMJS ) មួយក្រុម បាននាំគ្នាចុះទៅជួយនាងដល់កន្លែង។ ពួកគេបាននាំនាងទៅជួបជាមួយគ្រូពេទ្យជំនាញខាងផ្ទៃពោះម្នាក់ក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីន។ ក្រោយការឆ្លុះអេកូជាលើកទី២ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ និងពិនិត្យលទ្ធផលយ៉ាងល្អិតល្អន់ ធ្វើឲ្យគ្រូពេទ្យជំនាញម្នាក់នោះ មានប្រសាសន៍ប្រាប់ទៅកាន់ Kimberly វិញថា “អ្វីដែលមាននៅក្នុងពោះនាង គឺមិនមែនជាសត្វត្រីទេ ប៉ុន្តែវាគឺជាដុំបូស។ក្រោយការដឹងរឿងនេះ នាង kimberly និងគ្រួសារកំពុងតែស្វះស្វែងរកថវិកាបន្ថែមដើម្បីយកទៅវះកាត់ដុំបូសចេញ៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Read More

ភ្ញាក់ព្រើត! សុខៗ វី យ៉ារ៉ូ ជះសម្រស់ក្នុងរូបភាពកាលពី ៨ ឆ្នាំមុន ផ្អើលអ្នកគាំទ្

បើទោះជាមានវ័យប្រមាណជា ២៨ ឆ្នាំ ក៏ពិតមែន ប៉ុន្តែតារាសម្តែង និង ពិធីករ លោក វី យ៉ារ៉ូ បានប្រឡូកសិល្បៈប្រមាណជា ១០ ឆ្នាំ​ មកហើយ ដោយដំបូងលោកបោះជំហានចូលវិថីសិល្បៈតាមរយៈការប្រឡងជាពិធីករក្នុងកម្មវិធីរបស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ BBC វី យ៉ារ៉ូ បានអភិវឌ្ឍន៍ពីពិធីករវិទ្យុ ក្លាយទៅជាពិធីករលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ ។ បច្ចុប្បន្នមិនត្រឹមតែជាពិធីករដែលមានប្រជាប្រិយភាពនោះទេ តែលោកក៏បានចូលរួមសម្តែងខ្សែភាពយន្ត និង ធ្វើជាតំណាងផលិតផលក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនទៀតផង ។រយៈពេលប្រមាណជា ១០ ឆ្នាំ មកនេះ វី​ យ៉ារ៉ូ មិនត្រឹមតែទទួលបានការគាំទ្រតែម្យ៉ាងនោះទេ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បើក្រឡេកទៅសម្រស់របស់លោកវិញក៏ខុសប្លែកជាងមុនបន្តិច ពោលគឺលោកកាន់តែស្រស់សង្ហាផងនោះ ដោយនេះជាហេតុធ្វឱ្យតារាប្រុសរូបនេះក្តោបប្រជាប្រិយភាពបាន និង មានអ្នកគាំទ្រនារីៗមិនតិចទេលបលួចស្រឡាញ់លោកនោះ ។យ៉ាងណាមិញថ្មីៗនេះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ វី យ៉ារ៉ូ បានបង្ហោះរូបអតីតកាលជាច្រើនសន្លឹកកាលពីឆ្នាំ ២០១៣ ធ្វើឱ្យអ្នកគាំទ្រចាប់អារម្មណ៍មិនតិចនោះទេ ក៏ព្រោះតែសម្រស់របស់លោកគឺមើលទៅរាងខុសប្លែកគ្នាបន្តិច ដូចជា សំបុរ ទំងន់ និង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មុខមាត់ជាដើមនោះ ហើយរូបភាពមើលទៅឃ្យូដៗដែរនោះ ត្រូវបានម្ចាស់សាមីខ្លួនឱ្យដឹងថាជារូបកាលពីលោកមានវ័យ ២០ ឆ្នាំ​ នៅឯខេត្តព្រះសីហនុ ។តស់! ទៅទស្សនារូបភាពកាលពីវ័យ ២០ ឆ្នាំ របស់ លោក វី យ៉ារ៉ូ ថាប្លែកគ្នាយ៉ាងណា៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Read More

ល្បាក់ ៤០ ឆ្នាំអស់ហើយ តារាស្រីទាំង ៤ រូប នេះសាច់នៅតែចាំស្រស់ស្អាតមិនចាញ់ពីដើម

គេថាអាយុគ្រាន់តែជាតួលេខពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់ ព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះគ្មាននរណាម្នាក់នៅបណ្តោយឱ្យខ្លួនធ្លាក់សម្រស់ ទោរទន់ទៅតាមវ័យនោះឡើយ ហើយបើអ្នកប្រកបអាជីពជាតារាទៀត ក៏រឹតតែមិនបណ្តោយទៀតហើយរឿងសម្រស់នេះ ។ជាក់ស្តែងតារាសម្តែងស្រី ៤ ដួង ខាងក្រោមនេះ ទោះបីស្ថិតចូលប្រឡូកសិល្បៈអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ និង មានវ័យជ្រេបន្តិចមែន ប៉ុន្តែតារាសម្តែងទាំងនេះ មិនដែលបណ្តោយខ្លួនឱ្យធ្លាក់សម្រស់នោះទេ ដោយតារាស្រីទាំង ៤ ដួង នៅតែមានសម្រស់ស្រស់ស្អាត មើលទៅមិនដឹងទេថានាងមានវ័យក្បែរ ៤០ ឆ្នាំឡើយ ។ ១- ចន ច័ន្ទលក្ខិណា តារាសម្តែងរៀមច្បង ចន ច័ន្ទលក្ខិណា បានចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈប្រមាណជាជិត ៣០ ឆ្នាំមកហើយ តែតារាស្រីរូបនេះនៅតែទទួលបានកេរ្តិ៍ឈ្មោះដូចដើមលើវិថីសិល្បៈ ។ ជាងនេះទៅទៀតទោះជាវ័យជិត ៤០ ឆ្នាំក្តី តែអ្នកនាង ចន ច័ន្ទលក្ខិណា នៅតែថែសម្រស់ស្រស់ស្អាតដូចកាលដំបូងចាប់ផ្តើមចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈយ៉ាងដូច្នោះ ។ ២- លី ម៉ារីណា តារាសម្តែង លី ម៉ារីណា ទោះបីជានាងវ័យក្បែរ ៤០ ឆ្នាំក្តី តែតារាសម្តែងស្រីរូបនេះ នៅតែមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតសាច់ចាំដូចដើម ។ លើសពីនោះ ទោះបីជាមានកូនហើយក្តី រាងអ្នកម្តាយរូបនេះគឺនៅតែស្អាតខ្ញង់ដូចដើម ។ ៣- កែវ ស្រីនាង តារាសម្តែង កែវ ស្រីនាង វ័យកាន់តែច្រើន និង មានកូនធំពេញក្រមុំទន្ទឹមខ្លួនក៏ពិតមែន តែសម្រស់របស់តារាសម្តែងរូបរាងតូចច្រឡឹង កែវ ស្រីនាង ហាក់មិនចាស់សោះ នៅតែស្រស់ស្អាតមិនប្រែប្រួលនោះឡើយ ។ ទោះបីនាងមានវ័យប្រមាណជាង ៤០ ឆ្នាំ ហើយក្តី កែវ ស្រីនាង នៅតែបង្ហាញភាពទាក់ទាញនៅពេលនាងលេងខ្លួនសិចស៊ីម្តងៗដូចយុវវ័យទៀតផង ។ ៤- កែវ នីសា តារាសម្តែង កែវ នីសា មានវ័យក្បែរ ៤០ នេះ តែនាងត្រូវបានមហាជនអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានលើកសរសើរមិនដាច់មាត់ថា…

Read More

ប្រពន្ធ កែវ វាសនា បើកបង្ហាញបន្ទប់យ៉ាងប្រណីតបែបអភិជន (មានវីដេអូ)

ភ្នំពេញ: ប្រិយមិត្ត និងមហាជន ព្រមទាំងហ្វេនៗទាំងអស់ពិតជាបានស្គាល់ លោក កែវ វាសនា តារាចម្រៀងសម្លេងផ្អែមពិរោះ និងស្រទន់ ដែលកាលពីពេលថ្មីៗនេះ ភរិយារបស់លោក ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បានធ្វើឲ្យមហាជនមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំង ក្រោយបានបង្ហាញពីបន្ទប់ក្រុមគ្រួសារអ្នកទាំងពីរ ដែលមិនត្រឹមតែមានភាពប្រណីត និងស្រស់ស្អាតតែប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែអ្វីដែលពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គឺឃើញថា បន្ទប់នោះមានផាកសុខភាព និងគួរឲ្យចង់រស់នៅតែម្តង។សូមរំលឹកផងដែរថា ក្រោយលោក កែវ វាសនា និងភរិយា បានរៀបការរួចមក អ្នកទាំងពីរបានទទួលចំណងដៃនៅកូន២នាក់ ដែលនាពេលបច្ចុប្បន្នអ្នកទាំងពីរ និងកូនៗកំពុងរស់នៅយ៉ាងមានសុភមង្គលផងដែរ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Read More

ប្រុសៗចេះវិធី ៨ នេះ ធានាឆក់បានបេះដូងមនុស្សស្រីងាយៗ មិនបាច់ហត់ប្រឹងញ៉ែយូរខាតពេល

ជាការពិតណាស់បុរសជាច្រើនតែងតែពោលថាខ្លួនមិនអាចយកបេះដូងមនុស្សស្រីដែលគេស្រឡាញ់បាន តែកាពិតទៅវាមិនមានបញ្ហាអីច្រើននោះទេ គ្រាន់តែបុរសៗមិនបានដឹងពីវិធីអាចចូលទៅជិតមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់បានដោយរបៀបណា ដូច្នេះដើម្បីកុំឱ្យមានមានចម្ងល់ទៀតមកដឹងពីវិធីទាំង ៨ ដែលបុរសមិនគួរមើលរំលង ១.ការសម្តែងចេញអារម្មណ៍ពិត ជាការពិតណាស់មនុស្សស្រីភាគច្រើនមិនចង់បានអ្វីច្រើនពីមនុស្សប្រុសដែលខ្លួនស្រឡាញ់នោះទេ សុំត្រឹមឱ្យតែអ្នកបង្ហាញនៅអារម្មណ៍ស្រឡាញ់ថាអ្នកពិតជាស្រឡាញ់នាងពិត មិនមែនគ្រាន់តែយកនាងលេងសើចដើម្បីកែការអត់ផ្សុក ។ ដូច្នេះអ្នកត្រូវតែបង្ហាញឱ្យនាងឃើញថាអ្នកយកនាងមកដើម្បីជាម្ចាស់បេះដូង មិនមែនយកនាងមកដើម្បីជាមិត្តម្នាក់ទៀតនោះទេ ។ ២.កុំទាន់អាលបានចិត្តពេក មនុស្សប្រុសភាគច្រើនបានចិត្តណាស់នៅពេលដែលមនុស្សស្រីព្រមទទួលយកការស្រឡាញ់នោះ គឺគេព្យាយាមចង់ស្និតកៀកកើយមនុស្សស្រីកាន់តែជិតទៅ ព្រោះការដែលធ្វើបែបនេះវាអាចនាំឱ្យមនុស្សស្រីមានអារម្មណ៍ធុញ ដូចច្នេះយើងត្រូវតែសន្សឹមៗ ហើយបង្ហាញអារម្មណ៍ស្រឡាញ់ឱ្យនាងច្រើនៗ ធ្វើឱ្យនាងគិតថាអ្នកអាចជាទីពំនាក់ដល់នាងបាន និង ធ្វើឱ្យនាងមានអារម្មណ៍ថានាងជាមនុស្សពិសេសពេលនៅជាមួយអ្នក ។ ៣.កុំទាន់អាលបញ្ចេញសម្តីផ្អែមលើសលប់ពេក ជាការពិតណាស់នៅក្នុងកំលុងពេលដែលសាសងគ្នាដំបូងអាចនឹងត្រូវប្រើពាក្យផ្អែមខ្លះហើយ តែកុំទាន់អាលប្រញាប់ប្រើច្រើនជ្រុលពេក ព្រោះពេលខ្លះមនុស្សប្រុសមួយចំនួននិយាយពាក្យផ្អែមជ្រុលរហូតនារីៗមានអារម្មណ៍ថាគេជាមនុស្សព្រាននារី ដូចច្នេះដំបូងអ្នកគួរតែសន្សឹមៗ ហើយគួរតែប្រើពាក្យផ្អែមល្អែមនោះទៅតាមពេលវេលា ទើបធ្វើឱ្យនារីមានទំនុកចិត្តថាអ្នកជាបុរសមានចិត្តស្មោះ ។ ៣.កុំទាន់អាលបញ្ចេញសម្តីផ្អែមលើសលប់ពេក ជាការពិតណាស់នៅក្នុងកំលុងពេលដែលសាសងគ្នាដំបូងអាចនឹងត្រូវប្រើពាក្យផ្អែមខ្លះហើយ តែកុំទាន់អាលប្រញាប់ប្រើច្រើនជ្រុលពេក ព្រោះពេលខ្លះមនុស្សប្រុសមួយចំនួននិយាយពាក្យផ្អែមជ្រុលរហូតនារីៗមានអារម្មណ៍ថាគេជាមនុស្សព្រាននារី ដូចច្នេះដំបូងអ្នកគួរតែសន្សឹមៗ ហើយគួរតែប្រើពាក្យផ្អែមល្អែមនោះទៅតាមពេលវេលា ទើបធ្វើឱ្យនារីមានទំនុកចិត្តថាអ្នកជាបុរសមានចិត្តស្មោះ ។ ៤.ត្រូវចេះថែរក្សាខ្លួនប្រាណ មិនចាំបាច់ទាល់តែមនុស្សស្រីបានត្រូវថែរក្សាខ្លួនប្រាណនោះទេ តែមនុស្សប្រុសក៏ដូចគ្នាត្រូវចេះថែខ្លួន សម្អាតខ្លួនដែរ ព្រោះមុខមាត់រូបរាងវាក៏ជារឿងសំខាន់មួយដែរ ។ មនុស្សស្រីភាគច្រើនក៏ក្រឡេកមើលលើរឿងទាំងអស់នោះដែរ ពេលខ្លះមិនចាំបាច់សង្ហារដូចទេវបុត្រនោះទេ ត្រឹមអ្នកចេះមើលថែខ្លួនលើការស្លៀកពាក់ អនាម័យទៅបានហើយ ។ ៥.ស្រឡាញ់មែនពិត តែមនុស្សស្រីក៏ត្រូវការពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនខ្លះ មែនហើយមនុស្សប្រុសច្រើនណាស់នៅពេលដែលមនុស្សស្រីព្រមទទួលហើយ ចាប់ផ្តើមមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនមានសិទ្ធិត្រួតត្រានាង ចង់ដឹងរឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់នាង ប្រចណ្ឌ អ្វីទាំងអស់នេះវានឹងធ្វើឱ្យមនុស្សស្រីមានអារម្មណ៍ធុញ ដូចច្នេះអ្នកគួរតែសន្សឹមៗដូចគ្នា ព្រោះក្តីស្រឡាញ់របស់មនុស្សពីរនាក់យើងមិនអាចដឹងមុននោះទេថាវាទៅមុខទៀតនឹងបែបណា អ៊ីចឹងហើយមិនគួរឈ្មុសចូលក្នុងជីវិតនាងជ្រុលហួសហេតុពេកទេ ។ ៦.ជាមនុស្សប្រុសអារម្មណ៍ល្អ ពេលដែលនាងនៅក្បែរហើយសប្បាយចិត្ មនុស្សស្រីភាគច្រើនចូលចិត្តមនុស្សប្រុសដែលធ្វើឱ្យនាងមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្ត មិនមែនបានន័យថាចេះនិយាយកំប្លែងឱ្យនាងសប្បាយទេ តែអ្នកអាចធ្វើឱ្យនាងសប្បាយរីករាយបានតាមរយៈទឹកមុខដ៏ស្រស់ស្រាយ និង ស្នាមញញឹមរបស់អ្នកគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយ ។ ៧.កុំព្យាយាមសួរសំណួរធ្វើឱ្យនាងមានអារម្មណ៍មិនល្អ ពាក្យថា មានសង្សារហើយឬនៅបាទ? វាជាពាក្យមួយដែលមនុស្សប្រុសចូលទៅចែចង់មនុស្សស្រីដំបូង រហូតធ្វើឱ្យនាងមានអារម្មណ៍ថាមិនចង់ឆ្លើតតប ធុញ ដូច្នេះអ្នកត្រូវសង្កេតអារម្មណ៍មនុស្សស្រីនៅពេលដែលអ្នកនិយាយជាមួយថានាងចូលចិត្តអ្វី ហើយមិនចូលចិត្តអ្វី ។ ៨.កុំលើកតម្កើងខ្លួនឯងនៅមុខនាងខ្លាំងពេក មនុស្សប្រុសដែលចូលចិត្តអួតខ្លួនឯងថា ជាអ្នកនេះ អ្នកនោះ ធ្វើការនេះ ធ្វើការនោះ វាមិនមែនជាអ្វីដេលមនុស្សស្រីចូលចិត្តនោះទេ ព្រោះនាងគិតថាអ្នកជាមនុស្សពូកែអួត ដូចច្នេះអ្នកគួរតែនិយាយអ្វីដែលពេលអ្នកនិយាយហើយធ្វើឱ្យនាងមានអារម្មណ៍ស្និតស្នាល សប្បាយចិត្ត កុំឱ្យនាងមានអារម្មណ៍ថាធុញគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយ…

Read More

ទោះកាយនៅឆ្ងាយ បេះដូង សុគន្ធ និសា នៅបារម្ភ ផ្ញើសារខ្លីមួយទៅកាន់មហាជនកម្ពុជា

អាមេរិក៖ ស្របពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែជួបនូវបញ្ហាជំងឺឆ្លងកូវីដ១៩ ដែលមិនទាន់បានបញ្ឈប់នៅឡើយ ដែលធ្វើឲ្យតារាចម្រៀង សុគន្ធ និសា ដែលកំពុងតែស្នាក់នៅប្រទេសអាមេរិក ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បានបង្ហាញសារខ្លីសម្រាប់ដាស់តឿនបន្ថែមទៅកាន់ហ្វេនៗនៅប្រទេសកម្ពុជាឲ្យចេះប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លួន ក្នុងស្ថានភាពនេះ។ដោយឡែកយោងតាមគណនីទំព័រផ្លូវការណ៍របស់តារាចម្រៀងស្រីរូបនេះ បានសរសេរជាសារខ្លីមួយ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដែលបង្ហាញពីស្រលាញ់ និងក្តីបារម្ភចំពោះបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថា៖ថ្វីថ្បិតតែបានបេីកក្រុងវិញ​ តែយ៉ាងណាសូមបងប្អូននៅតែបន្តការប្រុងប្រយ័ត្នបន្តទៀតណា ៣កុំ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​ ៣ការពារយ៉ាងណាមិញ អ្នកគាំទ្រពិតជារំភើបនូវពាក្យដាស់តឿន និងលើកទឹកចិត្តរបស់តារាចម្រៀង សុគន្ធ និសាខ្លាំងមែនទែន ទោះបីជាពេលនេះ អ្នកនាងមិននៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយ ប៉ុន្តែក្តីស្រលាញ់ និងក្តីបារម្ភនៅតែមានចំពោះពុក ម៉ែ ពូ មីង បងប្អូនជនរួមជាតិគឺនៅតែមានដដែល៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Read More

នារីអាយុថ្លៃម្នាក់ ពោលទាំងអួលដើមករៀបរាប់ថា អ្នកកើតកូវីដពេទ្យទៅយក ឯខ្លួនឈឺដើររកពេទ្យទម្រាំបានចូលព្យាបាល ប៊ិះស្លាប់ព្រោះតែមូលហេតុនេះ

សង្គម៖ កាលពីថ្ងៃទី០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ មាននារីម្នាក់ ធ្លាក់ខ្លួនឈឺយ៉ាងខ្លាំង ក្នុងអំឡុងពេលនៃការរីករាលនៃជំងឺកូវីដ១៩ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ក្នុងនោះ តាមការបញ្ជាក់នៅលើគណនីហ្វេសប៊ុកផ្ទាល់ខ្លួន មានឈ្មោះថា Duong Pkay បានរៀបរាប់ទាំងអួលដើមកដូច្នេះថា៖ នាងមានជំងឺជាទម្ងន់ ដោយមានអាការៈខ្យល់អត់បានគេង២ ថ្ងៃ អស់កម្លាំងញ័រខ្លួន ពិបាកដកដង្ហើមភ្លាមៗ ប្រហែលរយៈពេល២ម៉ោង ហើយសម្រចចិត្តទៅរកពេទ្យដើម្បីព្យាបាល ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តែលទ្ធផលបានត្រឹមតែខកចិត្តនឹងប៊ិះនឹងស្លាប់ទៀតផង​ពេលដំបូងនាងចូលទៅពេទ្យរដ្ឋ ថាមានអ្នកជំងឺពេញ ចូលពេទ្យឯកជនថា ស្អែកទើបបើកទទួលព្យាបាល តែអ្វីដែលនាងបាននៅពេលនោះ គឺខ្យល់អុកស៊ីសែន។ នាងបានបន្តពេទ្យឯកជនបន្តទៀត តែចម្លើយគឺស្អែកទើប តែជាសំណាងល្អ ចុងក្រោយ នារីរូបនេះ បានជួបពេទ្យ នៅផ្លូវ២៧១ ផ្ទះលេខ២០៦ សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ដែលមានឈ្មោះថា ហេង ប្រិយ ដែលបានផ្តល់ជីវិតថ្មីដល់នារីរូបនេះម្តងទៀត ហើយតម្លៃក៏ធូរថ្លៃផងដែរ។ក្នុងនោះដែរ នារីមានគណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Duong Pkay បានរៀបរាប់រឿងរ៉ាវដំណើរដើមទងទាំងស្រុងដូច្នេះថា៖សូមបងប្អូនថែរក្សាសុខភាពទាំងអស់គ្នាផងកុំអោយជួបដូចខ្ញុំ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ កេីតជំងឺកូវីដមានពេទ្យមកយកដល់ផ្ទះមេីលថែរក្សាអ្នកជំងឺជាសះស្បេីយតែបេីឈឺជំងឺផ្សេងខុសពីកូវិតគឺដឹងតែស្លាប់ហេីយពេទ្យអត់ទទួលទេ ខ្ញុំ​ខ្យល់​អត់បានគេង2ថ្ងៃ​អស់​កំលាំង​ញ័រ​ខ្លួន​ពិបាកដក​ដង្ហើម​ភ្លាម​ៗខ្ញុំក៏កោសខ្យល់ប្រហែល2ម៉ោងនៅតែមិនធូរ​ក៍ដាច់ចិត្តទៅរកពេទ្យដេីម្បីព្យាបាលតែលទ្ធផលទទួលបានគឺជាការខកចិត្តហេីយប៊ិះនឹងត្រូវអស់ជីវិតដោយមិនមានឱកាសមកចែករំលែកប្រាប់ដល់បងប្អូនដឹងទេ ដំបូង​ចូល​ពេទ្យ​រដ្ឋ​ពេទ្យ​មិនទទួលថាអ្នកជំងឺពេញហេីយទោះខ្ញុំសុំអង្វរយ៉ាងណាក៏មិនព្រម ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ខ្ញុំ​សុំតែខ្យល់អុកសុីហ្សែនដេីម្បីរស់ក៏មិនអោយគឺនិយាយតែមួយម៉ាត់ថាមិនទទួលទៅរកពេទ្យផ្សេងទៅ ខ្ញុំ​ក៏​ចេញ​ហេីយ​បន្តទៅរកពេទ្យឯកជនហេីយពេទ្យប្រាប់ថាមិនបេីកព្យាបាលទេស្អែកបានបេីកទាំងដែរនៅក្នុងពេទ្យបេីកភ្លេីងឡេីងភ្លឺហេីយនៅខាងមុខពេទ្យមានឡាន4.5គ្រឿង​ទៀត​ខ្ញុំ​ក៏​ចេញ​ទៅ​រកពេទ្យនៅម្តុំក្បាលថ្នល់ទៀតតែលទ្ធផលគឺនៅតែពេទ្យមិនទទួលខ្ញុំលេីសដៃសំពះសុំអោយជួយព្រោះទ្រាំទៀតលែងបានហេីយក៏ពេទ្យមិនព្រមហេីយនិយាយថាបេីយកថ្នាំទៅលេបបានតែបេីចូលព្យាបាលគឺអត់បានទេ សួរថាអោយខ្ញុំលេបថ្នាំមិច?បេីដង្ហេីមខ្ញុំដកលែងចង់បានហេីយនឹងដៃជេីងក៏ស្ពឹកលែងដឹងមុខមាត់នឹងខ្លួនស្លេកលែងមានឈាមតេីត្រូវលេបថ្នាំកេីតដែរ? ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ខ្ញុំ​ក៏​ចេញ​រកពេទ្យបន្តហេីយនៅតែពេទ្យនិយាយដដែលគឺមិនទទួលហេីយដេញចេញទៀត ចុងក្រោយ​ខ្ញុំ​បាន​ទៅ​ដល់​ពេទ្យមួយនៅផ្លូវ271គាត់​ព្រម​ទទួល​ព្យាបាល​ គាត់​មិន​ខ្វល់​ថា​ខ្ញុំ​មកពីដំបន់ណាឬមានជំងឺអ្វី គាត់​ដាក់​អុកស៊ីហ្សែន​នឹងមេីលឈាមខ្ញុំត្រឹមត្រូវតែអ្វីដែរនឹកស្មានមិនដល់គឺដាច់ភ្លេីងទៀត ខ្ញុំ​គិត​ថា​ជីវិត​ខ្ញុំ​ប្រហែល​ចប់ត្រឹមពេលនឹងហេីយ បេះដូង​ចាប់ផ្តើម​លែងចង់ដេីរអារម្មណ៍ក៏រេីរវាយតែខំប្រាប់ខ្លួនឯងថាមិនអីទេត្រូវតែស៊ូអោយបានទោះសល់ដង្ហេីមចុងក្រោយក៏ត្រូវតែទ្រាំទុកលំបាកជាច្រេីន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ខ្ញុំនៅអាចឆ្លងផុតចុះហេតុអីបាននេះខ្ញុំឆ្លងមិនផុតទីបំផុតភ្លេីងក៏ភ្លឺវិញជីវិតខ្ញុំក៏ឆ្លងផុតមកដល់ពេលនេះ ផ្តាំទៅមនុស្សទាំងអស់គ្នាត្រូវសាងអំពេីល្អទោះមានរឿងអ្វីកេីតឡេីងក៏យេីងអាចឆ្លងផុតដែរ ហេីយ​ក៏អគុណបងៗដែរជួយមេីលថែនឹងតស៊ូជូនខ្ញុំរកពេទ្យដេីម្បីព្យាបាលអោយជា អគុណ​ដល់​ពេទ្យ​នៅផ្លូវ271ផ្ទះ​លេខ​206សង្កាត់​ផ្សារ​ដើម​ថ្កូវ​ ដែរ​មានឈ្មោះ​ថា(ហេង​ប្រិយ​)ដែរផ្តល់ជីវិតថ្មីមកអោយខ្ញុំវិញម្តងទៀត ហេីយ​ថ្លៃ​ព្យាបាល​ក៏មិនយកថ្លៃ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Read More

ដ្បិតកូនក្រមុំរបស់បងមិនមែនជាស្រី តែបងចូលតាមប្រពៃណីខ្មែរ ដឹកដៃរៀបការ ផ្ទុះល្បីពេញហ្វេសប៊ុក

បច្ចុប្បន្ន សម្រាប់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅកម្ពុជាគឺមានការកាត់បន្ថយនៅភាពរើសអើសច្រើន បើធៀបនឹងសម័យកាលមុន ពីព្រោះថាសម័យនេះមនុស្សម្នាក់់ៗ អាចបើកចិត្ត និង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ យល់ដឹងច្រើនគួសម ទោះបីជាមិនទូលាយក៏ដោយ តែទោះជាយ៉ាងនេះក្ដី ក្នុងនោះក៏មានមនុស្សមួយចំនួនទៀតដែលមិនគាំទ្រផងដែរ ថែមទាំងមានការរើសអើងទៀតផង ។ជាក់ស្ដែង ខណៈនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុក មហាជនកំពុងតែយករឿងនេះមកជជែកវែកញែកគ្នាយ៉ាងក្ដៅគគុកផងដែរ ។ ដោយឡែកបើងាកទៅមើលគូស្នេហ៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាមួយគូក្នុងហ្វេសប៊ុកឯណោះវិញ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដោយពេលនេះពួកគេត្រូវបានមហាជនផ្ទុះការសរសើរអំពីទំនាក់ទំនងដ៏ស្អិតល្មួត ព្រមទាំងឈានដល់ការកាន់ដៃគ្នាចូលរោងតាមប្រពៃណីទៀតផង ។ទន្ទឹមនឹងនោះ ម្ចាស់សាមីខ្លួនដែលមានគណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះថា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Hea Makara ក៏បានចេញមកសរសេរសារមួយយ៉ាងមានន័យផងដែរ ភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបភាពភ្ជាប់ពាក្យតាមប្រពៃណីខ្មែរ ។ ដោយក្នុងនោះបានរៀបរាប់ថា «ថ្វីដ្បិតតែកូនក្រមុំបងមិនមែនជាស្រី តែបងក៏ចូលតាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរហើយ ក៏បងមិនខ្វល់ពីសម្តីអ្នកដទៃ សុំត្រឹមពួកយើងរស់នៅមានសេចក្ដីសុខ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ និង មានសុភមង្គលទៅបានហើយ សូមកុំរើសអើងពួកខ្ញុំ អរគុណពេលវេលា» ។ ដោយឃើញបែបនេះ បានធ្វើឱ្យមហាជនខ្មែរជាច្រើនចូលទៅខមមិនជូនពរពួកគេឱ្យមានសុភមង្គលគ្រប់គ្នា និង សំណូមពរឱ្យកុំមានការរើសអើង ៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Read More