និស្សិតម្នាក់ ​យក​រូប​ថត​ប្រពន្ធ​របស់​ខ្លួន​មក​ជា​មួយ​នាថ្ងៃទទួល​សញ្ញាបត្រ ពេលដឹងការពិតរំជួលចិត្តស្ទើរស្រក់ទឹកភ្នែក…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ហ្វេសប៊ុក៖ ប្រិយមិត្តជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំង ក្រោយនិស្សិតម្នាក់​យក​រូប​ថត​ប្រពន្ធ​របស់​ខ្លួន​មក​ជា​មួយ​នាថ្ងៃទទួល​សញ្ញាបត្រ ដោយ​បាន​បង្ហាញ​អារម្មណ៍​​សោកសង្រេង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដែលប្រពន្ធធ្លាប់ប្រាប់ថា​ ចង់​ឃើញ​ប្តី​ពាក់​អាវ​របស់​សាកលវិទ្យាល័យ​បញ្ញា​សាស្ត្រ​នៅពេលបញ្ចប់ការសិក្សា តែ​ជា​អកុសល​នាង​មិន​មាន​វត្តមានលើលោកនេះទេ ​បាន​ត្រឹម​រូប​ថត​មួយ​សន្លឹក​ប៉ុណ្ណោះ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជាក់ស្តែង សារ​រៀប​រាប់បង្ហាញ​ពី​អារម្មណ៍​​ឈឺ​ចាប់ តែ​ខំញញឹម​បន្លប់ ​ព្រោះ​មិន​មាន​ប្រពន្ធ​នៅ​ថ្ងៃ​ពិសេស​របស់​ខ្លួន​ បុរសខាងលើសរសេរថា​ «ពិត​ជា​ក្ដុក​ក្ដួល​ខ្លាំង​ណាស់! នេះ​ជា​ថ្ងៃ​ដែល​បង​ទទួល​យក​ជោគជ័យមួយសម្រាប់​ការ​សិក្សា​របស់​ប្តី​អូន​ ថ្ងៃ​នេះ​អូន​ក៏​បាន​មក​ចូល​រួម​ជា​មួយ​បង​ក្នុង​ការ​អបអរ​សាទរ​មួយ​នេះ​ដែរ​ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បង​ចាំ​ពាក្យ​ដែល​អូន​និយាយ​ថា​ អូន​​នឹង​មក​ចូល​រួម​ថ្ងៃ​នេះ​ជា​មួយ​បង​ អូន​ថា​ស្រលាញ់​អាវ​សាលា​បញ្ញា​សាស្ត្រ​នេះ​ណាស់ ​តែ​ពេល​នេះ​អូន​មិន​ពាក់​វា​ទេ?​ តែ​អូន​បាន​មក​នឹង​បង​ដែរ។ បង​សូម​ឧទ្ទិស​ភាព​ជោគជ័យ​របស់​បង​ដល់​អូន​ផង»។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អារម្មណ៍​ថ្ងៃ​ទទួល​សញ្ញាបត្រ​ដោយ​គ្មាន​អ្នក​ជា​ទី​ស្រលាញ់​ ពិត​ជា​មាន​អារម្មណ៍​ថា​ ឯក​កោ​ណាស់​សម្រាប់​មនុស្ស​ដែល​ខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​ទម្រាំ​ទទួល​បាន​ភាព​ជោគ​ជ័យ​ក្នុង​ការ​សិក្សា​អស់​រយៈ​ពេល​យ៉ាង​យូរ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មិន​ថា​អ្នក​ជា​ប្តី​ប្រពន្ធ ​ឬ​ឪពុក​ម្ដាយ​នោះ​ទេ សុទ្ធ​សឹង​តែ​ចង់​ឲ្យ​គាត់​មក​ចូល​រួម​ទាំង​អស់ ព្រោះ​ក្នុង​ខណៈ​​នោះ​ គឺ​ជា​ពេល​ដែល​និស្សិត​មាន​សាច់​ញាតិ​ឪពុក​ម្ដាយ​ប្តី​ ឬ​ប្រពន្ធ ​មិត្តភ័ក្ដ​មក​ចូល​រួម​អបអរ​សាទរ​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ រូប​ភាព​ប្តី​ឈរ​កាន់​រូប​ថត​ប្រពន្ធ​ជា​មួយ​សញ្ញាបត្រ​អម​ជាមួយ​បាច់​ផ្កា ​គឺ​បាន​បង្ហាញ​ថា​ប្តី​របស់​គាត់​ពិត​ជា​នឹក​រលឹក​ដល់​ប្រពន្ធ​របស់​ខ្លួន​យ៉ាង​ខ្លាំង​ ព្រោះ​តែ​គាត់​មិន​ដែល​បំភ្លេច​ពាក្យ​សំដី​របស់​ប្រពន្ធ​ខ្លួន​ចង់​ឃើញ​ប្តី​ពាក្យ​អាវ​សាលា ចង់​ឃើញ​ប្តី​បាន​ជោគជ័យ​ហើយ​ក៏​ចង់​មក​ជា​មួយ​ប្តី​ដែរ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បើ​តាម​ប្រភព​អះអាង​ថា ​​​ពួក​គេ​រៀប​ការ​ទើប​បាន​ជាង​ ១ខែ​ប៉ុណ្ណោះ​ ភរិយានិស្សិត​ខាង​លើ​​ក៏​​​លាចាក​លោក​​តែ​ម្ដង​​​ ដោយ​សារ​ជំងឺ​ឈាម​ស​ស៊ី​ឈាមក្រហម​ គិត​មក​ទល់​ថ្ងៃទទួលសញ្ញាបត្រនេះ ​រយៈ​ពេល​ជាង​មួយ​ឆ្នាំ​ហើយ​៕ សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោមនេះ

Read More

អស្ចារ្យមែន! ក្មេងស្រីម្នាក់ រកលុយបានរាប់សែនរហូតទិញរថយន្តស៊េរីទំនើបដោយខ្លួនឯង ព្រោះតែវិធីសាស្រ្តបែបនេះសោះ…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជំនាញផាត់មុខសម័យនេះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ពិតជាអាចរកលុយបានច្រើន ប្រសិនបើអ្នកចេះដោយជំនាញ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។ ជាកស្ដែង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដូចជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មានក្មេងស្រីជនជាតិថៃម្នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អាចរកចំណូលច្រើនមិនគួរឲ្យជឿ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​រហូតមហាជនមានការកោតសរសើរពីនាងផងដែរ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្មេងស្រីម្នាក់នោះមានឈ្មោះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Natthanan មានអាយុ១២ឆ្នាំ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​គឺជាអ្នកមានសមត្ថភាពខាងផាត់មុខ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អាចមានលុយទិញរថយន្តម៉ាក BMW 5 Series ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដោយខ្លួនឯង ដែលក្មេងដ៏ទៃអាយុប្រហែលនាង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ឫអាយុលើសនាងមួយចំនួន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មិនអាចធ្វើបានឡើយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បើយោងតាមម្ដាយរបស់ក្មេងស្រីនេះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បានបញ្ចាក់ឲ្យដឹងថា កូនស្រីរបស់គាត់ចូលចិត្តការតុបតែងខ្លួនតាំងពីអាយុ៣ឆ្នាំមកម៉េ្លះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មកដល់ពេល៥ឆ្នាំនាងក៏ចាប់ផ្តើមរៀនតុបតែងមុខដោយខ្លួនឯង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ រួមជាមួយនឹងការថតជាមួយនឹងវីដេអូរបស់ខ្លួនឯងទុកថែមទៀតផង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​រហូតមានអ្នកចូលមើលរាប់លាននាក់ឯណោះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្រោយពេលល្បីល្បាញដោយសារការចែករំលែកវីដេអូរបស់ក្មេងតូចនេះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ត្រូវបានសាលារៀនផ្នែកបច្ចេកទេសផាត់មុខ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ យកទៅបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យកាន់តែ Make Up ប្រសើរឡើង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ហើយថ្មីៗនេះនាងត្រូវបានផាត់មុខតារាបង្ហាញម៉ូដក្នុងកម្មវិធី​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ London Fashion Week 2018 នេះទៀតផង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​៕ សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​៖​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ

Read More

អីយ៉ា! លើកទីមួយតារាជើងចាស់ ប៉ះតារាជំនាន់ថ្មីអ្នកនាង ខាត់ សុឃីម និងសុភ័ក្រ កុសុម៉ា ធ្វើឱ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមសរសើរពេញៗមាត់តែម្ដង…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ភ្នំពេញ៖ វាគឺជារឿងមួយដែលកម្របានឃើញបំផុត ដែលតារាជើងចាស់ត្រកូលខាត់ អ្នកនាង ខាត់ សុឃីម បានជួបគ្នាជាមួយនឹងតារាជំនាន់ថ្មីកញ្ញា សុភ័ក្ត្រ កុសុម៉ា ក្នុងឈុតប្រពៃណីខ្មែរ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ហើយថត ក្បែរឧបករណ៍ភ្លេងបុ​រាណ​យ៉ាងស្រស់ស្អាត ខណៈដែលអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមក៏លាន់មាត់គ្រប់ៗ​គ្នា ។ នេះអាចនិយាយបានថាជាលើកទីមួយ ហើយក៏ជារឿងដែលមិនងាយបានឃើញផងដែរ ដែលតារាចាស់ក្មេងទាំងពីររូបនេះបានជួបគ្នាក្នុងឈុតប្រពៃណីខ្មែរ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ញញឹមញញែមប្រិយប្រិមយ៉ាង​ដូច្នេះ ដ្បិតអ្នកនាង ខាត់ សុឃីម គឺជាតារាជើងចាស់មួយរូបដែលឈរនៅលំដាប់មួយ ហើយនិយមសិល្បៈផ្នែកបុរាណ ដោយឡែកកញ្ញា សុភក្រ្ត កុសុម៉ា ជាតារាជំនាន់ថ្មីដែលនិយមសិល្បៈផ្នែកសម័យ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ យ៉ាងណាទំនួបគ្នានោះត្រូវបានអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម ជាពិសេសអ្នកដែលនិយមគាំទ្រអ្នកទាំងពីរ​ពោលសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ថា ស្រស់ស្អាតខ្លាំង បើទោះជាមិនបានដឹងថាអ្នកទាំងពីរត្រៀមខ្លួនក្នុងកម្មពិធីអ្វីមួយនោះក៏ដោយ ៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Read More

គេរិះគន់ញយដងពេក បានជា ទេព បូព្រឹក្ស រអា ហើយផ្អាកឈប់ យកឈុតបុរាណ មកដាក់ក្នុងបទសម័យទៀត…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ភ្នំពេញ៖ ថ្មីៗនេះ​ ក្រោយមានមតិមហាជនវែកញែក​ រឿងបទចម្រៀងមួយបទរបស់តារាបរទេស​ម្នាក់ ដែលបានយកសម្បត្តិវប្បធម៌​ និងសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីបុរាណ​ មកលាយបញ្ចូលនឹងបទសម័យ​ យើងឃើញថាគ្រប់គ្នាដែលជាហ្វេនៗនៅស្រុកខ្មែរយើងមួយចំនួន ពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អេីល​ នឹងសរសេីរអំពីគេច្រេីនខ្លាំងមែនទែន ដែលគេចេះយករបស់ដែលជាអត្តសញ្ញាណជាតិមកបង្ហាញឲ្យសកលលោកបានឃើញបែបនេះ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជាមួយគ្នានេះដែរ កញ្ញា ទេព បូព្រឹក្ស ដែលជាតារាខ្មែរយើង រួមនិងតារាផ្សេងៗទៀត ក៏តែងតែលើកយកវប្បធម៌ អរិយធម៌ពីបុរាណយកមកបង្ហាញ នៅក្នុងបទចម្រៀងសម័យរបស់ពួកគេផងដែរ។ ប៉ុន្តែអ្វីដែលពួកគេទទួលបាន មិនមែនជាការកោតសរសើរនោះទេ ពោលគឺបែរជារងការជេរ ការរិះគន់ សុទ្ធតែថាយកវប្បធម៌មកបំផ្លាញទៅវិញ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ យ៉ាងណាក៏ដោយ នេះគ្រាន់តែជាការយល់ឃើញរបស់មនុស្សមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះ។ ប៉ុន្តែមុននេះបន្តិច​ ទេព​ បូព្រឹក្ស​ ក៏ទើបបង្ហោះរូបភាពនៅលើបណ្ដាញសង្គម និងបានបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួនខ្លះៗ​ ទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះផងដែរ​ ព្រោះនាងក៏ធ្លាប់ជួបការរិះគន់ដោយផ្ទាល់ជាច្រេីនដង​នាពេលកន្លងមក ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដោយសារការយកសម្លៀកបំពាក់បុរាណមកស្លៀកពាក់រាំរែកក្នុងបទញាក់បែបសម័យ ដូច្នេះហើយទើបនាងស្ទើរតែលែងហ៊ានយកវា មកបង្ហាញក្នុងបទចម្រៀងក្រោយៗទៀត ជាពិសេសបទថ្មីដែលនាងត្រៀមចេញកាលពីប៉ុន្មានខែមុន ក៏ត្រូវបានផ្អាកទៅវិញ។ ដោយក្នុងនោះ នាងបានរៀបរាប់ថា៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សម្ដី ទេព បូព្រឹក្ស៖ នេះគឺជា concept បទ top of the ladyដែលនិយាយពីឬទ្ធិអំណាចនៃស្រ្តី ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏សំរេចិត្តយកឈុតនឹង concept នេះមកថតជារូបសន្លឹកវិញ ព្រោះបើសិនជាថតជា video ចម្រៀង បងប្អូនច្បាស់ជាយល់ហើយថាយ៉ាងម៉េចនោះ ព្រោះខ្ញុំផ្ទាល់ច្រើនលើកច្រើនសារហើយមិនមានអ្នកសារ ទ ទេ មានតែ…… ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អ្វីក៏ដោយចង់ណាស់ស្រលាញ់ណាស់ចំណាយទាំងលុយនឹងពេលវេលាព្យាយាមណាស់តែអ្វីដែលទទួលបានម្តងៗមានតែធ្វើឲ្យខ្ញុំចង់បោះបង់។ បើសិនជាបងប្អូនគាំទ្រថាមិនអីខ្ញុំនឹងសំរេចចិត្តម្តងទៀតជាមួយ concept របស់ខ្ញុំនេះ ហើយខ្ញុំក៏ដឹងថាវាមិនឡូយរឺអស្ចារ្យអ្វីនោះទេគ្រាន់តែស្រលាញ់ចង់ធ្វើទុកជាអនុស្សាវរិ៍យសំរាប់ខ្ញុំនឹងហ្វេន។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ យ៉ាងណាមិញ ​ក្រោយឃេីញការរៀបរាប់របស់​ បូព្រឹក្ស​ បែបនេះហេីយ​ ហ្វេនៗពិតជាពេញចិត្ត​ នឹងថែមទាំងខមិនពាក្យលេីកទឹកចិត្តទៅកាន់តារាស្រីរូបនេះជាហូរហែ៕ សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Read More

ស្វាមីល្អ ទោះមិនមែនថ្ងៃពិសេស ឧកញ៉ា ម៉ុង ឫទ្ធី ចូលផ្ទះបាយធ្វើគុយទាវជូនភរិយាញ៉ាំ

បើគេនិយាយអំពីសេដ្ឋីល្បីៗមានប្រាក់វាល់លានមានមុខជំនួញគ្រាក់ៗជាច្រើននៅក្នុងដៃនៅកម្ពុជា គេកម្រនឹងរំលងឈ្មោះរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតឧកញ៉ា ម៉ុង ឫទ្ធី អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន ម៉ុង ឫទ្ធី គ្រុប ដែលមហាជនទូទៅតែងស្គាល់ថាជាអ្នកជំនួញកសិកម្មធំជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជានោះទេ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ យ៉ាងណាមិញ មហាជននៅក្នុងបណ្តាញសង្គម កំពុងផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍សកម្មភាពរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតឧកញ៉ា ម៉ុង ឫទ្ធី ចូលផ្ទះបាយ កាន់វែក កាន់ឆ្នាំងធ្វើគុយទាវជូនឧត្តមភរិយាញ៉ាំបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងផ្ទះដ៏មានសុភមង្គលរបស់ឯកឧត្តម។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តាមរយៈគណនីហ្វេសប៊ុករបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតឧកញ៉ា ម៉ុង ឫទ្ធី បានបង្ហោះនៅព្រឹកថ្ងៃទី ១០ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២១ កន្លងទៅនេះ បង្ហាញពីសកម្មភាពនៅក្នុងផ្ទះបាយកំពុងផ្សំគ្រឿងយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ ដុសទឹកស៊ុបដោយប្រុងប្រយ័ត្ន ធ្វើគុយទាវផាក់លូវជូនលោកជំទាវ ម៉ែន ស៊ុន ម៉ុង ឫទ្ធី ជាឧត្តមភរិយាញ៉ាំ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជាមួយគ្នានេះដែរ តាមរយៈរូបភាពជាច្រើនស្លឹកដែលបានបង្ហោះ លោកឧកញ៉ាក៏បានសរសររៀបរាប់បែបកំប្លុកកំប្លែងថា៖ «វេលាម៉ោង ៧ ព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី ១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១ ចូលមកធ្វើគុយទាវផាក់លូវជូនជំទាវប្រហុក ពិសារឱ្យបានឆ្ងាញ់មាត់ម្តង»៕ ប្រភព Popular Magazine

Read More

បុរសបេះដូងដែក ម៉េង ប៊ុនឡូ បង្ហាញមុខភរិយា កូនប្រុស១ខួប ក្នុងវ័យ៤០ក្រាស់

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ពិតណាស់ បងប្អូនប្រាកដជា ចាំបាន តួឯកប្រុសក្នុងរឿង «ចៅពស់កេងកង» គឺលោក ម៉េង ប៊ុនឡូ ដែលសព្វថ្ងៃនេះ រូបលោក ហាក់ស្ងប់ស្ងាត់ខ្លាំងពី ការងារដើរតួសម្តែង តែយ៉ាងណាក្តី ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ រូបលោកក៏ នៅមិនទាន់បោះបង់ ការងារជាអ្នកចម្រៀង ដែលថ្មីៗនេះ តារាចម្រៀងជើងចាស់ ម៉េង ប៊ុនឡូ រូបនេះ បានបើកដំណើរការStudio ផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរ។ជាមួយគ្នានេះ ជឿជាក់ថា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បណ្តាអ្នកគាំទ្រភាគតិចខ្លាំងណាស់ ដែលបាន ដឹងថា តារាប្រុសរូបនេះ លែងនៅជាកំលោះទៀតហើយ មិនតែប៉ុណ្ណោះ រូបលោកក៏នៅមានកូនប្រុសម្នាក់ទៀត។គួរបញ្ជាក់ថា តារាប្រុសវ័យ៤០ឆ្នាំក្រាស់រូបនេះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជាតារាប្រុសម្នាក់ ដែលធ្លាប់ផ្ទុះប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងបំផុត កំឡុងពេលកាលពី ១០ឆ្នាំមុន តែក្រោយមក ហាក់បាត់វត្តមានស្ងាត់ឈឹង ពេលនេះ រូបលោកក៏ មានគ្រួសារ មានភរិយាកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេស និងកូនប្រុសតូច គួរឲ្យស្រលាញ់ជាង១ខួប ហើយការងារវិញ ក៏ហាក់រីកចម្រើនទៅមុខ ប្រើជីវិតសំងំរស់នៅ យ៉ាងមានសុភមង្គល៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Read More

ជាង ៣ ឆ្នាំមកនេះ ប្តីប្រពន្ធ នាយចយ ពួតដៃរកស៊ីស្មើដៃគ្នា សល់លុយឡានគួរឱ្យសរសើរ

បើគិតមកដល់ពេលនេះ រយៈពេលជាង ៣ ឆ្នាំហើយ ដែលតារាកំប្លែង នាយចយ បានរៀបការនឹងភរិយា ព្រមទាំទទួលបានកូនប្រុសមានអាយុ ២ ខួបហើយដែរ។ ក្នុងនោះ ក្រោយរៀបការសាងគ្រួសារហើយនោះ គេសង្កេតឃើញថាគ្រួសាររបស់តារាកំប្លែង នាយចយ មើលទៅពិតជាពោរពេញដោយសុភមង្គលយ៉ាងខ្លាំង។បើទោះមានមុខមាត់មិនសូវសង្ហាក៏ពិតមែនតែ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នាយចយ មានភរិយាដែលមានរូបសម្រស់ស្អាតណាស់ ហើយស្រឡាញ់ស្ម័គ្រស្មោះលោកខ្លាំងណាស់។ បច្ចុប្បន្នជីវិតគ្រួសាររបស់តារាកំប្លែងរូបនេះ កាន់តែមានភាពកក់ក្ដៅ បន្ទាប់ពីទទួលបានចំណងដៃកូនប្រុសដំបូង និង ជាពិសេសនោះ គឺភាពជោគជ័យទទួលបានពីការបង្កើតមុខរបររកស៊ីជាបន្តបន្ទាប់របស់ នាយចយ និង ភរិយាផងដែរ។ក្រៅពីអាជីពកំប្លែង នាយចយ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ និង ភរិយា បានងាកមកប្រកបរបបន្ទាប់បន្សំមួយចំនួន ដែលពេលនេះកំពុងទទួលបានការគាំទ្ រនិង កាក់កបគួរសម។ ក្នុងនោះ នាយចយ បានបើកហាងលក់ជ្រូកខ្វៃ ដែលនាយបានដាក់ស្លាកយីហោថា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ «នាយចយ ជ្រូកខ្វៃខ្មែរឆ្ងាញ់» និង មានការលក់ដូរទំនិញតាមអនឡាញបន្ថែមទៀត ដូចជា ចំណីចំណុកញុំាផ្សេងៗ។ រីឯភរិយារបស់លោក ក៏លក់ដូរទំនិញរបស់កុមារលើអនឡាញដូចគ្នា។ចំណុចនេះហើយ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បានធ្វើឱ្យមហាជនជាច្រើនបានលើកសរសើរពី នាយចយ និង ភរិយា ដែលជាគូស្វាមីវ័យក្មេង តែអ្នកទាំងពីរសង្វាតប្រឹងប្រែងរកស៊ីជាច្រើន ក្រៅពីអាជីពជាតារាកំប្លែង រហូតសល់លុយឡានជិះយ៉ាងហ៊ឺហារ៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Read More

សមរម្យមែន! ស៊ន សៀវម៉ី និងស្វាមី ថតរូបមុនសម្រាលកូនស្រស់ស្អាតខ្លាំង

តារាកម្សាន្ត: ធ្លាប់ជាកីឡាការិនីជម្រើសជាតិតេក្វាន់ដូកម្ពុជាដ៏ឆ្នើម វីរកីឡាការិនី ស៊ន សៀវម៉ី បានសាងភាពភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដល់អ្នកគាំទ្រ និងមហាជន ក្រោយចាប់ដៃជាមួយស្វាមីថតរូបមុនពេលសម្រាលបុត្រ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បានយ៉ាងស្រស់ស្អាត រហូតទទួលបានការគទ្រ និងពាក្យស្ងើចសរសើរយ៉ាងច្រើនពីមហាជន ថារូបថតដែលថតចេញមកសមរម្យ និងស្រស់ស្អាត មិនលេចលើ លេចក្រោម សាកសមតែម្តង។សូមរំលឹកផងដែលថា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ វីរ:កីឡាការិនី ស៊ន សៀវម៉ី ធ្លាប់ជាម្ចាស់មេដាយមាសកីឡាអាស៊ីនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ និងជាកីឡាការិនីខ្មែរដំបូងគេបង្អស់ដែលឈ្នះសិទ្ធិចូលរួមប្រកួតកីឡាអូឡាំពិចរដូវក្តៅ នៅទីក្រុងរីយ៉ូ ប្រទេសប្រេស៊ីល៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Read More

ប្រើរយះពេលអស់ជិត 13 ឆ្នាំ ហើយ ស្រាប់តែពេលនេះ តាប៊ុយ សំរេចចិត្តដើរចេញពី MyTV…..

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានសំរេចចិត្តចាកចេញពីMyTVហើយបន្ទាប់ពីបានបំរើការងារនៅទីនេះអស់រយះពេលជិត13ឆ្នាំ សម្រាប់ការចាកចេញនេះគឺខ្ញុំនិងMyTVមិនមានបញ្ហាអ្វីនឹងគ្មាទេគឹគ្រាន់តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាហត់នឿយនិងចង់អោយខ្លួនឯងមានសេរីភាពនិងគេងលក់ស្រួលបានដូចគេ ខ្ញុំសូមនិយាយថានាពេលកន្ងងមកខ្ញុំតែងតែទទួលបាននៅការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងពីខាងស្ថានីយ៍ និងការផ្តល់ឪកាសជាច្រើនតាំងតែពីថ្ងៃដំបូងដែលខ្ញុំឈានជើងចូលMyTV និងសូមអរគូណដល់MyTVដែលយល់ព្រមតាមការសំរេចចិត្តរបស់ខ្ញុំ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ (ខ្ញុំមិនចង់គិតម្នាក់ឯងច្រើនទៀតទេ ជាពិធីករផង ផលិតករផង កក់studioក៏ខ្លួនឯង រៀបចំតួក៏ខ្លួនឯង មើលការកាត់តក៏ខ្លួន ពិសេសត្រូវចំណាយពេលស្រាវជ្រាវរកគំនិតថ្មីៗទៀត ចង់និយាយថាហត់ខ្លាំងណាស់ទោះបីជាមានជំនួយការជួយសំរួលការងារក៏ដោយ) នាពេលនេះគឺចង់សំរាកខួរក្បាល ដើរលេង និងអោយកាដូខ្លួនឯងម្តងព្រោះ ដាក់សំពាធលើខ្លួនឯងជាយូរពេកហើយ វាហាក់បីដូចជាក្រៀមក្រំដែលត្រូវដើរចេញពីកន្លែងដែលយើងធ្លាប់ហៅថាជាផ្ទះទី2តែសប្បាយចិត្តព្រោះមិនត្រូវគិតច្រើននិងអាចគេងលក់ស្រួលមិនមានstress ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បើនិយាយពីទំនាក់ទំនងរវាងខ្ញុំនិង MyTVគឺច្រើនរហូតខ្ញុំនៅតែចងចាំព្រោះMyTVបានផ្លាស់ប្តូរជីវិតរបស់ខ្ញុំ180ដឺក្រេពីសិស្សសាលាងាកមកធ្វើការងាររបៀបមនុស្សធំនិងបង្រៀនខ្ញុំពីចំនុចសូន្យរហូតមកខ្ញំជាមនុស្សម្នាក់ដែលបងប្អូនស្គាល់សព្វថ្ងៃក៏ដូចជាឪកាសមាសដល់ខ្ញុំគឺការបញ្ជូនខ្ញុំទៅបណ្តាប្រទេសល្បីៗដើម្បីទទួលយកចំណេះដឹងថ្មី (I still say MyTV does invest a lot on me but this is my decision……. )

Read More

ទើបចុះ​ទៅ​ដល់​ចម្ការ​មៀន​ផ្ទាល់​ថ្ងៃ​មុន ស្រាប់តែឥឡូវនេះ ខេមរៈ សិរីមន្ដ ប្រកាស​ចែក​មៀន​ ដោយ​ឥតគិតថ្លៃ….

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តារា​ចម្រៀង​ប្រុស​ជួរ​មុខ​របស់​ផលិតកម្ម​រស្មី​ហង្ស​មាស ខេមរៈ សិរីមន្ដ ប្រកាស​តាម​បណ្ដាញ​សង្គម​Facebook នៅ​រសៀល​ថ្ងៃ​ទី១០ ខែ​កញ្ញា នេះ​ថា រូប​លោក​កំពុង​ត្រៀម​ចែកចាយ​មៀន​ប៉ៃលិន​ទៅ​តាម​មណ្ឌល និង​ស្អែក​ម៉ោង​៩​ព្រឹក បងប្អូន​អាច​មក​ទទួល​ផ្លែ​មៀន​ម្នាក់​៥​គីឡូ​នៅ​គេហដ្ឋាន​លោក​ផ្ទាល់​ដើម្បី​យក​ទៅ​ហូប​ដោយ​ឥតគិតថ្លៃ។តាម​រយៈ​រូប​ភាព​ដែល​បាន​បង្ហោះ​ដោយ​តារា​ចម្រៀង​ជួរ​មុខ​រូប​នេះ គេឃើញកេស​ដាក់​មៀន​ប៉ៃលិន​រាប់​រយ​កេស​ត្រូវ​បាន​ដឹក​តាម​ឡាន​ទ្រុង​ធំ​មួយ បាន​ទម្លាក់​ចុះ​នៅ​ក្នុង​ផ្ទះ​របស់​លោក​ហើយ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ហើយ​លោក​គឺ​ជា​អ្នក​ទទួល​ផ្លែ​មៀន​នេះ​ដោយ​ផ្ទាល់ មុន​នឹង​ចែកចាយ​បន្ត​ទៅ​តាម​មណ្ឌល​ធ្វើ​ចត្តាឡីស័ក ឬ​មណ្ឌល​ព្យាបាល​ជំងឺ​កូវីដ-១៩។ខេមរៈ សិរីមន្ដ៖”មៀនប៉ៃលិន ដែលខ្ញុំបានបញ្ជារទិញពីផ្សារកសិផលធម្មជាតិរបស់អ្នកឧញ្ញា ឡេង ណាវ៉ាត្រា បានមកដល់គេហដ្ឋានខ្ញុំបាទហើយ។ សូមអធ្យាស្រ័យ មៀន មានកំណត់ មិនអាចជូនបងប្អូនបានគ្រប់គ្នានោះទេ”។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ទោះ​ជា​យ៉ាង​ណា​លោក​មិន​បាន​បញ្ជាក់ ថា​តើ​មៀន​ប៉ៃលិន​ដែល​លោក​បាន​បញ្ជា​ទិញ​នោះ​មាន​ចំនួន​ប៉ុន្មាន​គីឡូក្រាម ហើយ​ត្រូវ​បែង​ចែក​ទៅ​តាម​មណ្ឌល​ធ្វើ​ចត្ដាឡីស័ក ឬ​មណ្ឌល​ព្យាបាល​ជំងឺ​កូវីដ-១៩ ប៉ុន្មាន និង​ទុក​ចែក​ជូន​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​នៅ​នឹង​ផ្ទះ​លោក​ផ្ទាល់​ប៉ុន្មាន​គីឡូ​នោះ​ទេ៕

Read More