មិនគួរឲ្យជឿ!! តារាស្រីលំដាប់ជួរមុខ Angela Baby សម្រស់ស្រស់ស្អាតដូចព្រះនាង បែរជាធ្លាក់ខ្លួនបាក់សម្រស់ដោយសារតែរបស់នេះទៅវិញ…

តារាសម្តែងស្រីលំដាប់ជួរមុខប្រចាំប្រទេសចិន Angela Baby ត្រូវបានគ្រប់គ្នាស្គាល់នាង តាមរយៈទេពកោលស្យក្នុងការសម្តែងខ្សែភាពយន្តល្បីជាច្រើន ជាពិសេសគឺអត្តចរិតគួរឲ្យស្រលាញ់ និងមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតដូចព្រះនាង ជាទីប៉ងប្រាថ្នារបស់បុរសគ្រប់គ្នាផងដែរ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណា ស្រាប់តែថ្មីៗនេះបានបែកធ្លាយ នូវរូបថតជាច្រើនរបស់សន្លឹករបស់ តារាស្រីកូន១រូបនេះ កំពុងតែធ្វើរឿងមួយនៅទីសាធារណៈ ដែលធ្វើឲ្យមហាជនគ្រប់គ្នា មានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំង ដោយមិននឹកស្មានថាតារាសម្តែងស្រីញញឹមស្រស់រូបនេះ មានទម្លាប់ធ្វើរឿងមួយនេះសោះ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​គួរឲ្យដឹងថា កាលពីថ្មីៗនេះ គេប្រទះឃើញតារាស្រីអ្នកនាង Angela Baby ធ្វើដំណើរមកកាន់មន្ទីរពេទ្យ ដើម្បីធ្វើការពិនិត្យរបួសនៅលើម្រាមដៃ ដែលនាងបានរបួសក្នុងអំឡុងពេលថតកម្មវិធីកម្សាន្ត Running Man។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ទោះបីជាយ៉ាងណា ក្រោយពីធ្វើការពិនិត្យរួចរាល់ គេចាប់អារម្មណ៍ឃើញនាងជាមួយនឹង មនុស្សស្រី២នាក់ទៀត បានឈរនៅមុខមន្ទីរពេទ្យ ដោយដៃម្ខាងរបស់ Angela Baby បានកាន់នូវកញ្ចប់ថ្នាំ និងដៃម្ខាងទៀត កំពុងតែកាន់បារីជក់ជជែកគ្នា ជាមួយនឹងអ្នកនៅជិតខ្លួន។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គួររំឮកទៅក្រោយបន្តិច ដោយកាលពីមុន តារាសម្តែងស្រស់ស្អាតរូបនេះ មានទម្លាប់ជក់បារីមិនចាញ់បុរសៗឡើយ ប៉ុន្តែនាងក៏ធ្លាប់បានប្រកាសផងដែរថា នាងនឹងឈប់ជក់បារីតទៅទៀត។ ដោយឡែក ទោះជាយ៉ាងណា ស្រាប់តែឥឡូវនេះ គេប្រទះឃើញនាងជក់បារីជាថ្មីវិញផងដែរ៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សូមមើលរូបភាពខាងក្រោម៖

Read More

ពិធីការិនី សុឺម សូលីកា មានអារម្មណ៏ភ័យខ្លាចចំពោះសុវត្ថិភាពគ្រួសារ អ្នកនាងក៏បានសម្រេចចិត្តធ្វើរឿងនេះទោះបីជាខ្លួន…

ជាក់ស្តែងថ្ងៃនេះ អ្នកនាង សុឺម សូលីកា ដែលគេស្គាល់ថា ជាពិធីការិនីដ៏ល្បីប្រចាំទូរទស្សន៏បាយ័ន បានបង្ហាញអារម្មណ៏ភ័យខ្លាចចំពោះ សុវត្ថភាពគ្រួសារ និងជាពិសេសមានម្ដាយវ័យចាស់នៅផ្ទះដែលមានជំងឺស្រាប់ ។ដោយមើលឃើញពីស្ថានភាពបែបនេះ រួមជាមួយក្តីបារម្ភផងនោះ នៅថ្ងៃទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១​ម្សឹលមិញនេះ អ្នកនាង សុឺម សូលីកា បានបង្ហោះរូបភាពពេលកំពុងធ្វើតេស្តរហ័ស ជាមួយមួយកូនស្រី ដោយការភ័យខ្លាច អមដោយសំណេរផងដែរ ។​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដោយអ្នកនាង សុឺម សូលីកា បានបញ្ជាក់ពីភាពចាំបាច់ ដែលត្រូវធ្វើបែបនេះ ព្រោះអ្នកនាងបានធ្វើការនៅក្នុងបន្ទប់ស្ទូឌីយោម៉ាសុីនត្រជាក់បិទជិតជាច្រើនម៉ោង ដោយមានភ្ញៀវចូលរូមគឺមិនតម្រូវឲ្យពាក់ម៉ាស់នោះទេ ហើយតាមការសង្កេតរបស់អ្នកនាង ឃើញថា អ្នករួមការងារជាមួយគ្នា បានឆ្លងកូវិដ១៩ ជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរ ។អ្នកនាង សុឹម សូលីការ បានបញ្ជាក់ថា អ្នកនាងនិងក្រុមការងារមួយចំនួនភ័យខ្លាចណាស់ ពេលជួបមនុស្សដែលមិនពាក់ម៉ាស់ មកឈរនិយាយនៅក្បែរ តែគ្មានជម្រើសទេ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អ្នកនាងបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថា បើសិនជាអ្នកនាងបានដឹងមុនប្រាកដជាមិនហ៊ានទៅធ្វើការទេ តែគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមិនដឹងដូចគ្នា សូម្បីតែអ្នកដែលបានរកឃើញថាមានផ្ទុកមេរោគក៏គាត់ស្មានមិនដល់ថាគាត់មានឆ្លងមេរោគនោះឡើយ។ អ្នកនាង សុឹម សូលីការ បានប្រកាស់ដំណឹងនេះ ទៅដល់មិត្តសិល្បៈករទាំងអស់ដែលមកច្រៀងនៅក្នុងកម្មវិធីកាលពីថ្ងៃ ១៣នឹង១៤ ខែ កក្ដដា ឆ្នាំ ២០២១ ទាំងអស់ ប្រញ៉ាប់ធ្វើតេស្តរកដូវិដ១៩ជាបន្ទាន់ ប្រសិនបើមានការសង្ស័យណាមួយ ។

Read More

បាត់មុខយូរពីសិល្បៈ លោក អៀង ស៊ីធុល ធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ ព្រោះជំងឺមួយនេះ

លោក អៀង ស៊ីធុល ដែលមហាជនខ្មែរស្គាល់ច្បាស់ជាតារាចម្រៀងជើងចាស់ និង សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសិល្បៈបុរាណ បានស្ងាត់បាត់វត្តមានពីពិភពសិល្បៈខ្មែរយូរមកហើយ ធ្វើឱ្យមហាជនងឿងឆ្ងល់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ និង ចង់ដឹងសុខទុក្ខពីលោកយ៉ាងខ្លាំង ។បើតាមការឱ្យដឹងកន្លងមកនេះ មូលហេតុដែលតារាសម្តែងជើងចាស់លោក អៀង ស៊ីធុល បាត់មុខឈឹងពីសិល្បៈបែបនេះ ត្រូវបានគេដឹងថាលោកធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ដោយជំងឺបេះដូងញាំញីជាយូរមកហើយ ពោលគឺតាំងឆ្នាំ ២០០៧ មកម្ល៉េះ ហើយកន្លងមកលោកក៏ធ្លាប់ទទួលបានការព្យាបាលអស់ជាច្រើនដងផងដែរ ប៉ុន្តែហាក់មិនបានធូរស្រាល ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ។ដោយសារតែជំងឺបេះដូងញាំញីខ្លាំង កាលពីកន្លងទៅនោះក្រុមគ្រួសាររបស់លោក ក៏បានសម្រេចចិត្តបញ្ជូនលោកទៅទទួលការព្យាបាល និង តាមដានជំងឺនៅឯទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិក ក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយក្នុងទីក្រុងប៊ូស្តុន បន្ទាប់ពីមានបងប្អូននៅទីនោះបានធានាឱ្យទៅព្យាបាល ហើយចុងក្រោយនេះ គេបានឮដំណឹងថាលោកក៏ទទួលបានការវះកាត់ជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំមួយ ដោយសារស្ថានភាពជំងឺធ្ងន់ធ្ងរពេក ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ។យ៉ាងណាមិញ ក្រោយការវះកាត់ដ៏ជោគជ័យពីក្រុមគ្រូពេទ្យ ពេលនេះដែរលោក អៀង ស៊ីធុល ក៏ហាក់មានស្ថានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញខ្លះៗហើយ ប៉ុន្តែលោកនៅមិនទាន់អាចដើរបាននៅឡើយទេ ព្រោះការវះកាត់មានទំហំធំពេក ជាមួយគ្នានឹងដំណឹងវះកាត់នេះដែរ បានធ្វើឱ្យអ្នកគាំទ្រ និង មហាជនជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំង ដោយមិននឹកស្មានថាលោកបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់បែបនេះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ។ យ៉ាងណាមិញ អ្នកគាំទ្រក៏បានជូនពរឱ្យលោកឆាប់បានធូរស្រាល និង ជាសះស្បើយឡើងវិញ ហើយឆាប់ត្រឡប់មកប្រទេសកំណើតវិញ ។គួរឱ្យដឹងដែរថា បច្ចុប្បន្ននេះលោក អៀង ស៊ីធុល មានវ័យ ៦៣ ឆ្នាំហើយ ហើយដោយសារតែលោកមានជំងឺបេះដូងញាំញីខ្លួននោះ លោកបានស្ងប់ស្ងាត់ពីពិភពសិល្បៈរាប់ឆ្នាំ ៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Read More

មានលុយឱ្យគេខ្ចីដល់ទារគេមិនព្រមសង សុខ រ៉ាស៊ី ប្រកាសលក់ឡាន លក់ផ្ទះបន្ទាន់

មកទល់ពេលនេះរឿងរ៉ាវរវាង ពិធីករ លោក សុខ រ៉ាស៊ី និង លោក អ៊ិន សុភិន អ្នកគ្រប់គ្រង និង ជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីប្រកួត Miss Grand Cambodia ហាក់នៅតែក្ដៅគគុកនៅឡើយ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដូចពុំទាន់ឃើញមានការដោះស្រាយអ្វីទាំងអស់ ទោះបីលោកសុខ រ៉ាស៊ី បានប្រកាសប្ដឹងទៅកាន់ លោក អ៊ិន សុភិន ក៏ដោយ។យ៉ាងណាមិញ ថ្មីៗនេះ ស្រាប់តែធ្វើឱ្យមហាជនមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពី ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លោក សុខ រ៉ាស៊ី ដាច់ចិត្តដាក់ស្លាកលក់ឡានបណ្ដូលចិត្តរបស់ខ្លួន ។ ជាមួយគ្នានោះ សុខ រ៉ាស៊ី ក៏បានចេញបង្ហោះនឹងភ្ជាប់សារដ៏មានន័យមួយថា « ខ្ញុំសុខចិត្ត លក់ឡាន លក់ផ្ទះ បើកលុយឱ្យ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បុគ្គលិក ក៏មិនលក់កិត្តិយសដែរ » ។មូលហេតុនៃការដាច់ចិត្តនេះ ក៏ព្រោះតែ តារាប្រុសរូបនេះធ្លាប់បង្ហាញដំរួយថា លោកទារលុយពី លោក អ៊ិន សុភិន ពុំបាន ដែលទឹកលុយជំពាក់នោះ មានប្រមាណជា ១៥៧០០ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដុល្លារឯណោះ ។ កន្លងមកទាក់ទងនឹងលុយកាក់នេះដែរ សុខ រ៉ាស៊ី ធ្លាប់ទម្លាយថាទុកឱកាសឱ្យ អ៊ិន សុភិន រយៈពេលមួយឆ្នាំមកហើយតែ លោក អ៊ិនសុភិន មិនទាន់ចេញមុខដោះស្រាយបញ្ចប់បញ្ហានៅឡើយទេ៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Read More

Jooy ជាតារាស្រីល្បីដំបូងគេហើយ ដែលចេញមុខពន្លះរដ្ឋាភិបាលផាំងៗ ដាក់ចុកៗណាស់

កាលពីថ្ងៃទី ១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២១ កន្លងទៅ មានប្រជាជនថៃរាប់ពាន់នាក់បានផ្ទុះការប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំង ចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំលោក Prayut Chan Ocha។ ក្នុងនោះ ពួកគេបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅមុខទីលានអនុស្សាវរីយ៍ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដើម្បីស្រែកទាមទារឱ្យលោកចុះចេញពីដំណែងជានាយករដ្ឋាមន្រ្តី។ខណៈដែលកំពុងផ្ទុះការបាតុកម្មនោះដែរ ក្រុមប៉ូលិសទាហានរបស់រដ្ឋាភិបាលបានប្រើប្រាស់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែក កាណុងបាញ់ទឹក ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ និងគ្រាប់កាំភ្លើងជ័រដើម្បីបំបែកក្រុមបាតុកររាប់ពាន់នាក់ រហូតបណ្តាលឱ្យអ្នកខ្លះរងរបួស និង ខ្លះទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនទៅ។ដោយឡែកនៅថ្ងៃទី ១៩ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ ក្រោយពីឃើញសកម្មភាពក្រុមប៉ូលិសទាហានរបស់រដ្ឋាភិបាលធ្វើបាបប្រជាជនបែបនេះ ស្រាប់តែតារាស្រី Jooy warattaya ចេញមុខពន្លះរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងដូច្នេះថា «ប្រជាជនប្រៀបបានដូចជាជាតិ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្តីសុខរបស់ប្រជាជនក៏ជាក្តីសុខរបស់ជាតិ ហេតុអ្វីត្រូវប្រើអាវុធធ្វើបាបប្រជាជនបែបនេះ ប្រជាជនគ្រប់រូបសុទ្ធតែមានសិទ្ធក្នុងការសម្រេចជ្រើសរើសផ្លាស់ប្តូរប្រទេសខ្លួន ដូច្នេះសូមមេត្តាស្តាប់សំឡេងប្រជាជន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ និង ធ្វើដើម្បីប្រជាជនខ្លះផង ព្រោះពួកខ្ញុំក្នុងនាមជាប្រជាជនដូចគ្នាបានជួយគ្នារួចរាល់អស់ហើយ»។យ៉ាងណាមិញ ក្រោយពីឃើញតារាស្រី Jooy warattaya ចេញមុខនិយាយបែបនេះហើយ មានមហាជនមិនតិចទេដែលចូលរួមសម្តែងក្តីគោរព និង គាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះការចេញមុខឈរខាងប្រជាជន និង ការមើលឃើញពីទុក្ខលំបាកប្រជាជនបែបនេះ៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Read More

មហាជនរិះគន់ខ្លាំង! ក្រោយព្រះសង្ឃមួយអង្គ អះអាងថា ការអោបស្រីគឺជារាប់អានគ្នា​ (មានវីឌីអូ)

ជាមួយគ្នានេះដែរ ព្រះសង្ឃព្រះនាម ហេង ភាព បានមានសង្ឃដីកាថា ព្រះអង្គទទួលស្គាល់ចំពោះការអោបស្រី នៅក្នុងវត្តនេះ តែលោកមិនបានធ្វើធ្វើអ្វី ឱ្យខុសឆ្គងទេ ចំពោះទង្វើរអោបស្រីនេះ គឺជាការរាប់អានគ្នាប៉ុណ្ណោះ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គួរជម្រាបថា ទាក់ទិនព្រះសង្ឃអោបស្រីជាការរាប់អាននេះ ក៏បានផ្ទុះជាមតិមិនពេញចិត្តពីសំណាក់មហាជន ជាពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់បណ្តាញតែម្តង៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ខេត្តតាកែវ៖ មហាជន និង អ្នកប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គម ផ្ទុះការភ្ញាក់ជាខ្លាំងក្រោយពីលេចព័ត៍មានថា កាលពីថ្ងៃទីព្រហស្បតិ៍ ទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅនេះ មានព្រះសង្ឈមួយអង្គ ព្រះនាម ហេង ភាព គង់នៅវត្តពោធិវ័ន ពាក់ព័ន្ធជាមួយស្រី ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ខុសច្បាប់វិន័យ។ ក្នុងនោះដែរ លោកគ្រូអនុគណ ស្រុកត្រាំកក់ ខេត្តតាកែវ ព្រមទាំង មន្ទីរធម្មការ និងសាសនា ក៏បានមកដោះស្រាយកាត់ក្តីរឿងរ៉ាវព្រះសង្ឃ ហេង ភាព អស់រយៈពេល១ម៉ោង ដោយលោកគ្រូអនុគណ បានសម្រេចឱ្យលោកសង្ឃ ហេង ភាព ទៅសម្តែងបរាមុខ រយៈពេល ៣ខែ ហើយត្រូវឱ្យលោកគ្រូ ហេង ភាព និមន្ត មកគង់នៅវត្តពោធិវ័នវិញ។

Read More

ស៊ែរចែកគ្នាដឹង!! ស្វែងរកបុរសម្នាក់ រកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ជាពលករមកពីថៃហើយបានរត់គេចពីមណ្ឌលចត្តាឡីស័កខេត្ត…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នៅថ្ងៃទី ១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១នេះ តាមរយៈហ្វេសប៊ុកផេករបស់ អនុគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវជំងឺកូ.វីដ១៩ បានជូនដំណឹងស្វែងរកបុរសម្នាក់វិជ្ជមានកូ.វីដ១៩ ដែលជាពលករទើបត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃ ហើយបានរត់គេចចេញពីមណ្ឌលចត្តាឡីស័ក។ ក្នុងនោះ ហ្វេសប៊ុកផេក អនុគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវជំងឺកូ.វីដ១៩ បានអំពាវនាវដូច្នេះថា៖ «📣សូមអំពាវនាវដល់ #ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលបានជួប ឬមានទំនាក់ទំនងជាមួយ 🔴ឈ្មោះ ធឿន ប៊ុនពេជ្រ ភេទប្រុស អាយុ ៣០ឆ្នាំ ដែលមានទីលំនៅភូមិភ្នំកន្ទួត សង្កាត់កំពង់ស្វាយ ក្រុងសិរីសោភ័ណ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 🟢 សូមតាមដាន សុខភាពរបស់ខ្លួន ឬប្រសិនបើមានអាការៈ គ្រុនក្ដៅ, ក្អក, កណ្ដាស់, ឈឺបំពង់ក ឬដកដង្ហើមខ្លីៗ ឬសង្ស័យ សូមប្រញាប់ទៅធ្វើតេស្ដ។ 🟢 សូមរាយការណ៍ទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ប្រសិនបើដឹងពីដំណើរ របស់បុគ្គលខាងលើ ឬ អ្នកដែលបានពាក់ព័ន្ធ ជាមួយបុគ្គលខាងលើនេះ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 🔥 មូលហេតុ៖ ឈ្មោះ ធឿន ប៊ុនពេជ្រ គឺជាពលករ មកពី #ប្រទេសថៃ ត្រូវបានធ្វើតេស្ដរកឃើញវិជ្ជមាន មេរោគ #កូ.វីដ១៩ (មិនទាន់ត្រូវបានបញ្ជាក់ថា ជាមេរោគប្រភេទថ្មី #Delta នៅឡើយ)។ មុនពេលចេញលទ្ធផល បុគ្គលខាងលើ បានរត់គេចចេញពីមណ្ឌលចត្តាឡីស័ក កាលថ្ងៃទី ១៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១។ សូមអរគុណ!»៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Read More

ថាមែនៗ!! អ្នកគាំទ្រភ្ញាក់ផ្អើលសាជាថ្មីបន្ទាប់ពីកញ្ញា កុសុម៉ា បានទម្លាយឆាតជាមួយនិងលោក សុវណ្ណរាជ​ យ៉ាងផ្អែមល្ហែមដាក់គ្នាថា….

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ កាលពីពេលថ្មីៗនេះពិធីការិនីកញ្ញា សុភ័ក្រ្ត កុសុម៉ា ជាមួយនិងលោក ឆន សុវណ្ណរាជ បានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងពីរបានបង្ហាញពីភាពផ្អែមល្ហែមដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកនៅលើបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក ជាសាធារណៈដោយមិនបានការលាក់បាំង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ យ៉ាងណាមិញថ្មីៗនេះសុភ័ក្រ្ត កុសុម៉ា ជាមួយនិងតារាចម្រៀងលោក ឆន សុវណ្ណរាជ បានធ្វើឲ្យហ្វេនៗមានការភ្ញាក់ផ្អើលសាជាថ្មីបន្ទាប់ពីកញ្ញា សុភ័ក្រ្ត កុសុម៉ា បានទម្លាយឆាតរបស់ខ្លួនជាមួយនិងលោក ឆន សុវណ្ណរាជ នៅក្នុងខ្លឹមសារឆាតនេះលោក ឆន សុវណ្ណរាជ បានច្រៀងបទចម្រៀងស្វីតៗដាក់ សុភ័ក្រ្ត កុសុម៉ា រហូតធ្វើឲ្យ សុភ័ក្រ្ត កុសុម៉ា ទ្រាំមិនបានស្រាប់តែលាន់មាត់ទៅកាន់លោកវិញថា «មកចឹងៗអ្នកណាមិនលង់ » ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្រោយឃើញដូច្នេះហើយហ្វេនៗរបស់កញ្ញា សុភ័ក្រ្ត កុសុម៉ា និងលោក ឆន សុវណ្ណរាជ បានត្រឹមនាំគ្នាភ្ញាក់ផ្អើលដែលបានឃើញ អាយដល ទាំងពីររបស់ខ្លួនផ្អែមល្ហែមដាក់គ្នាខ្លាំងបែបនេះ ៕ តោះដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមទស្សនាវិដេអូខាងក្រោម៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Read More

គំរូល្អណាស់!! ដោយភាពកត្តាញ្ញូ​ មានចំពោះលោកអ្នកមានគុណ បុរសម្នាក់ប្ដូរគ្រោះថ្នាក់​ទៅមើលថែពុកម៉ែដែលឆ្លងកូវីដដល់មន្ទីរពេទ្យ​​….

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គណនីហ្វេសប៊ុកមួយឈ្មោះ Hun Bunra បានបង្ហោះថា “សូមសរសើរ អាប្អូនម្នាក់នេះ មើលថែឳផង ម៉ែផង បានជា សះស្បើយពីកូវីដហើយ ហើយអត់ឆ្លងដល់ខ្លួនឯងទៀត។ ពិសេសលើសហ្នឹង គឺគាត់ជួយអ្នកជិតខាងជាប់បន្ទប់ និងខាងក្នុងទាំងអស់ពីបេះដូង។ ជួយលើកបំពង់អុកស៊ីហ្សែនផង គ្រាអ្នកជំងឺធ្ងន់ស្រាលផង លើកអីវ៉ាន់គេផង និងជួយការងារធ្ងន់ស្រាលក្នុងតំបន់ក្រហមយ៉ាងច្រើនផងដែរ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អរគុណ អាខ្លុយ ពៅមាស តែបងមិនចង់ឲ្យអាពៅមាសឯងមកទៀតទេ ព្រោះខ្លាចអាពៅមាសឯងឆ្លង អត់មានអ្នកថែគ្រួសារដែលកំពុងធ្វើចត្តាឡីស័កនៅផ្ទះ។”ករណីបុរសខាងលើទៅមើលថែឪពុក ម្តាយដែលមានផ្ទុកវីរុសកូវីដ១៩ ដល់កន្លែងសម្រាកព្យាបាលទទួលបានការកោតសរសើរពីប្រិយមិត្តអ្នកលេងបណ្តាញសង្គមអំពីភាព កត្តាញ្ញូដែលមានចំពោះលោកអ្នកមានគុណ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មិនតែប៉ុណ្ណោះ បុរសរូបនោះ បានមើលថែឪពុកផង ម្តាយផងរហូតដល់ជាសះស្បើយ ហើយថែមទាំងមិនបានឆ្លងវីរុសកូវីដដល់ខ្លួនទៀត៕​ ប្រភព ៖ គណនីហ្វេសប៊ុក Hun Bunra ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Read More

ធ្លាយដល់វត្តសំរោងអណ្ដែតហើយ ក្រោយរកឃើញគណៈកម្មការវត្ត វិជ្ជមានកូ.វីដ-១៩

នៅល្ងាចថ្ងៃទី ១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ អនុគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវ និង តាមដាមជំ.ងឺកូ.វីដ-១៩ បានផ្ដល់ព័ត៌មានស្ដីពីការរកឃើញគណៈកម្មការវត្តសំរោងអណ្ដែត វិជ្ជមានកូ.វីដ-១៩ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ។ជុំវិញរឿងនេះ ខាងអនុគណៈកម្មការ បានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ព្រះសង្ឃ និង ពុទ្ធបរិស័ទដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គណៈកម្មការ វត្តសំរោងអណ្តែត ខាងផ្នែកមើលអ្នកធ្វើសំណង់ នៅវត្តខាងលើ ចាប់ពីថ្ងៃទី ០៩ ដល់ថ្ងៃទី ១៤ ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ ២០២១សូមដាក់ខ្លួនដាច់ដោយឡែក និង យកចិត្ត ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ទុកដាក់ តាមដានសុខភាពរបស់ខ្លួនរយៈពេល ១៤ ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃដែលអ្នកបានប៉ះពាល់ ឬបានទៅទីកន្លែងនេះ ៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Read More