ប្លែកៗជួយគាត់ផង!! តារាចម្រៀងលោក ទិត្យ វិច្ចកា ពេលនេះកំពុងត្រូវការ ឈា.មចំនួន ៤កំប្លោកជាបន្ទាន់ ដើម្បីជួយសង្គ្រោះ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ពិតណាស់ជឿថាប្រិយមិត្តច្បាស់ជាបានស្គាល់ជាមិនបានបើនិយាយពីតារាចាស់វស្សាម្នាក់គឺលោក ទិត្យ វិច្ចកា តារាចម្រៀងលោក ទិត្យ វិច្ចកា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​គឺជាតារាចម្រៀងម្នាក់ដែលធ្លាប់ទទួលបានភាពល្បីល្បាញខ្លាំងនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈក្នុងស្រុក កាលពីកំឡុងឆ្នាំ២០០០ ជាង​ កាលនោះរាល់បទចម្រៀងរបស់លោកគឺទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងណាស់ពីសំណាក់ទស្សនិកជន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​យ៉ាងណាមិញពេលនេះលោក ទិត្យ វិច្ចកា មានភាពស្ងប់ស្ងាត់ខ្លាំងនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈ ដោយសារតែពេលនេះលោកបានចូលទៅធ្វើជាកងកម្លាំងដើម្បីការពារបម្រើប្រទេសជាតិផងដែរ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដោយឡែកនៅមុននេះបន្តិចលោក ទិត្យ វិច្ចកា បានបង្ហាញនៅលើបណ្តាញសង្គមថាលោកកំពុងតែមានទុក្ខជាខ្លាំងព្រោះតែបងប្រុសរបស់លោកកំពុងតែដេកពេទ្យ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ហើយត្រូវការវះកាត់ជាបន្ទាន់និងត្រូវការឈា.មជាចាំបាច់ផងដែរនេះដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់ប្រុសរបស់លោក។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នេះបើយោងតាមខ្លឹមសារទាំងស្រុងដែល លោក ទិត្យ វិច្ចកា (ឈ្មោះ Vicheka Tit) បានបង្ហោះនៅមុននេះបន្តិចបានឲ្យដឹងថា៖​ «ខ្ញុំបាទមិនសុំអ្វីពីមិត្តភ័ក្ត្រនោះទេ..គ្រាន់តែពេលនេះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មិត្តសំលាញ់ទាំងអស់គ្នាអាចមេត្តាផ្តល់ ឈា.ម អោយបងប្រុសទី២របស់ខ្ញុំបានទេ ព្រោះគាត់ត្រូវវះកា.ត់ជាបន្ទាន់… ព្រោះត្រូវការឈាមចំនួន៤កំប្លោក..»៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Read More

សូមរំលែកទុក្ខផង!! កាលពីព្រឹកមិញនេះ មានបុរសជាអាជីវករលក់មាសនៅផ្សារសាមគ្គីម្នាក់បានទទួលមរណភាព ដោយសារតែ…..

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ភ្នំពេញ៖ កាលពីព្រឹកថ្ងៃ​ទី ២០​ ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ​២០២១​នេះ ហេតុការណ៍មួយបានបង្ក​ឲ្យ​មានការភ្ញាក់ផ្អើលឡើង ដោយបុរសជាអាជីវករលក់មាស់ផ្សារសាមគ្គីម្នាក់បានបា ត់ប ង់ជី វិត ដោយសារ​ជំងឺ​កូ.វីដ-១៩ ហើយត្រូវបានក្រុមគ្រូពេទ្យសហការ​ជាមួយអាជ្ញាធរដឹកសា កស.ព ចេញភ្លាមៗផងដែរ ក្រោយពិនិត្យយកសំណាក និងវេចខ្ចប់ ស.ព ទៅតាមវិធានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលរួច ដែលហេតុការណ៍នេះកើតឡើងនៅចំណុចផ្ទះលេខ១០៩សេ​ ផ្លូវ​លេខ១២២​ ភូមិ​១៣ សង្កាត់ទឹកល្អក់ទី១ ខណ្ឌទួលគោក។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប្រភពព័ត៌មានពីមន្ត្រីសង្កាត់ទឹកល្អក់ទី១ បានឱ្យដឹងថា ស.ព ត្រូវបានគេស្គាល់ថាឈ្មោះ ពា​ រិទ្ធី​ ភេទប្រុស​ អាយុ​ ៥៥ឆ្នាំ​ មុខរបរ​ជាអាជីវករលក់មាសនៅផ្សារសាមគ្គី សង្កាត់ផ្សារ​ដេប៉ូទី៣ ខណ្ឌទួលគោក។ ប្រភពព័ត៌មានដដែលបានអោយដឹងថា នៅថ្ងៃ​ទី ២០​ ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ​២០២១នេះ នៅក្នុងមូលដ្ឋានសង្កាត់ទឹកល្អក់ទី១​ មានអ្នកបា ត់ប ង់ជីវិ តដោយសារជំងឺកូ.វីដម្នាក់ ដែលមានឈ្មោះ​ ពា​ រិទ្ធី​ ភេទប្រុស​ អាយុ​ ៥៥ឆ្នាំ​ និងមានអាស័យដ្ឋានផ្ទះលេខ ១០៩សេ​ ផ្លូវ​លេខ១២២​ ភូមិ​១៣ សង្កាត់ទឹកល្អក់ទី១ ខណ្ឌទួលគោក ដែល​ជាអាជីវករលក់មាសនៅផ្សារសាមគ្គី។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្រោយការ ស្លា.ប់ និងក្រោយពីពិនិត្យយកសំណាកពីក្រុមគ្រូពេទ្យ បានបញ្ជាក់ថា គាត់(ស.ព) បានបា ត់ប ង់ជីវិ តដោយសារជម្ងឺកូ.វីដ-១៩។ លើករណីនេះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និងក្រុមគ្រូពេទ្យ បានវេចខ្ចប់យកស.ពចេញពីផ្ទះទៅបូជាតាមវិធានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ដើម្បីកុំអោយមានការរីករាលដាលជម្ងឺនេះបន្តទៀត៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Read More

ហួសចិត្ត !! បុរសម្នាក់ទៅវត្តឲ្យលោកស្រោចទឹក រំ.ដោះ.គ្រោះ សុំសេចក្តីសុខ ចុះមកវិញចោរលួចម៉ូតូបាត់….

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ម្ចាស់រវល់ ឡើង លើសាលាឆាន់ ដើម្បីឱ្យលោកស្រោច ទឹក រំ ដោះ គ្រោះ.ច.ង្រៃ ដោយទុកម៉ូតូ.ជិត.សាលាឆាន់ ចៃ.ដន្យត្រូវជ.ន.មិន.ស្គាល់.មុខ កា.ច់.ករ ម៉ូតូ.យក.ទៅ.បា.ត់.ដោយ.សុវត្ថិ​ហេតុការណ៍.ភ្ញាក់ផ្អើលនេះ.កើតឡើង ក្នុងវត្តខ្សុំត្បូង ភូមិខ្សុំត្បូង ឃុំកំពង់ពពិល ស្រុក.ពារាំង ម៉ូតូដែលត្រូវចោរ.កា.ច់.ករ.យកនោះម៉ាក ហុងដាឌ្រីមសេ.១២៥ ផលិតឆ្នាំ២០១៨ ពណ៌ខ្មៅ ពាក់ស្លាក.លេខ(ព្រៃវែង)1O-6205 ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ម្ចាស់.ឈ្មោះ ជៀម ប្រឹម ភេទប្រុស រស់នៅ.ក្នុងភូមិល្វាកោង ឃុំកំព់់ប្រាំង ស្រុកពារាំង ខេត្តព្រៃវែង។បច្ចុប្បន្ន៖ ក.ម្លាំងស.មត្ថកិច្ចកំពុងតាមដា.នស្រាវជ្រាវ ស្វែងរកជ.ន.ស.ង្ស័.យ ដើម្បីផ្តន្ទា.ទោស ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Read More

កុំមើលងាយ! ស្ងាត់ៗ ចែតុ និងស្វាមី បើកឆាកទិញ វីឡាទោល សម័យកូវីដ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ដូចដែរដឹងហើយ ក្រៅពី ការងារអាជីពជា តារាកំប្លែងហើយនោះ តារាស្រី សុខចាន់ ធីដា ហៅ ចែតុ ក៏មានមុខរបរផ្សេងៗទៀត ដូចជា ច្រៀងកាត់សក់ តារាចម្រៀងទៀតផង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មិនតែប៉ុណ្ណោះ ថ្មីៗនេះ ការងារអាជីពជាសិល្បៈ មិនសូវដូចដើមដោយសារ ការវាយលុកពី ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដនោះ រូបនាង បានបើកដំណើរការហាង លក់ហ្វឺ ថែមទៀតផង។អ្វីដែលធ្វើឲ្យ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អ្នកគាំទ្រភ្ញាក់អារម្មណ៍ខ្លាំងនោះគឺ ស្ងាត់ៗ ម្ចាស់ហាងលក់ហ្វឺមែន តែ សម័យកូវីដមែន ចែតុ និងស្វាមី ដឹកដៃគ្នា បើកឆាកទិញផ្ទះវីឡាទោល ផ្លូវជាតិលេខ ៦A របស់អ្នកឧកញ៉ា ឡេង ណាវ៉ាត្រា។គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នេះបើយោងតាម ការបង្ហោះក្នុងបណ្តាសង្គមរបស់ ប្រធានសមាគមសិល្បៈ អ្នកនាង ចន ច័ន្ទលក្ខិណា ដែលបានបញ្ជាក់ច្បាស់ៗ យ៉ាងដូច្នេះថា ៖ អបអរសាទរ ចែតុ និង ស្វាមី ដែលបានសម្រេចបំណងប្រាថ្នាទិញផ្ទះវីឡាទោលនៅបុរី Leng Navatra ឡេង ណាវ៉ាត្រា នៅផ្លូវ 6A ហេង ហេងណាបង៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Read More

កូនមាសទឹកដប់! ធ្មេធបើកៗ ហ្គេត កូនប្រុសខាន់ ជេម កម្ពស់ជិតស្មើឪពុកបាត់

តារាកម្សាន្ត: មហាជន ជាពិសេសហ្វេនៗដែលជាអ្នកនិយមតាមដាន និងគាំទ្រលោក ខាន់ ជេម តារាចម្រៀងសម្លេងផ្អែមពិរោះ មានទឹកដម ច្បាស់ណាស់ពិតជាបានស្គាល់កូនប្រុសដ៏ស្រស់សង្ហារបស់លោក ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តាមរយ:បទ Boy Loy ដែលធ្វើឲ្យមហាជនផ្ទុះការសរសើរ និងគាំទ្រយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ផងដែរ។យ៉ាងណាមិញ ពេលវេលាពិតជាដើរលឿនណាស់ ធ្មេធបើកៗ ហ្គេត ដែលមហាជនបានស្គាល់ថា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជាកូនប្រុសសំណព្វចិត្តលោក ខាន់ ជេម និងភរិយា ធំឡើងបាត់ ដោយកាលពីពេលថ្មីៗនេះ នៅពេលថតរូបជាមួយលោកឪពុក ហ្គេត មានកម្ពស់ជិតស្មើលោកខាន់ ជេម បាត់ទៅហើយ រីឯសម្រស់វិញទៀតសោត ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ កូនប្រុសបណ្តូរចិត្តតារាចម្រៀងល្បីរូបនេះ ក៏មានសម្រស់ស្រស់សង្ហា និងសមត្ថភាពសិល្ប: ដូចជាការច្រៀង រ៉េប និងរាំបានយ៉ាងល្អផងដែរ៕ចង់ឃើញថាតើហ្គេត កូនប្រុសលោកខាន់ ជេម សង្ហាយ៉ាងណានោះសូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោមនេះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Read More

វត្តបុ​ទុមវតី បន្ទាប់ពីយកសំណាកលើកទី១ហើយ ត្រូវបានអាជ្ញាធរធ្វើការបិទខ្ទប់ក្រោយរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ចំនួន….

រាជធានី​ភ្នំពេញ៖ ក្រោយពីក្រុមគ្រូពេទ្យ TYDA បានយកសំណាកលើកទី១ នៅវត្តបុ​ទុមវតី សរុបចំនួនសរុប ៤០២អង្គ/នាក់ (ព្រះសង្ឃចំនួន ១៧៧អង្គ, និស្សិតចំនួន ២១៥នាក់, យា​យជីតា​ជីចំនួន ០៧នាក់, ជាងសំណង់ចំនួន​០៤នាក់) ហើយរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូ.វីដ១៩ ចំនួន ២០អង្គ/នាក់ ក្នុងនោះរកឃើញរួមមាន ព្រះសង្ឃចំនួន ១០អង្គ និងសិស្សនិស្សិតចំនួន ១០នាក់។ ពេលនេះ វត្តបុ​ទុមវតី ដែលមានទីតាំងតាមបណ្តោយវិ​ថីឧកញ៉ា ស៊ូ ស្រ៊ុ​ន ស្ថិតក្នុងភូមិ​៣ សង្កាត់ចតុមុខ ខណ្ឌដូនពេញ ត្រូវបានបិទខ្ទប់ការចេញ-ចូលជាបណ្តោះអាសន្នរយៈពេល ១៤ថ្ងៃ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លោក សុខ ពេញវុ​ធ អភិបាលខណ្ឌដូនពេញ បានបញ្ជាក់ថា នៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទ ទី ១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ វេលាម៉ោង១រសៀល រហូតដល់ម៉ោង ៦និង៣០នាទីល្ងាច ក្រុមគ្រូពេទ្យ TYDA បានសហការជាមួយគណៈបញ្ជាការ​ឯកភាពខណ្ឌដូនពេញ យកសំណាកលើកទី១ នៅវត្តបុ​ទុមវ​តី ជាលទ្ធផលរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានចំនួន ២០អង្គ/នាក់ ក្នុងនោះមានព្រះសង្ឃចំនួន ១០អង្គ និងសិស្សនិស្សិតចំនួន ១០នាក់ ហើយក៏ត្រូវបានក្រុមគ្រូពេទ្យបញ្ជូនទៅ​សម្រាកព្យាបាលនៅមណ្ឌលព្យាបាលទួលពង្រ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លោក​អភិបាល​ខណ្ឌដូនពេញ បញ្ជាក់​បន្ត​ថា ហើយ​នៅ​រសៀល​ថ្ងៃ​ដដែល​នោះ ដោយ​មានការ​សហការ​ជាមួយនឹង​សាលាសង្កាត់​ចតុមុខ និង​ប៉ុស្តិ៍​រដ្ឋបាល​ចតុមុខ បាន​បិទ​វត្ត​ជា​បណ្តោះអាសន្ន​រយៈពេល ១៤​ថ្ងៃ ដោយ​គិត​ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​ ១៩ នេះ​ទៅ ដោយ​មិន​អោយ​មាន​អ្នក​ណា​ម្នាក់​ចេញ ឬ​ចូល​វត្ត​នោះ​ឡើយ និង​ម្យ៉ាងទៀត ដើម្បី​តម្រូវ​អោយ​ព្រះសង្ឃ តា​អាចារ្យ តាជី យាយជី ដែល​នៅ​សេស​សល់​បន្ត​ធ្វើ​ច​ត្តា​ឡី​ស័ក​ជា​បន្ត​ទៅ​ទៀត​ផង​ដែរ​៕

Read More

រំជួលចិត្តពេក!!​ ក្រោយពេលឃើញ តានៅមើលថែយាយដែលកំពុងព្យាបាលមេរោគកូវីដ១៩ ស្រាប់តែអ្នកនាង ខាត់ សុឃីម​ ពោលពាក្យថា…

នៅលើបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកបានមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅលើរូបថតជាច្រើនសន្លឹករបស់លោកតាលោកយាយដែលជាប្តីប្រពន្ធនិងគ្នាមួយគូ ដែលខណៈពេលនេះលោកយាយកំពុងតែឆ្លងមេរោគកូវីដ១៩ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ហើយចំណែកលោកតាដែលជាប្តី បាននៅមើលថែទាំប្រពន្ធទាំងយប់ទាំងថ្ងៃ ដោយមិនបានខ្វល់ថាខ្លួនចាស់ ទ្រុតទ្រោមឡើយ និងមានការនឿយហត់អ្វីឡើយ។ជាក់ស្តែងនៅមុននេះបន្តិច សូម្បីតែតារាពហុជំនាញ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អ្នកនាង ខាត់ សុឃីម ក៏បានបង្ហាញអារម្មណ៍អាណិតអាសូទៅកាន់លោកដូនចាស់ទាំងពីរដែរ អ្នកនាង ខាត់ សុឃីម បានបង្ហោះរូបថតចំនួន ២ សន្លឹករួចមកអ្នកនាង បានពោលពាក្យដូច្នេះថា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ៖« គូរស្នេហ៍ភក្តី យាយកើតជំងឺ COVID តានៅមើលថែយាយ តាស្រលាញ់យាយណាស់ សំរានក៏កាន់ដៃយាយរហូត ជូនពរយាយនិងតាឆាប់ជាពី ជំងឺដ៏សា ហា វ នេះ ការថែទាំ និងយកចិត្តទុកដាក់ បារម្ដ ដែរចេញពីក្ដីស្រលាញ់ ជាថ្នាំដ៏ពូកែសំរាប់អ្នកជំងឺ »៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Read More

ធ្លាប់តែឃើញឡើងឆាក! ពេលនេះ ឌីជេ កាកា ធ្លាក់ខ្លួនធ្វើជា បុគ្គលិកដឹកអីវ៉ាន់តាមផ្ទះ

រាជធានីភ្នំពេញ៖ មហាជនប្រាកជជាស្គាល់ហើយ តារាសម្តែងបែបកំប្លុកកំប្លែង ឌីជេ កាកា ដែលជាតារាកំប្លែងល្បី ក្នុងរង្វង់នៃតារាកំប្លែងកំពុងល្បីៗខ្លាំងដូចជា នាយគ្រឿន និង តារាមួយចំនួនផងដែរ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា មកទល់ពេលនេះ ការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ១៩ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ហាក់មិនថមថយឡើយ ខណៈតារាមួយចំនួន ត្រូវបាត់បង់ទីផ្សារអាជីពរបស់ខ្លួនផងដែរ។ដោយឡែក ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ កាលពីថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ម្សិលមិញនេះ ឌីជេ កាកា បានបង្ហោះរូបភាពមួយសន្លឹករបស់លោក ក្នុងឈុតឯកសណ្ឋានជាបុគ្គលិកដឹកអីវ៉ាន់។ ក្នុងនោះ លោកសរសេរសារដែលមានខ្លឹមសារឡើងកំសត់ក្តុកក្តួលដូច្នេះថាគួរជម្រាបថា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តាមប្រភពព័ត៍មានមួយចំនួន បានឱ្យដឹងថា ឌីជេ កាកា មានជីវភាពរស់នៅល្អ និង ថែមទាំងមានឡានជិះផ្ទាល់ខ្លួនទៀត។ តែផ្ទុយទៅវិញ មហាជននៅលើបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក ភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំង កើតចិត្តអាណិតអាសូរចំពោះតារាកំប្លែងរូបនេះ ក្រោយពីលោក បានបង្ហោះសារយ៉ាងសង្វែគជាមួយរូបភាពជាអ្នកដឹកអីវ៉ាន់ទៅវិញ៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Read More

មានរឿងអ្វី? ក្រោយសម្រាលកូនរួច ស្រាប់តែភរិយា យឿន ពិសី ពោលពាក្យប៉ុន្មានម៉ាត់ថា..

តារាកម្សាន្ត: កាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះ ប្រិយមិត្ត ដែលជាអ្នកនិយមតាមដាន និងគាំទ្រព័ត៌មានសិល្បៈកម្សាន្ត ច្បាស់ណាស់ពិតជាបានជ្រាបអំពីដំណឹងដ៏រីករាយរបស់ តារាចម្រៀងដែលជាម្ចាស់ពានរង្ចាន់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Cambodia Got talent លោក យឿន ពិសី និងភរិយា ដោយអ្នកទាំងពីរទទួលបានកូនប្រុសដ៏ស្រស់ស្អាតមួយរូប ក្រោយពេលភរិយារបស់លោកសម្រាកកូនប្រកបដោយសុវត្ថិភាព។យ៉ាងណាមិញ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្រោយពេលសម្រាលកូនបានមួយរយ: ស្រាប់តែភរិយាលោកយឿន ពិសី បានសាងភាពភ្ញាក់ផ្អើលដល់មហាជន ដោយអ្នកនាងបានបង្ហោះសារ រៀបរាប់រឿងរ៉ាវក្នុងចិត្តយ៉ាងដូច្នេះថាខ្វះមួយណាក៏មិនបានដែល ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ (ជីវិត=ប្រៃល្វីងជូរចត់ផ្អែមត្រជាក់រាក់ជ្រៅយំសើច សប្បាយកើតទុកមានគ្រប់រស់ជាតិ នេះហើយគឺជាជីវិតពិតរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់តាម៉ង)សូមរំលឹកផងដែល ទំនាក់ទំនងស្នេហាដ៏សែនផ្អែម ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ល្ហែម រវាងលោក យឿន ពិសី និងភរិយា កើតចេញពីទំនាក់ហ្វេន និងអាយដល ដែលអ្នកទាំងពីរធ្លាប់បានទម្លាយប្រាប់ក្នុងកំឡុងពេលរៀបពិធីមង្គលការ កាលពីពេលកន្លងទៅ៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Read More

ល្បីរឿងដើមចេកដុះទម្លុះឥដ្ឋ តែក្រោយពីបើកឥដ្ឋមើលរឹតតែចម្លែកលើសការគិតទៅទៀត…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តាមរយះហ្វេកប៊ុកមានការចែករំលែកយ៉ាងព្រោងព្រាតរូបភាពដើមចេកមួយធ្វើអោយមានការចាប់អារម្មណ៏យ៉ាងខ្លំាង។ក្រោយពេលកក្រើកពេញបណ្តាញសង្គមហ៊្វេកបុកដែលបុរសម្នាក់មានការងឿងឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះហេតុការណ៏នេះដោយមានដើមចេកដុះចំកណ្តាលផ្ទះរបស់គាត់ នឹងទម្លុះឥដ្ឋរបស់គាត់។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដោយឡែកក្រោយពេលដែលគាត់បានបើកឥដ្ឋមើលការពិតក៏បានបើកបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ផងដែល ដោយឬសគោលនៃដើមចេកនេះពិតជារឹងមាំយ៉ាងខ្លាំងអាចទម្លុះឥដ្ឋនេះបានផងដែរ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គួរបញ្ចាក់ថាគាត់បានត្រឡប់ក្រោយសាលាចូលរៀនវិញក៏បានជួបហេតុការណ៏ដ៏ចម្លែកមួយនេះ៕ចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់សូមមើលរូបខាងក្រោម ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Read More